Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  GIÁO ÁN 3 (LET'S LEARN 1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Hữu Đức
  Ngày gửi: 10h:21' 08-07-2008
  Dung lượng: 600.0 KB
  Số lượt tải: 2005
  Số lượt thích: 0 người
  LESSON PLAN
  UNIT 7: FAMILY MEMBERS / Section A (1,2,3)
  I. Aim:
  to help ss to learn some new words about family members and new structure.
  II. Objective:
  By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure.
  III. New structure:
  Who’s that ?
  That’s …..
  
  


  IV. Techniques:
  Shark attack, Rob out and remembers, role play.
  V. Teaching aids:
  Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture.
  VI. Skills:
  Speaking, Listening.
  VII. Procedure:
  Time
  Stages and contents
  T’ activities
  SS’ activitives
  
  8’


  17’  10’
  I. Warmer: Shark attack:
  II. New words:
  - (a) fámily: gia đình
  - (a) mémber: thành viên
  - fáther: cha, bố
  - móther: má, mẹ
  - bróther: anh, em trai
  - síster: chị, em gái
  * Check memory: (ROR)
  - Set the scene.
  - Give the dialogue.
  Li Li: Excuse me.
  Mai: Yes?
  Li Li: Who’s that?
  Mai: That’s my brother.

  III. Form:
  Who’ that?
  That’s____________.

  * Meaning:
  Ai đó?
  Đó là ____________.
  * Use:
  Dùng để hỏi người đó là ai?
  * Picture cue drill:

  IV: Role play:
  (Call ss go to the board and practice the form)
  * Home work: Look at Section A 4,5,6,7.
  - follows the techniques of warmer.

  - checks.  - follows the techniques of eliciting new words.


  - checks.
  - elicits ss to guess a situation of the picture.
  - monitors.  - gives the form on the board.
  - explains the form, meaning and use.  - runs through.
  - the 1st part of exchange.
  - the 2nd …
  - the 3rd …
  - the last part of exchange.  - asks ss work in pairs.
  - elicits ss how to role play.
  - monitors.
  - checks.
  - follow the T’s guides.
  - work in group.
  - guess a word.
  - check.  - choral repetition
  - individual repetition.
  - copy into notebooks.

  - check.
  - guess a situation of the picture.
  - practice the dialogue.


  - copy the form into notebook.
  - try to remember the form, meaning and use.
  - T & SS.

  - SS & T.
  - opened pairs.
  - closed pairs.
  - work in pairs.

  - role play.


  - check.

  
  
  PHẦN ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________

  LESSON PLAN
  UNIT 7: FAMILY MEMBERS / Section A (4,5,6,7)
  I. Aim:
  to help ss to practice skills.
  II. Objective:
  By the end of the lesson, ss will be able to practice skills.
  III. New structure:

  IV. Techniques:
  Shark attack, Rob out and remembers, role play.
  V. Teaching aids:
  Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture.
  VI. Skills:
  Speaking, Listening.
  VII. Procedure:

  Time
  Stages and contents
  T’ activities
  SS’ activitives
  
  5’


  7’
  10’


  7’


  6’
  I. Warmer: (Slap the board)
  Mother
  Father
  Brother
  Sister


  II. Listen and check
  1)
  2)
  Anser key: 1. b 2.b

  II. Say it right:
  - l, ll / n / : school, small.

  - b / b / : book, big.

  - th / đ / : this, that.

  III. Let’s write:
  1. This is my______________.
  It is________.

  2. A: Is your book ______?
  B: ______, it is.

  IV. Read aloud:
  That’s my father.
  That’s my mother.
  That’s my brother.
  That’s my sister.
  Father and mother.
  Brother and sister.
  We are together.

  * Home work: (Look at Section B)

  
  - follows the techniques of warmer.

  - checks.


  - sticks poster on the board.

  - elicits.

  - plays tape.

  - the 2nd tape.


  - checks.


  - models.

  - monitors.

  - checks.  - elicits.
  - models.
  - checks.


  - sticks poster on the board.

  - runs through.

  - plays tape.
  - the 2 nd tape.
  - checks.  
  - follow the T’s guides.
  - work in group.
  - slap a word.
  - check.


  - look at the poster on the board.


  - listen and check.
  - listen again.


  - check.


  - pronounce all words.
  - copy into notebooks.
  - checks.


  - copy into notebooks.
  - work in individual.
  - check.

  - look at the poster.  - listen and repeat
  - listen again.
  - check.
  
   PHẦN ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  LESSON PLAN
  UNIT 7: FAMILY MEMBERS / Section B (1,2,3)
  I. Aim:
  to help ss to practice skills.
  II. Objective:
  By the end of the lesson, ss will be able to practice skills.
  III. New structure:

  IV. Techniques:
  Shark attack, Rob out and remembers, role play.
  V. Teaching aids:
  Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture.
  VI. Skills:
  Speaking, Listening.
  VII. Procedure:
  Time
  Stages and contents
  T’ activities
  SS’ activitives
  
  5’

  8’  10’

  6’

  6’
  I.Warmer: (Kim’s game)
  Mother
  Father
  Brother
  Sister

  II. Listen and repeat:
  - Set the scene.
  - Pratice the dialogue.
  Li Li: Who’s that?
  Mai: That’s my father.
  His name’s Hung.
  Li Li: And who’s that?
  Her name’s Lan.
  III. Form:

  What’s his name?
  His name’s_______.
  What’s her name?
  Her name’s_______.
  * Meaning:
  Anh ấy tên gì?
  Anh ấy tên là_________.
  Chị ấy tên gì?
  Chị ấy tên là_________.
  * Use:
  Dùng để hỏi anh, chị ấy tên gì?

  * Word cue drill:
  What’s his name?
  His name’s_______.
  What’s her name?
  Her name’s_______.  IV. Listen and number:

  * Answer key:
  1.c 2.a 3. b
  * Home work: (Look at Section B 4,5,6,7)
  - follows the techniques of warmer.

  - checks.


  - elicits ss to guess a situation of the picture.
  - monitors.  - gives the form on the board.
  - explains the form, meaning and use.

  - runs through.
  - the 1st part of exchange.
  - the 2nd …
  - the 3rd …
  - the last part of exchange.

  - sticks poster on the board.
  - runs through.

  - plays tape.
  - the 2 nd tape.
  - checks.

  - follow the T’s guides.
  - work in group.
  - write a word.
  - check.


  - guess a situation of the picture.
  - practice the dialogue.  - copy the form into notebook.
  - try to remember the form, meaning and use.

  - T & SS.

  - SS & T.
  - opened pairs.
  - closed pairs.  - look at the poster.


  - listen and repeat
  - listen again.
  - check.
  
  
  PHẦN ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  LESSON PLAN
  UNIT 7: FAMILY MEMBERS / Section B (4,5,6,7)
  I. Aim:
  to help ss to practice skills.
  II. Objective:
  By the end of the lesson, ss will be able to practice skills.
  III. New structure:


  IV. Techniques:
  Shark attack, Rob out and remembers, role play.
  V. Teaching aids:
  Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture.
  VI. Skills:
  Speaking, Listening.
  VII. Procedure:
  Time
  Stages and contents
  T’ activities
  SS’ activitives
  No_avatar

  lam` on cho e hoi lop 5 th`i hoc giao' trinh` tieng' anh j` voi' a.

  No_avatar

  thay co giao nao co the cho toi bo giao an lơp 3 co du 3 cot dược khong

   

   
  Gửi ý kiến