Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giáo án lớp 2 trọn bộ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Nhật Tiến (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:48' 23-05-2008
  Dung lượng: 169.5 KB
  Số lượt tải: 1360
  Số lượt thích: 0 người
  THIẾT KẾ BÀI DẠY

  Môn : Tập Viết
  Bài : CHỮ HOA P
  Tuần : 19
  Ngày dạy :

  I./ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU :
  Rèn luyện kỹ năng viết chữ
  Biết viết chữ P hoa theo cỡ vừa và nhỏ
  Biết viết ứng dụng cụm từ "Phong cảnh hấp dẫn" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đều nét và nối đúng quy định

  II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
  Mẫu chữ P đặt trong khung chữ
  Mẫu chữ cỡ nhỏ trên dòng kẻ ly : Phong (dòng 1); Phong cảnh hấp dẫn (dòng 2)

  III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
  1. Bài cũ
  Bài mới :

  Hoạt động của thầy
  Hoạt động của trò
  
  1. Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chữ hoa
  - Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét P
  + Cấu tạo
  + Cách viết
  + GV viết mẫu: P; nói cách viết
  - Hướng dẫn HS viết bảng con
  2. Họat động 2 : Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng .
  * Mục tiêu : Viết đúng mẫu, đều nét, nối đúng quy định
  * Tiến Hành :
  Gọi 1 HS đọc cụm từ ứng dụng
  Cho HS nêu cách biểu hiện về cụm từ
  Chốt nghĩa cụm từ
  Yêu cầu HS quan sát cụm từ ứng dụng
  * Nêu nhận xét :
  + Độ cao
  + Cách đặt dấu thang
  + Khoảng cách giữa các chữ ghi
  - GV viết mẫu : Phong sau chữ mẫu
  * Lưu ý HS : nét 1 của chữ h viết gần nét 2 chữ P
  - Hướng dẫn HS viết bảng con : Phong

  3. Họat động 3 : Hướng dẫn HS viết vở TV
  Nêu yêu cầu viết
  Nhắc HS khá giỏi viết thêm 1 dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ
  4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.
  - Về nhà viết thêm các dòng trong vở TV
  

  - Nêu
  - Nêu
  - Chú ý
  - 2,3 lượt

  - Đọc cụm từ  - Viết bảng con 2 lượt
  - HS luyện viết theo yêu cầu

  
  
  IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Bài : CHỮ HOA Q
  Tuần : 20
  Ngày dạy :

  I./ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU :
  Rèn luyện kỹ năng viết chữ
  Biết viết chữ Q hoa theo cỡ vừa và nhỏ
  Biết viết ứng dụng cụm từ "Quê hương tươi đẹp" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đều nét và nối đúng quy định

  II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
  Mẫu chữ Q đặt trong khung chữ
  Bảng phụ viết : Quê (dòng 1); Quê hương tươi đẹp (dòng 2)

  III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
  1. Bài cũ
  2. Bài mới :

  Hoạt động của thầy
  Hoạt động của trò
  
  1. Hoạt động 1 : Hướng dẫn viết chữ hoa
  * Mục tiêu : Biết viết chữ Q hoa theo cỡ vừa và nhỏ
  * Tiến Hành :
  - Cho HS nêu cấu tạo, cách viết chữ Q hoa
  - Chốt nghĩa cụm từ
  - GV viết mẫu, cho HS viết lại
  - Hướng dẫn HS viết bảng con
  2. Họat động 2 : Hướng dẫn HS viết cụm từ ứng dụng .
  * Mục tiêu : Viết đúng mẫu, đều nét, nối đúng quy định
  * Tiến Hành :
  Gọi 1 HS đọc cụm từ ứng dụng
  Cho HS nêu cách biểu hiện về cụm từ
  Chốt nghĩa cụm từ
  Yêu cầu HS quan sát cụm từ ứng dụng
  * Nêu nhận xét :
  + Độ cao
  + Cách đặt dấu thang
  + Khoảng cách
  - GV viết mẫu : Quê
  - Nhận xét, uốn nắn

  3. Họat động 3 : Hướng dẫn HS viết vở Tập viết
  * Mục tiêu : Viết cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ
  * Tiến Hành :
  - Nêu yêu cầu viết
  4. Họat động 4 :
  Khen HS viết đẹp
  Y/c HS về viết thêm các dòng trong Vở TV
    - Vài HS nêu

  - Chú ý
  - 2,3 lượt

  - Nêu cách hiểu cụm từ  - Quan sát cụm từ, nêu NX
  2,3 lượt


  - Viết bảng con 2 lượt
  - HS luyện viết theo yêu cầu

  - Viết bài theo Y/c

  - HS HS khá giỏi viết 1 dòng cụm từ ứng dụng
  
  
  IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Avatar

  eeeeeeeeeeeeeeeeeee

   

  No_avatar
  KhócKhócKhócKhócKhócKhócKhócKhócKhócKhóc
  No_avatar
  die roi
   
  Gửi ý kiến