Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  LET'S GO 2A-PERIOD48

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trọng Quân (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:20' 04-07-2008
  Dung lượng: 169.0 KB
  Số lượt tải: 102
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT THREE
  Lesson 1 (Period 36)
  Let`s Talk
  P_20
  
  
  Lesson 2 (Period 37)
  Let`s Talk (con`t)
  P_20
  
  
  Lesson 3 (Period 38)
  Let`s Sing
  P_21
  
  
  Lesson 4 (Period 39)
  Let`s Sing (con`t)
  P_21
  
  
  Lesson 5 (Period 40)
  Let`s Learn
  P_22-23
  
  
  Lesson 6 (Period 41)
  Let`s Learn (con`t)
  P_22-23
  
  
  Lesson 7 (Period 42)
  Let`s Learn (con`t)
  P_22-23
  
  
  Lesson 8 (Period 43)
  Let`s Learn (con`t)
  P_22-23
  
  
  Lesson 9 (Period 44)
  Let`s Learn Some More
  P_24-25
  
  
  Lesson 10 (Period 45)
  Let`s Learn Some More (con`t)
  P_24-25
  
  
  Lesson 11 (Period 46)
  Let`s Learn Some More (con`t)
  P_24-25
  
  
  Lesson 12 (Period 47)
  Let`s Learn Some More (con`t)
  P_24-25
  
  
  Lesson 13 (Period 48)
  Let`s Read
  P_26
  
  
  Lesson 14 (Period 49)
  Let`s Read (con`t)
  P_26
  
  
  Lesson 15 (Period 50)
  Let`s Listen
  P_27
  
  WEEK 24
  GRADE 5
  PERIOD 48 UNIT 3 - LESSON 13: LET`S READ_P26
  *Objectives: By the end of the lesson ss will be able to read the syllable: _in; _it more correctly and fluently
  *Materials: Textbook, cassette and tape, puppets, pictures
  *Procedure:

  T
  Contents & Techniques
  T`s & Ss` activities
  
  5`
  I-WARM-UP: BINGO!

  There is a book under the bed
  There is a telephone in front of the lamp
  There are balls in the bathtub
  There are bags behind the refrigerator
  There is a lamp next to the sofa
  There is a chair next to the sofa
  There are lamps next to the desk
  There are chairs next to the table

  -T explains how to play
  -Ss choose 4 of the sentences
  -T reads the sentences
  -Ss tick in their papers
  -Ss win the game with having 4 ticks
  
  
  15
  II-PRESENTATION:
  *INTRODUCING THE NEW SYLLABLE:
  _in ( fin( pin( thin
  _it ( hit ( pit( sit

  Example exchange:
  P.A: _in
  P.B: fin( pin( thin
  *PRACTICE:
  Example exchange:
  S1: _it
  S2: hit ( pit( sit
  -T uses puppets to model
  -T read the syllable & Ss read the words (change role)
  -T explains more about the pronunciation
  -G.A & G.B (change role)
  -Ss & Ss (change role)


  -T models (using puppets)
  -T & Ss (change role)
  -G.A & G.B (change role)
  -Ss & Ss (change role)
  
  7
  III-OPEN YOUR BOOK:

  _in ( fin( pin( thin
  _it ( hit ( pit( sit
  -T & Ss open books_P26
  -T plays the tape
  -Ss listen - point - repeat
  -T ask ss to read aloud
  -Ss read aloud individually
  -T reminds the pronunciation
  
  6
  IV-EXTENSION: CHAIN GAME
  Example exchange:
  S1: _in
  S2: _in and fin
  S3: _in, fin and pin
  S4: _in, fin, pin and thin
  -T asks ss to work in groups of 4
  -S1 reads the syllable, S2 repeats the syllable and reads one word containing that syllable, ..
  
  2
  V-HOMEWORK:
  -Learn the syllable and practice reading them many times
  -Prepare for the rest of Let`s Read_P26
  
  
  
  No_avatar
  Mình đang cần giáo án tiếng anh Let's go 2A, thầy cố nào có cho mình xin với, xin cảm ơn nhiều!
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng