Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giáo an tu chon anh 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thân
  Ngày gửi: 09h:17' 13-01-2010
  Dung lượng: 257.5 KB
  Số lượt tải: 1454
  Số lượt thích: 0 người
  KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN TIẾNG ANH 6
  HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2009- 2010
  ***********

  Period 19: Adjectives ( to describe people and things)
  Period 20: Adjectives ( to describe color)
  Period 21: Adjectives ( to describe feeling)
  Period 22: Polite requests: Would you like + to -V/ Np?
  Period 23: Partitives ( từ bộ phận): a box, a tube, a bar...
  Period 24: a/an/some/any
  Period 25: Present progressive tense
  Period 26: Contrast: Simple present and progessive tense
  Period 27: Adverbs of frequency and How often...?
  Period 28: What’s the weather like?....
  Period 29: Future with “ be going to”
  Period 30: Suggestions
  Period 31: Comparisons of adjectives ( adj+ER..than...)
  Period 32: Comparisons of adjectives (the adj+est...)
  Period 33: Revision and test
  Period 34: Modal verbs and a lot of / lots of..
  Period 35: Revision

  ***************
  Date of planning: 02/01/09
  Date of teaching: 8/01

  Period 19: Adjecrtives
  (TO DESCRIBE PEOPLE and THINGS)
  A. The aims:
  - To help the students to know how to use adjectives.
  - By the end of this lesson, the students will be able to use adjs fluently by doing some exercies
  - Develop the students` writing, speaking skills.
  B.Preparation:
  T: lesson plan,poster of ex.
  S: Leaning materials, homework.
  C.Steps:
  I/.Organization (1`): Greeting: Good afternoon. Who is absent today?
  II/ Warm up (5’):
  - Asks Sts to write 3 sentences to describe you and your family members
  - Way of checking : Writing & speaking
  - Keys: Depend on Ss’ answer
  - T remarks & marks
  III/. New lesson (35’):
  Lead to(1’): And today I’ll help you to revise the adjectives: tall, short, fat... to describe people.
  Stages
   Teacher’s activities
  t
  SS’ activities
  
  Pre-teach  Prenta-tion


  Practice  Production

  1. Vocabulary:
  - Ask Ss to think of the adj to describe people.
  - Get feedback: Networks
  Tall short

  Fat Adjectives thin

  Strong weak
  - Ask Ss to go to the board to write
  - Ask Ss to repeat & copy down
  2. Grammar:
  Eg: I am thin
  She is tall
  They are fat
  Form: S + BE + Adj
  Use: to describe people
  Position: + in front of a N: a beautiful girl
  + after BE: He is tall
  3. Practice:
  Ex1:Write the antonym words:

  1.thin - fat 4. heavy - light
  2. short - tall 5. strong - weak
  3. big - small 6. young - old
  7. long - short

  Ex2:Asks ss to complete these sentences
  - Run through all given words
  1.He / tall -> He is tall
  2. She /short - > She is short.
  3. Lan /thin. - > Lan is thin
  4. Mai /beautiful. -> Mai is beautiful.
  5. Nam / heavy. -> Nam is heavy.
  6.She /not weak -> She isn’t weak
  7.Your house / big. -> Your house is big
  8.Her father / fat. -> Her father is fat
  - Asks SS to practice
  - Get feed back :
  Ex3:. Trans late these sentences into English
  1. Cậu ấy là một học sinh ngoan.
  - He is a good student.
  2. Đó là một ngôi nhà đẹp.
  - That is a beautiful house.
  3.Đây là một người đàn ông béo.
  - This is a fat man.
  4. Bạn ấy có khuôn mặt tròn.
  - He/ She has a round face.
  - Get feed back
  
  5’  5’


  5’


  12’
  7’
  

  - listen
  - repeat in chorus , individually
  - copy

  - do individually


  Listen,
  repeat
  - copy down
  - do individually
  No_avatar

  Đồ con đien đua giáo án như vậy à xó đủ đâu

  No_avatar
  lời nói của một giáo viên đây ư?
  Avatar

  GV gì mà phát ngôn lạ kì. Không dùng được thì thồi có người khác sẽ dùng.

  No_avatar
  I want to F you!
  Avatar
  Oh no! pO' tay lun
  Avatar
  Pham van long la gv a! Quy thay co tin duoc khong????? Rieng toi thi toi KHONG TIN
  No_avatar
  khong chap nhan duoc
  No_avatar
  Gửi Nguyễn Quyền : Khi viết ý kiến thì bạn nên viết tiếng Việt, bạn viết Tiêng Anh lại viết tắt nên có thể hiểu theo nghĩa rất tục không có văn hoá đâu!
  Avatar

   Hình như trang này không có ai quản lí hay sao ý.

  Sao bọn Lê Công Định không vào đây mà tuyên truyền nhỉ? Tha hồ nói xấu Đảng và chính phủ. Có thấy ai kiểm duyệt nịo dung đâu?

  Buồn!  Khóc

  No_avatar

  Biết vậy không tuyển công chức nữa

   
  Gửi ý kiến