Thư mục

Dành cho Quảng cáo

  • ViOLET trên Facebook
  • Học thế nào
  • Sách điện tử Classbook
  • Xa lộ tin tức

Hỗ trợ kỹ thuật

  • (Hotline:
    - (04) 66 745 632
    - 0982 124 899
    Email: hotro@violet.vn
    )

Thống kê

  • lượt truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    phụ đạo hoá 9

    (Bài giảng chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Nguyễn Văn Hiền
    Ngày gửi: 09h:10' 14-11-2009
    Dung lượng: 558.5 KB
    Số lượt tải: 1267
    Số lượt thích: 0 người

    Ngày soạn : Ngày giảng :

    Chủ đề 1:HỢP CHẤT VÔ CƠ
    LOẠI CHỦ ĐỀ BÁM SÁT (Thời lượng 8 tiết)
    BÀI 1 : OXIT – AXIT (4 tiết)

    I- Mục tiêu bài học:
    - Hiểu sâu hơn và nắm lại toàn bộ những kiến thức về oxit, axit.
    - Vận dụng những hiểu biết về tính chất hoá học của oxit và axit, để làm một số dạng bài tập có liên quan.
    II-Chuẩn bị của GV và HS:
    - GV: Hệ thống bài tập, câu hỏi.
    - HS: Ôn lại các kiến thức đã học.
    II- Đồ dùng dạy học:
    III- Phương pháp:
    IV- Bài mới :
    ổn định lớp : GV qui định vở ghi, SGK, hướng dẫn cách học bộ môn.
    Các hoạt động động học:
    Hoạt động 1: Ôn tập các khái niệm và các nội dung lí thuyết cơ bản ở lớp 8.
    Hoạt động giáo viên và học sinh
    Nội dung ghi
    
    GV : Dùng phiếu học tập có ghi về các bài tập sau. Yêu cầu các nhóm thảo luận để hoàn thành :
    a) Chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các phương trình hoá học sau :
    Na2O +........( NaOH
    CuO + ........( CuCl2 + H2O
    ........ + H2O ( H2SO4
    CO2 + ........ ( Ca(HCO3)2
    SO3 + ........ ( Na2SO4 + H2O
    b) Trong các cặp chất sau đây cặp chất nào có phản ứng hoá học xảy ra, cặp chất nào không xảy ra (nếu có).
    Fe2O3 + H2O ---->
    SiO2 + H2O ---->
    CuO + NaOH ---->
    ZnO + HCl ---->
    CO2 + H2SO4 ---->
    SO2 + KOH ---->
    Al2O3 + NaOH ---->
    GV : Yêu cầu các nhóm thảo luận và đề nghị 2 học sinh lên bảng trực tiếp làm mỗi em một câu.
    + Sau đó giáo viên gọi học sinh ở dưới nhận xét bài làm và giáo viên bổ sung.
    H : Qua 2 bài tập trên em có nhận xét gì về tính chất hoá học của các chất ?
    + GV treo bảng phụ ghi sơ đồ về tính chất hoá học của oxit.
    H : Dựa vào sơ đồ trên bảng phụ em hãy rút ra kết luận về tính chất của oxit.    GV : Nhắc học sinh chú ý những vấn đề sau :
    * Không phải tất cả các oxit axit đều tác dụng với H2O như SiO2.
    * Chỉ có một số oxit bazơ tan mới tác dụng với H2O còn các oxit còn lại không tác dụng với H2O ở nhiệt độ thường.
    * Oxit axit tác dụng với kiềm không vhỉ tạo ra muối trung hoà mà còn tạo ra muối axit tuỳ thuộc vào tỉ lệ số mol của 2 chất tham gia phản ứng.
    * Đối với oxit lưỡng tính như Al2O3, ZnO, ... chúng có thể tác dụng với axit nhưng cũng có thể tác dụng với bazơ.
    + GV : Treo bảng phụ có ghi sẵn bài tập số 2 lên bảng tiếp tục cho học sinh thảo luận nhóm và làm bài tập trong phiếu học tập.
    + Yêu cầu 1 học sinh lên bảng trình bày luôn vào bảng phụ và ở dưới lớp thảo luận theo bàn.
    a) H2SO4(l) + ......... ----> ZnSO4 + ..........
    CaO + .......... ----> CaCl2 +..........
    .......... + NaOH ----> Na2SO4 + ..........
    ........... + HCl ----> MgCl2 + .........
    Quì tím + H2SO4 ----> ................
    CaCO3 + .......... ----> CaCl2 + ..........+ H2O
    H2SO4(đn) + ........... ----> CúO4 +.........+ H2O
    Gọi học sinh lên nhận xét sau đó giáo viên bổ sung.
    H : Qua bài tập trên em rút ra nhận xét gì về tính chất hoá học của axit ?
    + GV ; Treo bảng phụ lên bảng và yêu cầu học sinh dựa vào sơ đồ hãy nêu tính chất hoá học của axit.
    + GV : Thông báo những điểm cần lưu ý trong phần axit :
    * Đây là sơ đồ chưa hoàn thiện vì trên sơ đồ này còn thiếu một t/c hoá học nữa của axit đó là t/d với muối.
    * Sơ đồ này chỉ đúng với HCl , H2SO4(l) còn những axit khác như : HNO3, H2SO4(đn) thì không đúng.
    * H2SO4 đặc còn có một t/c nữa đó là tính háo nước, hút ẩm mạnh.
    Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập sau :
    II. Bài tập :
    GV : Ghi nhanh đề bài tập lên bảng và yêu cầu 3 học sinh lên bảng làm.
    Bài 1 : Những chất nào sau đây tác dụng được với HCl, NaOH, H2O.
    SO2, CO2, CaO, Na2O, MgO, CuO.
    GV : Cho học sinh làm bài tập xong yêu cầu học sinh dưới lớp nhận xét và bổ sung.    No_avatar
    cảm ơn cậu vì tôi rất cần!
     
     
     
    Gửi ý kiến
    print