Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  bài 14 - sử 8

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thái Bình
  Ngày gửi: 17h:41' 07-07-2008
  Dung lượng: 45.5 KB
  Số lượt tải: 141
  Số lượt thích: 0 người

  Bài 14: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

  I.Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
  -Củng cố những kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống.
  -Rèn luyện tốt các kỹ năng đã học tập ở bộ môn chủ yếu là hệ thống hóa, phân tích sự kiện, khái quát, rút kết luận, lập bảng thống kê.

  II.Phương pháp:
  GV tổ chức hướng dẫn học sinh lần lượt thực hiện các vấn đề nêu trong bài, nắm vững nội dung cơ bản kiến thức đãhọc.
  Tài liệu thamkhảo:
  -Sách GV sử 8 + sách sử 8
  -Lịch sử thế giới cận đại

  III.Các bước thực hiện:
  1. Những sự kiện lịch sử chính:
  GV hướng dẫn học sinh lập bảng thống kê những sự kiện chính:


  Niên đại
  
  Sự kiện
  
  Kết quả

  
  
  -Tháng 8/1566

  -1640-1688
  -12/1773

  -5/9 ( 26/10/1774
  -4/1775
  -4/7/1776
  -17/10/1777

  1789-1794
  -5/5/1789
  -14/7/1789

  1760-1840


  1830-1850

  1850-1860
  -2/1848


  -28/9/1864
  -19/7/1870

  -2/9/1870
  -4/9/1870

  -18/3/1871
  -14/7/1889

  1905-1907
  1840-1910
  (nửa sau TK XIX đến 1910)
  -1911
  
  -Cách mạng Hà Lan.

  -CMTS Anh giữa TK XIX.


  Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
  -Nhân dân cảng Boxtôn tấn công 3 tàu chở chè của Anh.
  -Hội nghị lục địa ở Philađenphia.
  -Chiến tranh bùng nổ.
  -Tuyên ngôn độc lập được tuyên bo.
  -Thắng lợi ở Xaratôga.

  -CMTS Pháp.
  -Hội nghị ba đẳng cấp.
  -Quần chúng tấn công ngục pháo đài Baxti.
  -CMCN Anh.


  -CMCN Pháp.

  -CMCN Đức.
  -Cương lĩnh đồng minh được công bố: Tuyên ngôn ĐCS.

  -Quốc tế thứ nhất ra đời.
  -Napolêông III tuyên chiến Phổ.

  -Pháp thua trận Xơđăng
  -Nhân dân lật đổ chính quyền Napolêong III
  -Khởi nghĩa của nhân dân Pari
  -Sự ra đời Quốc tế thứ hai

  -CM Nga
  -Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân An Độ


  -CM Tân Hợi

  
  -Chống ách thống trị của Tây Ban Nha.
  -Do quý tộc mới và tư sản lãnh đạo ( lật đổ chế độ pk, mở đường CNTB phát triển.
  -Anh thừa nhận nền độc lập ( ra đời quốc gia mới:Hợp chủng quốc Châu Mĩ ( giải phóng nhân dân Bắc Mĩ thoát khỏi ách đô hộ của CNTB,.

  -Lật đổ pk, đưa TS lên cầm quyền, đưa CNTB phát triển.


  -Chuyển từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc .

  -Kinh tế phát triển, đứng thứ hai sau Anh
  -Phát triển sau Anh, Pháp.
  -Là văn kiện quan trọng của CNXHKH

  -Lật đổ nền thống trị của Napolêong III ( sự ra đời công xã Pari.
  -Chế độNga hoàng bị suy yếu.
  -Phong trào bị thất bại


  -Là cuộc CMTS không triệt để, lật đổ chế độ pk.

  
  

  2. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại:
  GV đặt các câu hỏi ở từng bài:

  Bài 1: Cách mạng tư sản đầu tiên
  -Những sự kiện nào chứng tỏ một nền sx mới ra đời trong lòng xh pk ?
  -Mâu thuẫn giữa chế độ pk với TS và các tầng lớp nhân dân biểu hiện ở những điểm nào? Kết quả của mâu thuẫn đó?
  -CM Hà Lan TK XVI, CMTS Anh giữa TK XVII và chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Bắc Mĩ đưa đến kết quả gì?
  Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)
  -Những tiền đề tạo ra cuộc CMTS Pháp ?
  -Nguyên nhân dẫn đến CMTS Pháp ?
  -Ý nghĩa lịch sử ?
  Bài 3: Sự xác lập CNTB trên phạm vi thế giới
  -CMCN ở Anh, Pháp, Đức
  -Hệ quả của CMCN
  -Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm chiếm thuộc địa ? Kết quả
  Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của2 CN Mác
  -Phong trào đập phá máy móc ?
  -Phong trào trong 1830-1840
  -Vai trò của Mác trong thành lập Quốc tế I
  -Vai trò Quốc tế I đối với phong trào công nhân?
  Bài 5: Công xã Pari 1871
  -Vì sao nhân dân Pari tiến hành đấu tranh và thành lập công xã Pari ?
  -Ý nghĩa lịch sử ?
  Bài 6: Các nước TB cuối TK XIX đầu XX
  -Tình hình kinh tế các nước Anh, Pháp, Đức,Mĩ ?
  -Đặc điểm chung nổi bật của các nước đế quốc.
  Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối TK XIX đầu XX
  -Sự thành lập Quốc tế II và hoạt động ?
  -Nguyên nhân và diễn biến cuộc CM Nga 1905 - 1907 và ý nghĩa lịch sử ?
  Bài 8: Sự phát triển của KTKH, VH và NT TK XVIII-XIX
  -Những thành tựu tiến bộ về KT, KHTN và KHXH?
  Bài 9: An Độ
  -Trình bày chính sách xâm lược của Anh.
  -Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn độ ?
  Bài 10: Trung Quốc cuối TK XIX đầu XX
  -Trình bày quá trình xâm lược Trung Qucố của các nước đế quốc ? CM Tân Hợi 1911 ?
  -Vì sao phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối TK XIX đầu XX lần lượt thất bại ?
  Bài 11: Đông Nam Á cuối TK XIX đầu XX
  -Trình bày những nét lớn của phong trào giải phóng dân tộc ở ĐNA ?
  -Tại sao các phong trào đều thất bại ?
  Bài 12: Nhật Bản giữa TK XIX đầu XX
  -Trình bày những cải cách của Minh Trị về kinh tế, chính trị, xã hội ? Ý nghĩa?
  Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914
  -Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới I ?
  -Diễn biến, kết quả cuộc chiến tranh thế giới I ?

  3. Củng cố: Hướng dẫn học sinh làm bài tập trong SGK.

  4.Dặn dò:
  -Xem lại toàn bộ chương LSTGCĐ
  -Ôn + học bài 1 ( 4 (chương I)
  -Đọc và soạn bài 15 - chương LSTGHĐ
   
  Gửi ý kiến