Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Phương trình hóa học- 11- hữu cơ (nâng cao

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Minh Tâm
  Ngày gửi: 10h:57' 19-06-2008
  Dung lượng: 240.5 KB
  Số lượt tải: 541
  Số lượt thích: 0 người
  VIẾT PHƯƠNG TRÌNH THEO SƠ ĐỒ SAU
  (HIĐROCACBON + HỢP CHẤT CÓ NHÓM CHỨC)

  Câu 1. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  CH3COONaCH4 metyl cloruametylen cloruaclorofomcacbon tetraclorua
   C2H6C2H4C2H4Cl2 C2H3ClPVC

  Câu 2 . Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  Tinh bột glucozơ C2H5OHC2H4 C2H5ClC3H8C2H4C2H4(OH)2
   CH3CHOC2H5OHCH3COOH etyl axetat.
  Câu 3 . Viết PTHH theo sơ đồ sau
  Etan C2H5ClC2H4 C2H5OHC2H4C2H4Br2C2H4(OH)2 CH3CHO
   C2H5OH CH3COOHCH2=CHOCOCH3PVA

  Câu 4. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  CaCO3 CaO CaC2 C2H2C2H4C2H6C2H5Cl C2H4 1,2−đicloetan
   C2H3Cl C2H4Cl2anđehit axetic amoni axetat.

  Câu 5. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  Nhôm cacbuametanC2H2C2Ag2C2H2anđehit axeticnatri axetat axit axetic
   vinylaxetilenC4H6caosu buna – S.

  Câu 6. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  Canxicacbuaaxetilenvinyl clorua1,1−đicloetanaxetilenkali oxalataxit oxalic
  vinyl axetatpoli(vinyl axetat)

  Câu 7. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  C2H4Cl2C2H2 benzennitrobenzen1,3- đinitrobenzen1,3,5-trinitrobenzen(TNB)
   etylbenzenvinylbenzenpolistiren(ps)

  Câu 8. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  toluen kali benzoataxit benzoicCO2
  xiclohecxanbenzenclobenzennatri phenolatphenol2,4,4- trinitro phenol.
  C6H6 C6H5C2H5vinyl benzen etan-1,2- điol benzen.
   toluen2,4,6- trinitrotoluen(TNT)
  stiren poli(butađien-stiren) hay caosubuna-S

  Câu 9. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  benzen hecxacloxiclohexan(666)
  Natri axetat metan etin vinyl axetilen clopren caosu clopren
   bạc axetinua axetilen etanaletanol.

  Câu 10. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  cloetanpropan2-clopropanpropilen PP
  Natri propionatetan eten bromua etyletilenetan- 1,2- điol
   etanetyl clorua ancol etylic buta-1,3- đien.

  Câu 11. Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  CH3[CH2]2CH3propenisopropyl clorua propan-2-olpropilenpropan -1,2-điol
  1,2- điclopropanpropan -1,2-điol propilen propan-2-ol

  Câu 12 . Viết phương trình dạng CTCT và ghi rõ điều kiện
  C2H6C2H4C2H5ClC2H5OH CH3CHOCH3COOHCH3COOC2H5C2H5OH  No_avatar

  doawn ve o dau cac ban

   

  No_avatar
  sao k co dap an zay ta????
   
  Gửi ý kiến