Thư mục

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Dành cho Quảng cáo

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ GV hàng tháng

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: THPT Lục Ngạn số 4
    Người gửi: Trường THPT Lục Ngạn 4
    Ngày gửi: 15h:01' 03-12-2009
    Dung lượng: 24.5 KB
    Số lượt tải: 2261
    Số lượt thích: 0 người
    TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 4
    TỔ: LÝ – TIN – KTCN
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    
    BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ GIÁO VIÊN

    Vào hồi … h … ngày … tháng … năm ………, Tổ Lý – Tin – KTCN tiến hành kiểm tra hồ sơ giáo viên với thành phần và nội dung kiểm tra như sau:
    I – Thành phần kiểm tra:
    1- Người kiểm tra: …………………………………………
    2- Người được kiểm tra: ………………………...................
    II – Nội dung kiểm tra:
    1- Giáo án:
    - Giáo án môn: ……….. đã soạn đến tiết …… so với yêu cầu PPCT thì …………………………
    - Giáo án môn: ……….. đã soạn đến tiết …… so với yêu cầu PPCT thì …………………………
    - Giáo án môn: ……….. đã soạn đến tiết …… so với yêu cầu PPCT thì …………………………
    - Nhận xét: …………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………...
    ……………………………………………………………………………………………………...
    2- Kế hoạch giảng dạy (kế hoạch cá nhân):
    - Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì …………………………………………..
    - Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    3- Kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học:
    - Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì …………………………………………..
    - Nhận xét: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    4- Sổ dự giờ:
    - Đã dự giờ đến tiết thứ …… so với yêu cầu thì …………………………………………………..
    - Nhận xét: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    5- Sổ tự bồi dưỡng:
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    6- Sổ công tác:
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    7- Sổ chủ nhiệm:
    - Đã lên kế hoạch đến tuần thứ …… so với yêu cầu thì …………………………………………..
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    8- Các loại sổ sách khác (nếu có):
    ……………………………………………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………………………………………
    Đánh giá xếp loại chung: ……………...
    Biên bản kết thúc vào hồi …h… ngày … tháng … năm ………
    Người được kiểm tra
    Người kiểm tra
    
    
     
    Gửi ý kiến
    print