Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

LET'S GO 2A-PERIOD48

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trọng Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:20' 04-07-2008
Dung lượng: 169.0 KB
Số lượt tải: 102
Số lượt thích: 0 người
UNIT THREE
Lesson 1 (Period 36)
Let`s Talk
P_20


Lesson 2 (Period 37)
Let`s Talk (con`t)
P_20


Lesson 3 (Period 38)
Let`s Sing
P_21


Lesson 4 (Period 39)
Let`s Sing (con`t)
P_21


Lesson 5 (Period 40)
Let`s Learn
P_22-23


Lesson 6 (Period 41)
Let`s Learn (con`t)
P_22-23


Lesson 7 (Period 42)
Let`s Learn (con`t)
P_22-23


Lesson 8 (Period 43)
Let`s Learn (con`t)
P_22-23


Lesson 9 (Period 44)
Let`s Learn Some More
P_24-25


Lesson 10 (Period 45)
Let`s Learn Some More (con`t)
P_24-25


Lesson 11 (Period 46)
Let`s Learn Some More (con`t)
P_24-25


Lesson 12 (Period 47)
Let`s Learn Some More (con`t)
P_24-25


Lesson 13 (Period 48)
Let`s Read
P_26


Lesson 14 (Period 49)
Let`s Read (con`t)
P_26


Lesson 15 (Period 50)
Let`s Listen
P_27

WEEK 24
GRADE 5
PERIOD 48 UNIT 3 - LESSON 13: LET`S READ_P26
*Objectives: By the end of the lesson ss will be able to read the syllable: _in; _it more correctly and fluently
*Materials: Textbook, cassette and tape, puppets, pictures
*Procedure:

T
Contents & Techniques
T`s & Ss` activities

5`
I-WARM-UP: BINGO!

There is a book under the bed
There is a telephone in front of the lamp
There are balls in the bathtub
There are bags behind the refrigerator
There is a lamp next to the sofa
There is a chair next to the sofa
There are lamps next to the desk
There are chairs next to the table

-T explains how to play
-Ss choose 4 of the sentences
-T reads the sentences
-Ss tick in their papers
-Ss win the game with having 4 ticks


15
II-PRESENTATION:
*INTRODUCING THE NEW SYLLABLE:
_in ( fin( pin( thin
_it ( hit ( pit( sit

Example exchange:
P.A: _in
P.B: fin( pin( thin
*PRACTICE:
Example exchange:
S1: _it
S2: hit ( pit( sit
-T uses puppets to model
-T read the syllable & Ss read the words (change role)
-T explains more about the pronunciation
-G.A & G.B (change role)
-Ss & Ss (change role)


-T models (using puppets)
-T & Ss (change role)
-G.A & G.B (change role)
-Ss & Ss (change role)

7
III-OPEN YOUR BOOK:

_in ( fin( pin( thin
_it ( hit ( pit( sit
-T & Ss open books_P26
-T plays the tape
-Ss listen - point - repeat
-T ask ss to read aloud
-Ss read aloud individually
-T reminds the pronunciation

6
IV-EXTENSION: CHAIN GAME
Example exchange:
S1: _in
S2: _in and fin
S3: _in, fin and pin
S4: _in, fin, pin and thin
-T asks ss to work in groups of 4
-S1 reads the syllable, S2 repeats the syllable and reads one word containing that syllable, ..

2
V-HOMEWORK:
-Learn the syllable and practice reading them many times
-Prepare for the rest of Let`s Read_P26No_avatar
Mình đang cần giáo án tiếng anh Let's go 2A, thầy cố nào có cho mình xin với, xin cảm ơn nhiều!
 
Gửi ý kiến