Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giáo án Tin 7

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lý Văn Khương (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:34' 06-05-2008
  Dung lượng: 3.9 MB
  Số lượt tải: 1090
  Số lượt thích: 0 người
  Phần 1: bảng tính điện tử
  Mục tiêu
  * Kiến thức
  - Biết vai trò và các chức năng chung của chương trình bảng tính như tạo trang tính và thực hiện các tính toán trên trang tính, tạo biểu đồ, sắp xếp và lọc dữ liệu.
  - Biết phân biệt một số loại dữ liệu cơ bản có thể xử lý được bằng chương trình bảng tính.
  - Biết một số chức năng cơ bản nhất của chương trình bảng tính Microsoft Excel.
  * Kỹ năng
  - Tạo được một trang tính theo khuôn dạng cho trước,
  - Thực hiện được các tính toán bằng công thức và một số hàm thông dụng.
  - Tạo được biểu đồ từ dữ liệu trên trang tính và thực hiện được một số thao tác chỉnh sửa đơn giản với biểu đồ.
  * Thái độ
  - Học sinh nhận thức được ưu điểm của chương trình bảng tính trong việc thực hiện các chương trình bảng tính, các tính toán, rèn luyện tư duy khoa học, tính chính xác, thận trọng trong cong việc. Mạnh dạn trong tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi.  Ngày soạn:
  
  
  
  Tiết 1
  
  
  Ngày giảng:
  7A:
  7B:
  7C:
  7D:
  
  
  Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
  I - Mục tiêu
  1. Kiến thức
  - Hiểu được khái niệm bảng tính điện tử và vai trò của bảng tính điện tử trong cuộc sống và học tập.
  - Biết cấu trúc của một bảng tính điện tử: dòng, cột, địa chỉ ô…
  2. Kỹ Năng
  - Quan sát, phân biệt những loại dữ liệu được trình bày dưới dạng bảng tính.
  3. Thái độ
  - Tập trung cao độ, nghiêm túc trong giờ học.
  II. Chuẩn bị
  1. Giáo viên: Giáo trình, bảng phụ.
  2. Học sinh: Kiến thức cũ, sách, vở.
  III - Phương pháp
  - Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp.
  IV - Tiến trình bài giảng
  A - ổn định
  B - Kiểm tra bài cũ
  C - bài mới
  HĐ của GV
  HĐ của HS
  Ghi bảng
  
  
  GV: Trong thực tế em thấy những sữ liêu nào được trình bày dưới dạng bảng?
  ? Theo em tại sao một số trường hợp thông tin lại được thể hiện dưới dạng bảng?
  GV: Đưa ra ví dụ: Hình 1 SGK – Em thấy gì?
  GV: Yêu cầu học sinh quan sát hình 2 – 4. Em thấy cách trình bày như thế nào?
  GV: Đưa ra kết luận cũng là khái niệm về Chương trình bảng tính.
  GV: Trong chương trình lớp 6 chúng ta đã học Word, các em nhớ lại xem màn hình của Word gồn những thành phần gì?
  GV: Giới thiệu màn hình làm việc của Excel và các thành phần có trên đó.
  GV: Giới thiệu về dữ liệu.

  GV: Giới thiệu về khả năng tính toán và sử dụng hàm hàm có sẵn.  GV: Giới thiệu về khả năng sắp xếp và lọc dữ liệu của chương trình.

  GV: Ngoài ra chương trình bảng tính còn có khả năng tạo các biểu đồ.
  
  HS: Nghe câu hỏi và trả lời.

  HS: Trả lời và ghi chép.

  HS: Quan sát hình và trả lời.
  HS: Quan sát các hình và trả lời.
  HS: Lắng nghe và ghi chép.

  HS: Trả lời câu hỏi.  HS: Ghi chép.


  HS: Nghe và ghi chép.

  HS: Lăng nghe và ghi chép.

  HS: Nghe và ghi chép.

