Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  polime

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trọng Hải
  Ngày gửi: 05h:49' 16-07-2008
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 56
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TẬP VỀ POLIME
  Bài 1
  1. Hãy nêu cấu tạo và tính chất của cao su thiên nhiên.
  2. Viết phương trình phản ứng để polime hoá cao su thiên nhiên thành monome.
  3. Nêu bản chất và tác dụng của sự lưu hoá cao su.
  Bài 2
  1. Viết 4 sơ đồ điều chế cao su Buna từ các nguồn nguyên liệu thiên nhiên trong tự nhiên.
  2. Khi trùng hợp Butadien 1-3 ngoài cao su Buna ta còn thu được 1 loại polime có nhánh và 1 sản phẩm phụ A.
  a. Viết ptpư tạo thành polime có nhánh.
  b. Xác định CTCT của A biết rằng khi hidro hoá A ta thu được etyl xiclo hecxan.
  Bài 3
  1. Chất dẻo là gì? Hãy nêu thành phần của chất dẻo.
  2. Viết ptpư trùng ngưng của phenol với andehit RCH=O (dạng mạch hở)
  3. Chất dẻo PVC được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ sau:

  CH4 CH≡CH CH2=CH2 PVC
  Hỏi cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đktc) để điều chế được 1 tấn PVC (biết CH4 chiếm 95% V khí thiên nhiên)
  Bài 4
  1. Polime là gì? Lấy ví dụ minh hoạ
  2. Hãy nêu các kiểu kiến trúc hình học của phân tử polime. Trong các kiểu kiến trúc đó, kiểu nào đã làm cho polime khó nóng chảy và khó hoà tan hơn.
  3. Tại sao polime khó nóng chảy, khó bay hơi.
  Lấy ví dụ 2 polime có thể làm mất màu dung dịch Br2
  Lấy ví dụ 2 polime có thể tham gia phản ứng thuỷ phân tạo monome ban đầu.
  Bài 5
  1. Đơn chất nào đã tạo ra polime sau:
  [ -CH2-CH=CH-CH2-C-CH2-CH2-CH=CH-CH2-]
  C6H5
  2. Từ C2H5OH và etylbenzen, viết phương trình phản ứng điều chế polime trên
  Bài 6
  Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau:
  a. A (Butadiol-1,3) B C (cao su Buna)
  b. B+D (Stiren) E (hoặc F)
  c.CH≡CH + 2HCHO X (Butindiol-1,4) Y Z
  Cao su Buna
  d. CaC2 X Y Z Cao su Buna
  Cao su BunaS
  Bài 7
  1. a.Tơ là gì? Hãy trình bày đặc điểm cấu tạo mạch của tơ, sợi.
  b. Hãy phân biệt các khái niệm: Tơ thiên nhiên, tơ nhân tạo, tơ tổng hợp ,tơ hoá học. Lấy ví dụ minh hoạ.
  c. Tinh bột có công thức (C6H10O5) như Xenlulozơ. Vậy tinh bột có thể kéo thành sợi như xenlulozơ được không? Giải thích.
  2. Viết ptpư tạo ra nhựa novolac theo sơ đồ:
  nHCHO + (n+1) C6H5OH……….
  Bài 8
  Cho 2 polime có công thức sau:
  CH3
  -CH2-C-
  COOCH3
  1. Cho biết các monome tạo thành chúng. Gọi tên các monome và polime đó.
  2. Phương pháp điều chế 2 polime. So sánh điều kiện cần thiết đối với monome khi dùng 2 phương pháp này để tổng hợp polime,
  3. Từ n Butan, toluen và các chất cần thiết khác, viết phương trình phản ứng điều chế 2 polime trên.

  Bài 9
  Chất A có CTPT C11H20O4.. A tác dụng với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và 2 rượu là etanol và propanol 2.
  - Viết CTCT của A, B và gọi tên chúng.
  - Từ B viết phương trình phản ứng tạo thành tơ nilon 6,6
  - Hãy giải thích tại sao tơ nilon 6,6 và tơ enang dễ bị axit và kiềm phá huỷ.
  Bài 10
  Viết phương trình phản ứng điều chế các polime sau từ các monome tương ứng:
  1. Tơ clorin 9. PVC
  2. Tơ enang 10. PVA
  3. Tơ nilon 6 11. PE, PP
  4. Tơ nilon 6,6 12. Nhựa bakêlit
  5. Cao su Buna 13. Thuỷ tinh plexiglat
  6. Cao su Buna-S 14. Polivinyl alcol
  7. Cao su Buna-N 15. Tơ axetat
  8. Cao su tổng hợp isopren
   
  Gửi ý kiến