Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  GIÁO ÁN 11 NC CHƯƠNG 6

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Phước
  Ngày gửi: 22h:06' 19-07-2008
  Dung lượng: 228.5 KB
  Số lượt tải: 165
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 6
  
  Bài 39
  Tiết 53 
  Ngày dạy:…./…./…….. ----//----
  I. MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức:
  1.1. Học sinh biết: - Cấu trúc electron, cấu trúc không gian của anken.
  - Qui tắc gọi tên, khai triển đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học của anken.
  1.2. Học sinh hiểu: qui tắc gọi tên thay thế của anken.
  2. Kỹ năng: Viết CTCT đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học của anken có 4, 5, 6 ngtử cacbon và gọi tên.
  3. Thái độ: Thấy được sự mối liên quan giữa đặc điểm cấu tạo và thành phần phân tử.
  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  1. Giáo viên: mô hình rỗng.
  2. Học sinh: SGK.
  III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU: đặt vấn đề, tự nghiên cứu, diễn giảng.
  IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
  Thời gian
  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  NỘI DUNG
  
  10’
  HOẠT ĐỘNG 1
  - Gọi 1 hs lên bảng viết CTPT, CTCT của C2H4 và 2 đồng đẳng kế tiếp.
  - Yêu cầu hs nhận xét đặc điểm cấu tạo của các chất: dạng mạch C (hở hay vòng) và kiểu liên kết (đơn, đôi, ba).
  Từ đó ( đặc điểm cấu tạo và công
  thức chung của anken.
  - Thông báo qui tắc gọi tên thường và các từ (, (,…thay cho số vị trí nối đôi
  Nêu thêm thí dụ: …
  
  I. ĐỒNG ĐẲNG. DANH PHÁP:
  1. Dãy đồng đẳng và tên thường
  của anken:
  - Anken (đồng đẳng của etilen) là những hidrocacbon không no, mạch hở.
  Công thức chung: CnH2n (n ≥ 2)
  - Tên thường: tên ankan tương ứng thay an bằng en.
  VD: SGK, trang 156.
  2. Tên thay thế: (SGK, trang 156)
  
  
  HOẠT ĐỘNG 2
  - Dùng mô hình cho hs phân trạng thái lai hoá và các liên kết của 2 ngtử C có liên kết đôi.
  - So sánh 2 mô hình của C2H4 và C2H6 để hs thấy rằng với liên kết đôi thì 2 ngtử C không thể quay trong không gian được.
  HOẠT ĐỘNG 3
  - Dùng công thức cấu tạo đồng phân C4H8 để hs nhận xét anken có những loại đồng phân nào?
  ( hướng khai triển đ.phân cấu tạo
  - Dùng công thức cấu tạo but-1-en và but-2-en để hs nhận xét cấu tạo nào có đồng phân hình học?
  ( hướng phân tích đ.phân hình học.
  - Nêu thí dụ: Viết công thức cấu tạo các đp cấu tạo của C5H10, C6H12. Cấu tạo nào có đp hình học?
  
  - Nghe giảng.


  - Nhận xét, so sánh.

  - Nhận xét và suy ra hướng khai triển đồng phân cấu tạo.


  - Nhận xét và suy ra hướng khai triển đồng phân hình học.


  - Giải quyết thí dụ của gv nêu ra.
  II. CẤU TRÚC VÀ ĐỒNG PHÂN
  1. Cấu trúc: (SGK, trang 157)  2. Đồng phân:
  1.1. Đồng phân cấu tạo:
  1.2. Đồng phân hình học:
  (SGK, trang 157)
  
  
  HOẠT ĐỘNG 4
  1. Củng cố:
  - Anken là gì? Công thức chung.
  - Anken có những loại đồng phân nào?
  2. Dặn dò: Xem trước nội dung bài 40
  “ANKEN: TÍNH CHẤT,
  ỨNG DỤNG, ĐIỀU CHẾ”
  
  
  
  
  Bài 40
  Tiết 54 
  Ngày dạy:…./…./…….. ----//----
  I. MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức:
  1.1. Học sinh biết: - Mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất vật lý, tính chất hoá học của anken.
  - Phương pháp điều chế và một số ứng dụng quan trọng của anken.
  1.2. Học sinh hiểu: Các phản ứng hoá học đặc trưng của hidrocacbon không no là cộng và trùng hợp.
  2. Kỹ năng: Viết phương trình phản ứng thể hiện tính chất hoá học của anken.
  3. Thái độ: Thấy được sự mối liên quan giữa đặc điểm cấu tạo và tính chất.
  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  1. Giáo viên: * Hoá chất: khí C2H4, Br2, KMnO4.
  * Dụng cụ: Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt.
  2. Học sinh: SGK.
  III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU: đặt vấn đề, tự nghiên cứu, diễn giảng.
  IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
  Thời gian
  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  NỘI DUNG
  
  5’
  HOẠT ĐỘNG 1
  Kiểm tra bài cũ
  1. Anken là gì? Viết công thức chung.
  Viết công thức cấu tạo của:
  propen, 2-metyl but-2-en, pent-2-en, 3,3-dimetyl but-1-en.
  2. Anken X có tỉ khối so với nitơ = 2. Xác định CTPT, viết CTCT các đồng phân của X.
  
