Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn An
  Ngày gửi: 22h:27' 19-05-2008
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 5096
  Số lượt thích: 0 người
  Đề cương ôn tập môn tiếng anh 9
  Năm học: 2007- 2008

  Grammar:

  1. Passive: (Câu bị động)
  a. Thì hiện tại đơn:
  *Active (chủ động) : S + V(s, es) .....+ O
  * Passive (bị động) : S + BE (am/is/are) + Vp2....( BY+O)
  *Question: Be + S + Vp2...............(+ By + O) ?
  b. Thì hiện tại tiếp diễn
  *Active (chủ động) : S + Be (am/ is/ are) +Ving .....+ O
  * Passive (bị động) : S + BE (am/is/are) + Being +Vp2....( BY+O)
  *Question: Be + S +Being + Vp2...............(+ By + O) ?
  c. Thì hiện tại hoàn thành :
  *Active (chủ động) : S + Have/ has +Vp2 .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Have/ has + Been +Vp2 .....(By+ O)
  *Question: Have/ has + S + Been + Vp2......(+ By+O) ?
  d. Thì quá khứ đơn :
  *Active (chủ động) : S + V(ed, cột 2) .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Was/ were + Vp2....( BY+O)
  *Question: Was/were + S + Vp2...............(+ By + O) ?
  e. Thì qúa khứ tiếp diễn:
  *Active (chủ động) : S + Was/ were +V_ing .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Was/ were + Being +Vp2....(+ By+O)
  *Question: Was/were + S +Being + Vp2...............(+ By + O) ?
  f. Thì quá khứ hoàn thành:
  *Active (chủ động) : S + Had +Vp2 .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Had + Been +Vp2 .....(By+ O)
  *Question: Had + S + Been + Vp2......(+ By+O) ?
  g. Thì tương lai đơn:
  *Active (chủ động) : S +Will +V_infinitive .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Will + Be (không chia) +Vp2 .....(By+ O)
  *Question: Will + S + Be(không chia) + Vp2......(+ By+O) ?
  h. Thì tương lai tiếp diễn:
  *Active (chủ động) : S +Will +Be +V_ing .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Will + Be (không chia) +Being+Vp2 .....(By+ O)
  *Question: Will + S + Be(không chia) +Being + Vp2......(+ By+O) ?
  i. Thì tương lai hoàn thành:
  *Active (chủ động) : S +Will have +Vp2 .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Will have + Been +Vp2 .....(By+ O)
  *Question: Will + S +have + Been + Vp2......(+ By+O) ?

  ** Modal verbs (động từ khuyết thiếu)
  *Active (chủ động) S + (modal verbs)+ V_infinitive + O.......
  * Passive (bị động) S + (modal verbs)+ be + V-ed/ V3(past participle) ...(+By+O)
  2. Wish:(câu điều ước không có thật ở hiện tại)
  *Cấu trúc: S1 + Wish(es) + S2 + -Would/ could + V_infinitive....
  -V (simple past_quá khứ đơn)
  -Were.....................

  ** Lưu ý: + Nếu động từ theo sau S2 là (to)be thì thường chia là “WERE” với tất cả các chủ ngữ (xem công thức)
  + S1 và S2 có thể giống nhau hoặc không (tuỳ theo nghĩa của câu)
  3. Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả)
  so /therefore : vì thế/ vì vậy / do đó...
  Ex: Ba stayed up late so he is tired.
  Ba stayed up late therefore, he is tired.
  4. Adverb clauses of reason: :(mệnh đề trang ngữ chỉ nguyên nhân)
  as/ because/ since: vì/ bởi vì
  Ex: Ba is tired because/ as/ since he stayed up late.
  5. Making suggestions: (câu gợi ý, đề nghị )
  * S + suggest(s) + V-ing + ...
  * S + suggest(s) + (that) + S (+ should )+ V(infinitive) +...
  EX: He suggests going fishing this weekend
  He suggests (that) we (should) go fishing this weekend.
  6. Adverbs clauses of concession: although/ though/ even though : mặc dù
  Ex: He went to school although/ though/ even though he was tired.
  7. Relative clauses: (Mệnh đề quan hệ)
  - Who: thay thế cho danh từ chỉ người (subject_làm chủ ngữ trong câu)
  - Whom: thay thế cho danh từ chỉ người (object_làm tân ngữ trong câu)
  - Which: thay thế cho danh từ chỉ vật (S/O_ có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu)
  - That: thay thế cho danh từ chỉ người/ vật. (không dùng trong mệnh đề không xác định_có 2 dấu phẩy)
  8. Conditional sentences: (Câu điều kiện)
  * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1):
  * Công thức: If + S + V(s, es) / Be( am/is/are)........... , S + Will + V_infinitive........
  * Cách sử dụng: Dùng để diễn tả:
  + Điều phỏng đoán có thể xảy ra trong tương lai ( VD1)
  + Điều chắc chắn sẽ xảy ra (VD2)

  Ex: 1. If it is fine tomorrow, I will go fishing
  2. If you let an object off your hand, It will fall
  * Conditional type 2(câu điều kiện loại 2):
  * Công thức : If + S + -V (simple past) ........ , S + Would/ could + V_infinitive
  - Were........
  - Could + V_infinitive.....

  * Cách sử dụng : Chúng ta dùng câu điều kiện loại 2 để diễn tả 1 điều không có thật ở hiện tại và còn được gọi là câu điều kiện không có thật ở hiện tại.
  Ex: Nam could arrive at school on time if he had an alarm clock.
  No_avatar

  thi qua khu don

   

  No_avatar

  sao khi tai roi ma khong doc duoc

  Chưa quyết định 

  No_avatar
  Ko đọc đc thì bạn CoPy phần Ô vuông ở dưới ruj Copy zô word là đc ?Tuyệt
  No_avatar

  noi' the' ma` cung~ noi'Thè lưỡi

   

   

  No_avatar
  xin hỏi đây là HK 1 hay 2 vậy
  No_avatar

   hình như thì qk đơn sai.

   

  No_avatar

  uhm.nó z đó bạn ơi,microsoft office ko fù hợp vs text củ nó

  No_avatar

  huhu..mai thi tiếng Anh rồi,sợ wá đi mất

   

  No_avatar

  tai ve k dc thi phai

   

  No_avatarf

  seo taj ze may ko dc zjNháy mắt

   
  Gửi ý kiến