Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn An
  Ngày gửi: 22h:27' 19-05-2008
  Dung lượng: 33.5 KB
  Số lượt tải: 5081
  Số lượt thích: 0 người
  Đề cương ôn tập môn tiếng anh 9
  Năm học: 2007- 2008

  Grammar:

  1. Passive: (Câu bị động)
  a. Thì hiện tại đơn:
  *Active (chủ động) : S + V(s, es) .....+ O
  * Passive (bị động) : S + BE (am/is/are) + Vp2....( BY+O)
  *Question: Be + S + Vp2...............(+ By + O) ?
  b. Thì hiện tại tiếp diễn
  *Active (chủ động) : S + Be (am/ is/ are) +Ving .....+ O
  * Passive (bị động) : S + BE (am/is/are) + Being +Vp2....( BY+O)
  *Question: Be + S +Being + Vp2...............(+ By + O) ?
  c. Thì hiện tại hoàn thành :
  *Active (chủ động) : S + Have/ has +Vp2 .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Have/ has + Been +Vp2 .....(By+ O)
  *Question: Have/ has + S + Been + Vp2......(+ By+O) ?
  d. Thì quá khứ đơn :
  *Active (chủ động) : S + V(ed, cột 2) .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Was/ were + Vp2....( BY+O)
  *Question: Was/were + S + Vp2...............(+ By + O) ?
  e. Thì qúa khứ tiếp diễn:
  *Active (chủ động) : S + Was/ were +V_ing .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Was/ were + Being +Vp2....(+ By+O)
  *Question: Was/were + S +Being + Vp2...............(+ By + O) ?
  f. Thì quá khứ hoàn thành:
  *Active (chủ động) : S + Had +Vp2 .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Had + Been +Vp2 .....(By+ O)
  *Question: Had + S + Been + Vp2......(+ By+O) ?
  g. Thì tương lai đơn:
  *Active (chủ động) : S +Will +V_infinitive .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Will + Be (không chia) +Vp2 .....(By+ O)
  *Question: Will + S + Be(không chia) + Vp2......(+ By+O) ?
  h. Thì tương lai tiếp diễn:
  *Active (chủ động) : S +Will +Be +V_ing .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Will + Be (không chia) +Being+Vp2 .....(By+ O)
  *Question: Will + S + Be(không chia) +Being + Vp2......(+ By+O) ?
  i. Thì tương lai hoàn thành:
  *Active (chủ động) : S +Will have +Vp2 .....+ O
  * Passive (bị động) : S + Will have + Been +Vp2 .....(By+ O)
  *Question: Will + S +have + Been + Vp2......(+ By+O) ?

  ** Modal verbs (động từ khuyết thiếu)
  *Active (chủ động) S + (modal verbs)+ V_infinitive + O.......
  * Passive (bị động) S + (modal verbs)+ be + V-ed/ V3(past participle) ...(+By+O)
  2. Wish:(câu điều ước không có thật ở hiện tại)
  *Cấu trúc: S1 + Wish(es) + S2 + -Would/ could + V_infinitive....
  -V (simple past_quá khứ đơn)
  -Were.....................

  ** Lưu ý: + Nếu động từ theo sau S2 là (to)be thì thường chia là “WERE” với tất cả các chủ ngữ (xem công thức)
  + S1 và S2 có thể giống nhau hoặc không (tuỳ theo nghĩa của câu)
  3. Adverb clauses of result:(mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả)
  so /therefore : vì thế/ vì vậy / do đó...
  Ex: Ba stayed up late so he is tired.
  Ba stayed up late therefore, he is tired.
  4. Adverb clauses of reason: :(mệnh đề trang ngữ chỉ nguyên nhân)
  as/ because/ since: vì/ bởi vì
  Ex: Ba is tired because/ as/ since he stayed up late.
  5. Making suggestions: (câu gợi ý, đề nghị )
  * S + suggest(s) + V-ing + ...
  * S + suggest(s) + (that) + S (+ should )+ V(infinitive) +...
  EX: He suggests going fishing this weekend
  He suggests (that) we (should) go fishing this weekend.
  6. Adverbs clauses of concession: although/ though/ even though : mặc dù
  Ex: He went to school although/ though/ even though he was tired.
  7. Relative clauses: (Mệnh đề quan hệ)
  - Who: thay thế cho danh từ chỉ người (subject_làm chủ ngữ trong câu)
  - Whom: thay thế cho danh từ chỉ người (object_làm tân ngữ trong câu)
  - Which: thay thế cho danh từ chỉ vật (S/O_ có thể là chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu)
  - That: thay thế cho danh từ chỉ người/ vật. (không dùng trong mệnh đề không xác định_có 2 dấu phẩy)
  8. Conditional sentences: (Câu điều kiện)
  * Conditional type 1(câu điều kiện loại 1):
  * Công thức: If + S + V(s, es) / Be( am/is/are)........... , S + Will + V_infinitive........
  * Cách sử dụng: Dùng để diễn tả:
  + Điều phỏng đoán có thể xảy ra trong tương lai ( VD1)
  + Điều chắc chắn sẽ xảy ra (VD2)

  Ex: 1. If it is fine tomorrow, I will go fishing
  2. If you let an object off your hand, It will fall
  * Conditional type 2(câu điều kiện loại 2):
  * Công thức : If + S + -V (simple past) ........ , S + Would/ could + V_infinitive
  - Were........
  - Could + V_infinitive.....

  * Cách sử dụng : Chúng ta dùng câu điều kiện loại 2 để diễn tả 1 điều không có thật ở hiện tại và còn được gọi là câu điều kiện không có thật ở hiện tại.
  Ex: Nam could arrive at school on time if he had an alarm clock.
  No_avatar

  thi qua khu don

   

  No_avatar

  sao khi tai roi ma khong doc duoc

  Chưa quyết định 

  No_avatar
  Ko đọc đc thì bạn CoPy phần Ô vuông ở dưới ruj Copy zô word là đc ?Tuyệt
  No_avatar

  noi' the' ma` cung~ noi'Thè lưỡi

   

   

  No_avatar
  xin hỏi đây là HK 1 hay 2 vậy
  No_avatar

   hình như thì qk đơn sai.

   

  No_avatar

  uhm.nó z đó bạn ơi,microsoft office ko fù hợp vs text củ nó

  No_avatar

  huhu..mai thi tiếng Anh rồi,sợ wá đi mất

   

  No_avatar

  tai ve k dc thi phai

   

  No_avatarf

  seo taj ze may ko dc zjNháy mắt

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng