Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • giáo án dịa 9 chuẩn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Khải
  Ngày gửi: 23h:07' 20-01-2010
  Dung lượng: 828.0 KB
  Số lượt tải: 147
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo án địa lý lớp 9
  Phân phối chương trình địa lý lớp 9
  Cả năm: 35 tuần x 1,5 tiết/tuần = 52 tiết
  Học kỳ 1: 17 tuần x 2 tiết + tuần 18 x 1tiết = 35 tiết
  Học kỳ 2: 17 tuần x 1tiết = 17 tiết
  (
  Địa lý Việt Nam ( tiếp theo)

  Học kỳ Một

  Địa lý dân cư
  Tiết
  Tuần
  Bài
  Nội dung bài dạy
  
  1
  1
  1
  Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
  
  2
  1
  2
  Dân số và gia tăng dân số
  
  3
  2
  3
  Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
  
  4
  2
  4
  Lao động và việc làm chất lượng cuộc sống
  
  5
  3
  5
  Thực hành: Phân tích và so sánh tháp tuổi dân số năm 1989 và 1999
  
  Địa lý kinh tế
  6
  3
  6
  Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
  
  7
  4
  7
  Các nhân tó ảnh hưởng đến sự phân bố nông nghiệp
  
  8
  4
  8
  Sự phát trển và phân bố nông nghiệp
  
  9
  5
  9
  Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp, thuỷ sản
  
  10
  5
  10
  Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
  
  11
  6
  11
   Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân phát triển và phân bố công nghiệp
  
  12
  6
  12
  Sự phát triển và phân bố công nghiệp
  
  13
  7
  13
  Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
  
  14
  7
  14
  Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
  
  15
  8
  15
  Tương mại và du lịch
  
  16
  8
  16
  Thực hành: Vẽ biẻu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế
  
  17
  9
  17
  Ôn tập
  
  18
  9
  
  Kiểm tra viết 1 tiết
  
  Sự phân hoá lãnh thổ
  19
  10
  17
   Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ
  
  20
  10
  18
  Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ ( tiếp theo)
  
  21
  11
  19
  Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
  
  22
  11
  20
  Vùng Đồng bằng sông Hồng
  
  23
  12
  21
  Vùng Đồng bằng sông Hồng ( tiếp theo)
  
  24
  12
  22
  Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
  
  25
  13
  23
  Vùng Bắc Trung Bộ
  
  26
  13
  24
  Vùng Bắc Trung Bột (Tiếp theo)
  
  27
  14
  25
  Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
  
  28
  14
  26
  Vùng duyên hải Nam Trung Bộ( tiép theo)
  
  29
  15
  27
  Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ
  
  30
  15
  28
  Vùng Tây Nguyên
  
  31
  16
  29
  Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
  
  32
  16
  30
  Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
  
  33
  17
  
  Ôn tập
  
  34
  17
  
  Kiểm tra học

  Avatar

  dc

  No_avatarf
  Ai co dia phuong ha noi lop 9 cho toi xin
   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng