Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giao an Tieng Anh 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Việt Cường
  Ngày gửi: 20h:27' 14-10-2008
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 1433
  Số lượt thích: 0 người
  Date of planning: 22/8/2008 Period 1st
  Date of teaching: 26/8/2008 ôn tập và kiểm tra

  I./. Objectives
  - By the end of the lesson, sts will able to revise the structures and vocabulary which they have learrnt English 7.
  - Students know how to learn the English 8
  - Prepare the books, exercise book , ...

  II./. Teaching aids.

  - book, exercise book, cards, pictures
  III./. Procedure

  Class organization.
  8A: ..............8B:…………..8 C:................8D:.………….

  New lesson.

  Sts and T’s activities
  Contents
  
  1. warm up. ( 5 minutes)  Ask sts some questions
  Sts answer


  2. presentation. ( 15 minutes)

  T retells the way to use the present simple tense  What about the simple past?

  3. Practice (10 minutes)

  Work in pairs to make the sentences by using the adverbs


  Some pair can perform in class


  Check mistakes

  4. Production. ( 10 minutes)

  - Ask Sts work in groups or pair to talk the activities they did in their summer holidays
  Talk about personal imformation  5. Home work. ( 5 minutes)


  
  How are you?
  ..
  What did you do in the summer holidays?
  ...
  Are you ready to start Eghlish 8 ?
  ...
  Did you do the exercises ?
  ...
  Have you got enough books ?
  ...


  Structure;
  (+) S + (often) V(s,es)+O+A
  Eg: She often goes to school at 7 o’clock

  (-) S + don’t + V+O+A
  doesn’t

  (?) Do + S often + V +O +A ?
  Does
  (+) S + Ved + O+A
  Eg: She went to school yesterday
  Note: the irregulary verbs
  go ( went
  (-) S didn’t + V+O+A


  A. The present simple
  often
  usually
  sometimes
  never
  Eg:
  S1. What do you often do in the afternoon?
  S2. I ofen play soccer

  The past simple

  Eg:
  S1. What did you do last night ?
  S2. I watched T.V
  last night
  yesterday
  last week
  last summer

  Eg:
  Where did you go?
  ...
  What did you do?
  ...
  Did you do the home work ?
  ...

  Eg:
  - My name is Lan I am fourteen years old
  I’m a student ...


  Prepare the books and other things for studying
  Checking the old knowledge
  
  


  Date of planning: 24/8/2008 Period 2nd
  Date of teaching: 27/8/2008 unit 1: my friends
  Lesson 1: getting started
  Listen and read

  I./. Objectives
  - By the end of the lesson, sts will able to know more about Hoa, Lan, Nien and to review simple present and simple past tense.

  II./. Teaching aids.
  book, picture, cards, stereo, tape, gap fill chart, drawing

  III./. Procedure
  Class organization.
  8A: ..............8B:…………..8 C:................8D:.…………
  New lesson.

  Sts and T’s activities
  Contents
  
  warm up.(5 minutes)

  Ask Sts go to board to match the one verb in column A with one verb in past form in column B

  Correct mistakes


  presentation ( 15 minutes)


  T presents some new words

  How to read and the way to use


  Check up: rub out and remember


  Present the new strucures

  Practice( 10 minutes)

  Listen to the tape

  Find the verbs which are used in the past form or present simple tense


  Work in groups and read the dialogue


  Answer the questions


  Production ( 10 minutes)

  Ask Sts work in groups to change these sentences in to negative


  Call Sts go to board to give the answer

  Correct mistakes
  5. Home work( 5 minutes)   Matching

  A( infinitive)
  B( past form)
  
   meet
  come
  think
  live
  send
  receive
   thought
  lived
  received
  came
  met
  sent

  
  

  New words

  to seem
  No_avatar
  thank nhéThè lưỡi
  No_avatar

  Khóc

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng