Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • PPCT TOÁN LỚP 6

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: ST
    Người gửi: Nguyễn Quốc Ủy (trang riêng)
    Ngày gửi: 22h:38' 14-12-2009
    Dung lượng: 46.0 KB
    Số lượt tải: 27
    Số lượt thích: 0 người
    MÔN TOÁN
    I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC:
    Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết
    Học Kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/tuần = 72 tiết
    Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/tuần = 68 tiết
    II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH:
    A. SỐ HỌC
    Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
    Tiết 1: §1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp.
    Tiết 2: §2. Tập hợp các số tự nhiên.
    Tiết 3: §3. Ghi số tự nhiên.
    Tiết 4: §4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.
    Tiết 5: Luyện tập.
    Tiết 6: §5. Phép cộng và phép nhân.
    Tiết 7, 8: Luyện tập.
    Tiết 9: §6. Phép trừ và phép chia.
    Tiết 10, 11: Luyện tập.
    Tiết 12: §7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
    Tiết 13: Luyện tập.
    Tiết 14: §8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số.
    Tiết 15: §9. Thứ tự thực hiện các phép tính.
    Tiết 16, 17: Luyện tập.
    Tiết 18: Kiểm tra (1 tiết).
    Tiết 19: §10. Tính chất chia hết của một tổng.
    Tiết 20: Luyện tập.
    Tiết 21: §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.
    Tiết 22: Luyện tập.
    Tiết 23: §12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.
    Tiết 24: Luyện tập.
    Tiết 25: §13. Ước và bội.
    Tiết 26: §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố.
    Tiết 27: Luyện tập.
    Tiết 28: §15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
    Tiết 29: Luyện tập.
    Tiết 30: §16. Ước chung và bội chung.
    Tiết 31: Luyện tập.
    Tiết 32: §17. Ước chung lớn nhất.
    Tiết 33, 34: Luyện tập.
    Tiết 35: §18. Bội chung nhỏ nhất.
    Tiết 36, 37: Luyện tập.
    Tiết 38, 39: Ôn tập chương I.
    Tiết 40: Kiểm tra chương I (1 tiết).
    Chương II: Số nguyên
    Tiết 41: §1. Làm quen với số nguyên âm.
    Tiết 42: §2. Tập hợp các số nguyên.
    Tiết 43: §3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
    Tiết 44: Luyện tập.
    Tiết 45: §4. Cộng hai số nguyên cùng dấu.
    Tiết 46: §5. Cộng hai số nguyên khác dấu.
    Tiết 47: Luyện tập.
    Tiết 48: §6. Tính chất của phép cộng các số nguyên.
    Tiết 49: Luyện tập.
    Tiết 50: §7. Phép trừ hai số nguyên.
    Tiết 51: Luyện tập.
    Tiết 52: §8. Quy tắc dấu ngoặc.
    Tiết 53, 54, 55, 56: Ôn tập Học kì I.
    Tiết 57, 58: Kiểm tra môn toán học kỳ I (2 tiết, cả số và hình).
    Tiết 59: §9. Quy tắc chuyển vế.
    Tiết 60: Luyện tập.
    Tiết 61: §10. Nhân hai số nguyên khác dấu.
    Tiết 62: §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu.
    Tiết 63: Luyện tập.
    Tiết 64: §12. Tính chất của phép nhân.
    Tiết 65: Luyện tập.
    Tiết 66: §13. Bội và ước của một số nguyên.
    Tiết 67, 68: Ôn tập chương II.
    Tiết 69: Kiểm tra chương II (1 tiết).
    Chương III: Phân số
    Tiết 70: §1. Mở rộng khái niệm phân số.
    Tiết 71: §2. Phân số bằng nhau.
    Tiết 72: §3. Tính chất cơ bản của phân số.
    Tiết 73: §4. Rút gọn phân số.
    Tiết 74, 75: Luyện tập.
    Tiết 76: §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số.
    Tiết 77: Luyện tập.
    Tiết 78: §6. So sánh phân số.
    Tiết 79: §7. Phép cộng phân số.
    Tiết 80: Luyện tập.
    Tiết 81: §8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
    Tiết 82: Luyện tập.
    Tiết 83: §9. Phép trừ phân số.
    Tiết 84: Luyện tập.
    Tiết 85: §10. Phép nhân phân số.
    Tiết 86: §11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
    Tiết 87: Luyện tập.
    Tiết 88: §12. Phép chia phân số
    Tiết 89: Luyện tập
    Tiết 90

    Avatar
    Trang Thư viện là nơi mọi người đến đọc và xem nghiên cứu thầy cô nào không xem ,đọc thì thôi không nên góp ý  nói thiếu văn hóa  ,  không nên góp ý họ cũng mất công đưa bài cho dù là quảng cáo  miễn là có văn hóa  không phim ảnh xuyên tạc....
     
    Gửi ý kiến

    Nhấn ESC để đóng