  1. Bảng tính và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng

  - Thông tin thể hiện dưới dạng bảng để tiện cho việc theo dõi, sắp xếp, tính toán, so sánh…
  - Chương trình bảng tíhn là phần mềm được thiết kế giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu có trong bảng.
  2. Chương trình bảng tính
  a) Màn hình làm việc
  - Các bảng chọn.
  - Các thanh công cụ.
  - Các nút lệnh.
  - Cửa sổ làm việc chính.

  b) Dữ liệu
  - Dữ liệu số và dữ liệu văn bản.
  c) Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn
  - Tính toán tự động.
  - Tự động cập nhật kết quả.
  - Các hàm có sẵn.
  d) Sắp xếp và lọc dữ liệu
  - Sắp xếp theo các tiêu chuẩn khác nhau.
  - Lọc riêng được các nhóm dữ liệu theo ý muốn.
  e) Tạo biểu đồ
  - Chương trình bảng tính có các công cụ tạo biểu đồ phong phú.
  
   D - Củng cố
  - Nhắc lại một số đặc trưng của chương trình bảng tính.
  E - Hướng dẫn về nhà
  - Học lý thuyết, đọc trước phần 3, 4.
  V - Rút Kinh Nghiệm
  - Học sinh cơ bản nắm bài tốt.
  - Thời gian đảm bảo
  - Hoàn thành nội dung giáo án.  Ngày soạn:
  
  
  
  Tiết 2
  
  
  Ngày giảng:
  7A:
  7B:
  7C:
  7D:
  
  
  
  Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?
  I - Mục tiêu
  1. Kiến thức
  - Nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính.
  - Hiểu rõ các khái niệm hàng, cột, địa chỉ ô tính.
  - Biết cách nhập, sửa, xoá dữ liệu.
  - Biết cách di chuyển trên trang tính.
  2. Kỹ Năng
  - Thành thạo các thao tác.
  3. Thái độ
  - Tập trung cao độ, nghiêm túc trong giờ học.
  II. Chuẩn bị
  1. Giáo viên: Giáo trình, bảng phụ, máy tính.
  2. Học sinh: Kiến thức, sách, vở.
  III - Phương pháp
  - Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp.
  IV - Tiến trình bài giảng
  A - ổn định
  B - Kiểm tra bài cũ
  Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
  C - bài mới
  HĐ của GV
  HĐ của HS
  Ghi bảng
  
  
  GV: Sử dụng tranh vẽ giới thiệu màn hình làm việc của chương trình bảng tính.
  - Chỉ ra các thành phần chình trên màn hình làm việc: thanh công thức, các bảng chọn, trang tính, ô tính…

  GV: Giới thiệu và hướng dẫn học sinh các cách nhập và sửa sữ liệu trên trang tính.  GV: Giới thiệu 2 cách di chuyển trên trang tính.
  - Hướng dẫn học sinh thực hành các thao tác trên máy tính.
  

  HS: Quan sát và ghi chép.

  HS: Ghi chép.


  HS: Nghe, quan sát hướng dẫn và ghi chép.
  HS: Thực hành thao tác trên máy tính.

  HS: Quan sát và ghi chép.
  - Thực hành trên máy tính.
  3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính
  - Thanh công thức: Nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.
  - Bảng chọn Data: Các lệnh để xử lí dữ liệu.
  - Trang tính: Các cột và hàng làm nhiệm vụ chính của bảng tính.
  + Ô tính: Vùng giao nhau giữa cột và hàng.
  4. Nhập dữ liệu vào trang tính
  a) Nhập và sửa dữ liệu
  - Nhập: Nháy chuột chọn ô và nhập dữ liệu vào từ bàn phím.
  - Sửa: Nháy đúp chuột vào ô cần sửa và thực hiện thao tác sửa như với Word.
  b) Di chuyển trên trang tính
  - Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím.
  - Sử dụng chuột và các thanh cuốn.
  
