Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  LET'S GO 2A-PERIOD48

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trọng Quân (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:20' 04-07-2008
  Dung lượng: 169.0 KB
  Số lượt tải: 102
  Số lượt thích: 0 người
  UNIT THREE
  Lesson 1 (Period 36)
  Let`s Talk
  P_20
  
  
  Lesson 2 (Period 37)
  Let`s Talk (con`t)
  P_20
  
  
  Lesson 3 (Period 38)
  Let`s Sing
  P_21
  
  
  Lesson 4 (Period 39)
  Let`s Sing (con`t)
  P_21
  
  
  Lesson 5 (Period 40)
  Let`s Learn
  P_22-23
  
  
  Lesson 6 (Period 41)
  Let`s Learn (con`t)
  P_22-23
  
  
  Lesson 7 (Period 42)
  Let`s Learn (con`t)
  P_22-23
  
  
  Lesson 8 (Period 43)
  Let`s Learn (con`t)
  P_22-23
  
  
  Lesson 9 (Period 44)
  Let`s Learn Some More
  P_24-25
  
  
  Lesson 10 (Period 45)
  Let`s Learn Some More (con`t)
  P_24-25
  
  
  Lesson 11 (Period 46)
  Let`s Learn Some More (con`t)
  P_24-25
  
  
  Lesson 12 (Period 47)
  Let`s Learn Some More (con`t)
  P_24-25
  
  
  Lesson 13 (Period 48)
  Let`s Read
  P_26
  
  
  Lesson 14 (Period 49)
  Let`s Read (con`t)
  P_26
  
  
  Lesson 15 (Period 50)
  Let`s Listen
  P_27
  
  WEEK 24
  GRADE 5
  PERIOD 48 UNIT 3 - LESSON 13: LET`S READ_P26
  *Objectives: By the end of the lesson ss will be able to read the syllable: _in; _it more correctly and fluently
  *Materials: Textbook, cassette and tape, puppets, pictures
  *Procedure:

  T
  Contents & Techniques
  T`s & Ss` activities
  
  5`
  I-WARM-UP: BINGO!

  There is a book under the bed
  There is a telephone in front of the lamp
  There are balls in the bathtub
  There are bags behind the refrigerator
  There is a lamp next to the sofa
  There is a chair next to the sofa
  There are lamps next to the desk
  There are chairs next to the table

  -T explains how to play
  -Ss choose 4 of the sentences
  -T reads the sentences
  -Ss tick in their papers
  -Ss win the game with having 4 ticks
  
  
  15
  II-PRESENTATION:
  *INTRODUCING THE NEW SYLLABLE:
  _in ( fin( pin( thin
  _it ( hit ( pit( sit

  Example exchange:
  P.A: _in
  P.B: fin( pin( thin
  *PRACTICE:
  Example exchange:
  S1: _it
  S2: hit ( pit( sit
  -T uses puppets to model
  -T read the syllable & Ss read the words (change role)
  -T explains more about the pronunciation
  -G.A & G.B (change role)
  -Ss & Ss (change role)


  -T models (using puppets)
  -T & Ss (change role)
  -G.A & G.B (change role)
  -Ss & Ss (change role)
  
  7
  III-OPEN YOUR BOOK:

  _in ( fin( pin( thin
  _it ( hit ( pit( sit
  -T & Ss open books_P26
  -T plays the tape
  -Ss listen - point - repeat
  -T ask ss to read aloud
  -Ss read aloud individually
  -T reminds the pronunciation
  
  6
  IV-EXTENSION: CHAIN GAME
  Example exchange:
  S1: _in
  S2: _in and fin
  S3: _in, fin and pin
  S4: _in, fin, pin and thin
  -T asks ss to work in groups of 4
  -S1 reads the syllable, S2 repeats the syllable and reads one word containing that syllable, ..
  
  2
  V-HOMEWORK:
  -Learn the syllable and practice reading them many times
  -Prepare for the rest of Let`s Read_P26
  
  
  
  No_avatar
  Mình đang cần giáo án tiếng anh Let's go 2A, thầy cố nào có cho mình xin với, xin cảm ơn nhiều!
   
  Gửi ý kiến