  
  
  5’
  HOẠT ĐỘNG 2
  Yêu cầu hs dựa vào SGK nhận xét:
  - Sự biến đổi nhiệt độ sôi, nóng chảy, khối lượng theo số ngtử cacbon.
  - Tính tan và màu sắc của anken.
  
  - Nhận xét các tính chất vật lý mà gv nêu ra.

  - Tóm tắc, ghi bài.
  I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
  (SGK, trang 159-160)
  
  5’  10’  5’
  5’
  HOẠT ĐỘNG 3
  - Gọi 1 hs so sánh độ bền lk ( và lk (.
  - Từ so sánh trên thông báo l.k ( là vị trí xảy ra các phản ứng của anken.
  - Nêu phương trình tổng quát p. ứng cộng anken với H2, Cl2, Br2:
  C = C + XY ( CX – CY
  - Gọi 3 hs viết ptpứ:
  CH2=CH2, CH3-CH=CH2 + H2
  CH2=CH2, CH3-CH=CH2 + Cl2
  CH2=CH2, CH3-CH=CH2 + Br2
  - Làm TN: C2H4 + Br2
  - Yêu cầu hs bổ sung để hoàn chỉnh nội dung: điều kiện pứ, hiện tượng …

  HOẠT ĐỘNG 4
  - Phân tích axit và H2O: H – A.
  - Giới thiệu ptrình tổng quát:
  C = C + H – A ( CH – CA
  - Gọi 1 hs viết phương trình phản ứng:
  C2H4 + HCl, H2SO4, H2O
  - Phân tích các giai đoạn phản ứng.
  - Phân tích hướng phản ứng với anken không đối xứng và giới thiệu qui tắc Maccopnhicop. Áp dụng but-1-en và but-2-en để hs so sánh.
  - Cho VD: 2,3-dimetyl but-2-en
  và 2-metyl but-2-en.
  HOẠT ĐỘNG 5
  - Phân tích diễn biến quá trình trùng hợp của etlien.
  - Hướng dẫn hs viết sơ đồ phản ứng trùng hợp của C2H4, C3H6, C4H8.
  - Hướng dẫn hs rút ra định nghĩa phản ứng trùng hợp. Giới thiệu các khái niệm monome, polime, hệ số TH …

  HOẠT ĐỘNG 6
  - Cho hs tự phát biểu và viết phương trình phản ứng cháy của C2H4, C3H6.
  - Làm TN: C2H4 + dd KMnO4.
  Giới thiệu sản phẩm phản ứng, nêu nhận xét hiện tượng để hs dung dịch thấy KMnO4 cũng nhận biết anken.
  - Giới thiệu phương trình tổng quát.
  - Gọi hs viết phương trình:
  C2H4, C3H6 + KMnO4 (dung dịch)
  
  - So sánh độ bền lk ( và lk (.
  - Nghe giảng.
  - Viết phương trình phản ứng.  - Xem thí nghiệm.
  - Bổ sung hoàn chỉnh nội dung.  - Nghe giảng.


  - Viết phương trình phản ứng.

  - Nghe giảng.
  - Viết phương trình phản ứng.


  - Nghe giảng.

  - Viết sơ đồ phản ứng trùng hợp theo hướng dẫn của gv.
  - Định nghĩa phản ứng trùng hợp. Phát biểu các khái niệm …  - Tự ghi bài và phương trình phản ứng cháy của C2H4, C3H6.
  - Xem thí nghiệm, nhận xét hiện tượng thí nghiệm.  - Viết phương trình phản ứng theo phương trình tổng quát.
  II. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC:
  * Liên kết ( kém bền, dễ đứt ra tạo thành liên kết ( với các ngtử khác. Do đó liên kết ( là trung tâm của các phản ứng đặc trưng của anken: cộng, trùng hợp, oxi hoá.
  1. Phản ứng cộng hidro (to, xt):
  (SGK, trang 160)
  2. Phản ứng cộng halogen:
  2.1. Cộng khí Clo:
  2.2. Cộng dung dịch Br2:
  * Phản ứng có hiện tượng Br2 mất màu ( dd Br2 là thuốc thử nhận biết anken (các hidrocacbon không khí no khác).
  3. Phản ứng cộng axit và nước:
  3.1. Cộng axit:
  3.2. Cộng nước:
  3.3. Hướng của phản ứng cộng
  axit và nước vào anken:
  * Qui tắc Macccopnhicop:
  (SGK, trang 160-162)


  4. Phản ứng trùng hợp:
  (SGK, trang 162)  5. Phản ứng oxi hoá (anken):
  ( Phản ứng cháy:
  ( Tác dụng dd KMnO4: phản ứng làm mất màu dd KMnO4, cũng là phản ứng nhận biết anken.
  
  5’
  HOẠT ĐỘNG 7
  - Hs tự đọc và ghi điều chế. Bổ sung phản ứng tách H2 của C2H6 và phản ứng crackinh C3H8.


  - Hệ thống hoá ứng dụng qua sơ đồ:
  PE C2H5OH

  PVC C2H4 CH3CHO

  C2H4O C2H6O2
  (etilen oxit)
  - Diễn giảng, bổ sung sơ đồ phản ứng.
  
  - Tự đọc, ghi nội dung.
  Bổ sung phương trình pứng tách H2 của C2H6, p.ứng crackinh C3H8.
  - Nghe giảng, bổ sung ptrình phản ứng điều chế các chất.
  III. ĐIỀU CHẾ. ỨNG DỤNG:
  1. Điều chế:
  ( Trong công nghiệp:
  Tách hidro hoặc crackinh ankan.
  ( Điều chế etilen trong phòng TN:
  C2H5OH C2H4 + H2O

  2. Ứng dụng: tổng hợp polime và các hợp chất hữu cơ khác (etanol, etilen glicol, etilen oxit, etanal …)
  
  5’
  HOẠT ĐỘNG 8
  1. Củng cố:
  - Vị trí xảy ra phản ứng hoá học của anken là gì?
  - Anken có những phản ứng đặc trưng nào?
  - Phương pháp điều chế anken trong công nghiệp? Điều chế etilen trong phòng thí nghiệm?
  - Nêu 1 số ứng dụng của anken?
  2. Dặn dò: xem trước nội dung bài 41
  “ANKADIEN”
  
  
  
  
  Bài 41
  Tiết 55 
  Ngày dạy:…./…./…….. ----//----
  I. MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức:
  1.1. Học sinh biết: - Khái niệm hidrocacbon không no có nhiều liên kết đôi.
  - Đặc điểm cấu trúc và tính chất của hệ liên kết đôi liên hợp thông qua but-1,3-dien, isopren.
  - Phương pháp điều chế và ứng dụng của but-1,3-dien và isopren.
  1.2. Học sinh hiểu: nguyên nhân phản ứng hoá học của ankadien liên hợp có phần khác so với anken.
  2. Kỹ năng: Viết phương trình phản ứng thể hiện tính chất hoá học của ankadien.
  3. Thái độ: Thấy được sự mối liên quan giữa đặc điểm cấu tạo và tính chất.
  II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
  1. Giáo viên: mô hình phân tử.
  2. Học sinh: SGK.
  III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU: đặt vấn đề, tự nghiên cứu, diễn giảng.
  IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
  Thời gian
  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
  HOẠT ĐỘNG CỦA HS
  NỘI DUNG
  
  5’
  HOẠT ĐỘNG 1
  Kiểm tra bài cũ
  1. P.ứng hoá học đặc trưng của anken? Tại sao anken có các phản ứng đó?
  Viết ptpứ của propen với: H2, Cl2, HBr, H2O.
  2. Định nghĩa phản ứng trùng hợp?
  Viết ptpứ trùng hợp, cháy và oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4.
  
  
  
  5’
  HOẠT ĐÔNG 2
  - Đặt câu hỏi:
  * Hidrocacbon có nhiều liên kết đôi?
  * Hidrocacbon có 2 liên kết đôi? Có 3 liên kết đôi?
  * Hai liên kết có những vị trí như thế nào trong mạch cacbon? Nếu 2 liên kết đôi cách 1 l.kết đơn thì gọi là gì?
  * Cho biết 2 hidrocacbon liên hợp quan trọng?
  - Lần lượt gọi hs trả lời câu hỏi.
  Điều chỉnh, bổ sung hoàn thành nội dung.
  

  - Trả lời câu hỏi.

  I. PHÂN LOẠI:
  ( Hidrocacbon không no mạch hở có nhiều liên kết đôi: polien.
  ( Hidrocacbon không no mạch hở có 2 liên kết đôi: ankadien, công thức chung CnH2n ( 2 (n ≥ 3).
  ( 2 liên kết đôi cách 1 liên kết là ankadien liên hợp.
  ( 2 ankadien liên hợp quan trọng nhất là:
  Buta-1,3-dien CH2=CH-CH=CH2.
  2-Metyl-buta-1,3-dien (isopren)
  CH2=C(CH3)-CH=CH2.
  
  

  5’


  15’  5’

  5’
  

  HOẠT ĐỘNG 3
  Dùng mô hình và hình vẽ 6.6 (tr.166) diễn giảng cấu trúc ptử butadien.
  Lưu ý hs sự xen phủ liên tiếp của các obitan ( tạo thành hệ liên kết ( liên hợp cho toàn mạch cacbon.

  HOẠT ĐỘNG 4
  - Gọi 1 hs viết ptpứ cộng H2.
  - Phân tích cho hs hiểu cộng 1,2; 1,4 là cho biết vị trí cộng tác nhân vào mạch cacbon.
  Lưu ý hs: cả 2 hướng đồng thời xảy ra nhưng hướng ưu tiên tuỳ theo nhiệt độ. Nếu tác nhân cộng dùn
   
  Gửi ý kiến