   D - Củng cố
  - Nhắc lại các thành phần trên màn hình làm việc của Excel.
  E - Hướng dẫn về nhà
  - Học lý thuyết, chuẩn bị trước cho bài thực hành.
  V - Rút Kinh Nghiệm
  - Học sinh cơ bản nắm bài tốt.
  - Thời gian đảm bảo
  - Hoàn thành nội dung giáo án.
  Ngày soạn:
  
  
  
  Tiết 3 - 4
  
  
  Ngày giảng:
  7A:
  7B:
  7C:
  7D:
  
  
  Bài thực hành 1
  Làm quen với chương trình bảng tính excel
  I - Mục tiêu
  1. Kiến thức
  - Biết khởi động và thoạt khỏi Excel.
  - Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel.
  2. Kỹ Năng
  - Thành thạo các thao tác.
  3. Thái độ
  - Tự chủ trong học tập, hoạt động hiệu quả theo nhóm.
  II. Chuẩn bị
  1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy tính.
  2. Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa.
  III - Phương pháp
  - Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.
  IV - Tiến trình bài giảng
  A - ổn định
  B - Kiểm tra bài cũ
  ? Các thành phần trên màn hình làm việc của Excel.
  C - bài mới
  HĐ của GV
  HĐ của HS
  Ghi bảng
  
  
  GV: Yêu cầu học sinh khởi động máy, mở chương trình Excel.
  - Hướng dẫn học sinh các cách khởi động Excel.


  GV: Để lưu kết quả trên Word ta làm ntn? -> Cách lưu kết quả trên Excel tương tự.  GV: Ra bài tập yêu cầu học sinh làm trên máy.  * Chú ý: Trong quá trình học sinh làm bài, giáo viên đi vòng quanh, quan sát và hướng dẫn nếu học sinh gặp vướng mắc.  
  HS: Khởi động máy tính cá nhân.
  - Làm theo hướng dẫn, khởi động Excel.


  HS: Ghi chép và thực hành trên máy tính.  HS: Nhận bài và thực hành.  Tiết 3
  1. Khởi động, lưu kết quả và thoát khỏi Excel
  a) Khởi động
  - C1: Start -> Program -> Microsoft Excel.
  - C2: Nháy đúp vào biểu tượng của Excel trên màn hình nền.
  b) Lưu kết quả
  - C1: File -> Save
  - C2: Nháy chuột vào biểu tượng Save trên thanh công cụ.
  c) Thoát khỏi Excel
  - C1: Nháy chuột vào nút ô vuông (gạch chéo ở giữa).
  - C2: File -> Exit
  Tiết 4
  2. Bài tập
  a) Bài tập 1: Khởi động Excel
  - Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa màn hình Word và Excel.
  - Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó.
  - Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bàn phím. Quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột.
  b) Bài tập 2
  SGK trang 11
  c) Bài tập 3
  SGK trang 11
  
   D - Củng cố
  - Nhận xét giờ thực hành theo từng nhóm, cho điểm một số nhóm.
  E - Hướng dẫn về nhà
  - Đọc trước chuẩn bị cho bài 2.
  V - Rút Kinh Nghiệm
  - Học sinh thực hành nghiêm túc và thực hành tốt trên máy tính
  - Giáo viên cần quản lý tốt HS trong quá trình thực hành
  - Thời gian đảm bảo.
  - Hoàn thành nội dung iáo án.
  Ngày soạn:
  
  
  
  Tiết 5 - 6
  
  
  Ngày giảng:
  7A:
  7B:
  7C:
  7D:
  
  
  bài 2: các thành phần chính
  và dữ liệu trên trang tính
  I - Mục tiêu
  1. Kiến thức
  - Biết các thành phần chính của trang tính.
  - Hiểu được vai trò của thanh công thức.
  - Biết được các đối tượng trên trang tính.
  - Hiểu được dữ liệu số và dữ liệu kí tự.
  2. Kỹ Năng
  - Thành thạo cách chọn một trang tính, một ô, một khối.
  3. Thái độ
  - Tập trung, quan sát tốt.
  II. Chuẩn bị
  1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy tính.
  2. Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa.
  III - Phương pháp
  - Thuyết trình, minh hoạ.
  IV - Tiến trình bài giảng
  A - ổn định
  B - Kiểm tra bài cũ
  C - bài mới
  HĐ của GV
  HĐ của HS
  Ghi bảng
  
  
  GV: Giới thiệ
  Avatar
  Mong các thầy cô xem và góp ý giúp tôi giáo án này!
  Avatar
  Xin cảm ơn thầy Lý Văn Khương
  Avatar
  mot giao an rat cong phu chung to thay la  nguoi rat yeu nghe. chuc thay thanh cong tren con duong su nghiep. chuc thay co nhieu giao an  hay hon nua.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