Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Đề KT học kỳ lớp 8-9 của SGD Thanh Hóa

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thế Vận
  Ngày gửi: 22h:55' 29-04-2008
  Dung lượng: 126.0 KB
  Số lượt tải: 52
  Số lượt thích: 0 người
  sở giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Thanh hoá Độc lập - Tự do - hạnh phúc
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  đề lẻ Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I
  lớp 9 năm học 2005 - 2006
  Môn thi: toán (Thời gian làm bài 90 phút)

  (Học sinh làm bài trực tiếp vào các tờ đề thi này).

  I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
  Bài 1: (1 điểm)
  Điền dấu < ; > ; = thích hợp vào ô trống:
  a) 5 2
  b) 
  c) –3 -
  d) - 
  Bài 2: ( 1 điểm )
  Điền kết quả thích hợp vào ô trống sau:
  a) - = 3b
  b) + - = uy
  Bài 3: ( 1 điểm)
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
  Tam giác ABC có góc A = 90, AH là đường cao, AB = 3 cm, AC = 4 cm. Ta có:
  a) Độ dài AH là:
  A. 2,8 cm B. 2,4 cm
  b) Đặt góc BAH bằng ( , tg( có giá trị là:
  C . D. 
  II/ Phần tự luận: (7 điểm)
  Bài 4: ( 2 điểm )
  Cho biểu thức: A = ( - + ) ( 
  ( với x > 0, x ( 4, x ( 1)
  a) Rút gọn biểu thức A.
  b) Tìm các giá trị của x để A < 1.
  Bài 5: ( 2 điểm )
  a) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = - 2x và đi qua điểm A(1;1)
  b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được ở câu a.
  Bài 6: ( 3 điểm )
  Cho đường tròn (O) tâm O đường kính AB. Dây CD vuông góc với OB tại điểm H nằm giữa O và B. Gọi E là điểm đối xứng với B qua H.
  a) Chứng minh: Tứ giác BCED là hình thoi.
  b) Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng DE và AC. Chứng minh I thuộc đường tròn đường kính AE.
  c) Chứng minh: HI là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AE.
  ...................................................................
  Phần lời giải các bài tự luận

  sở giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Thanh hoá Độc lập - Tự do - hạnh phúc
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  đề chẵn Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I
  lớp 9 năm học 2005 - 2006
  Môn thi: toán (Thời gian làm bài 90 phút)

  (Học sinh làm bài trực tiếp vào các tờ đề thi này).

  I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
  Bài 1: ( 1 điểm )
  Điền dấu > ; < thích hợp vào ô trống:
  a) 2 3
  b) 
  c) - - 2
  d)  + 
  Bài 2: ( 1 điểm )
  Điền kết quả thích hợp vào ô trống sau:
  a) - = g
  b) + - = 2ưer
  Bài 3: (1 điểm)
  Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
  Tam giác ABC có góc A = 900, đường cao AH, AB = 3cm, AC = 4cm. Ta có:
  a) Độ dài AH là:
  A. 2,4 cm B. 5 cm
  b) Đặt góc HAC bằng (, tg( có giá trị là:
  C. D. 
  II/ Phần tự luận: (7 điểm)
  Bài 4: ( 2 điểm )
  Cho biểu thức:
  A = ( - + ) : ( với x > 0; x ( 1; x ( 9)
  a) Rút gọn biểu thức A
  b) Tìm các giá trị của x để A < 1
  Bài 5: ( 2 điểm )
  a) Xác định hàm số bậc nhất y = ax+b, biết đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = 2x và đi qua điểm A(1; 3)
  b) Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được ở câu a.
  Bài 6: ( 3 điểm )
  Cho đường tròn (O) tâm O, đường kính AB. Dây MN (OA tại điểm H nằm giữa O và A. Gọi C là điểm đối xứng của A qua H.
  a) Chứng minh: Tứ giác AMCN là hình thoi.
  b) Gọi D là giao điểm của hai đường thẳng NC và MB.
  Chứng minh: D thuộc đường tròn đường kính BC.
  c) Chứng minh: HD là tiếp tuyến của đường tròn đường kính BC.
  ...............................................................
  Phần lời giải các bài tự luận sở giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Thanh hoá Độc lập - Tự do - hạnh phúc
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  đề lẻ Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I
  lớp 8 năm học 2005 - 2006
  Môn thi: toán (Thời gian làm bài 90 phút)

  (Học sinh làm bài trực tiếp vào các tờ đề thi này).

  i/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
  Bài 1: ( 2 điểm )
  Điền đa thức thích hợp vào chỗ trống:
  a) (x–2)2 : (2 - x)2 = c
  b) (2+x) . (x2 – 2x + 4) = c
  c) ( x-1) . = x2 + 2x + 3
  d) : 2x = - 3x3y – x2 + 2y2
  Bài 2: ( 1 điểm )
  Hãy điền chữ (Đ) hoặc sai (S) thích hợp vào ô trống trong các phát biểu sau:
  Hình thang có 2 đường chéo bằng nhau là
  hình thang cân 3
  fg b) Hình bình hành có 2 đường chéo vuông góc với nnhau là
  hinh thoi 3
  c) Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau 3 fg d) Hình bình hành nhận giao điểm hai đường chéo là
  tâm đối xứng fg
  ii/ Phần tự luận: (7 điểm)
  Bài 3: ( 1 điểm )
  Phân tích các đa thức sáu thành nhân tử:
  a) x + 2y + bx + 2by
  b) x2 + 2x + 1 – 4y2
  Bài 4: ( 1 điểm )
  Tìm các giá trị của a để đa thức :
  f(x) = 2x2 + 4x - a chia hết cho đa thức g(x) = x + 2
  Bài 5: ( 2 điểm )
  Cho biểu thức:
  A = ( - + ) : (với x ( 0; x ( – 2)
  a, Rút gọn biểu thức A
  b, Tìm giá trị của x để A = -1
  c, Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.
  Bài 6: (3 điểm )
  Cho hình thang ABCD ( AB // CD; AB < CD ). Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BD, CD, AC.
  a) Tứ giác MNPQ là hình gì?
  b) CMR: NQ = 
  c) Hình thang ABCD cần thoả mãn thêm điều kiện gì để MP ( NQ?

  ...................................................................
  Phần lời giải các bài tự luận

  sở giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Thanh hoá Độc lập - Tự do - hạnh phúc
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  đề chẵn Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I
  lớp 8 năm học 2005 - 2006
  Môn thi: toán (Thời gian làm bài 90 phút)

  (Học sinh làm bài trực tiếp vào các tờ đề thi này).

  I/ Phần trắc nghiệm : (3 điểm)
  Bài 1 :
  Điền đa thức thích hợp vào ô trống
  a, (x – 3)3 : (3- x)2 = vc
  b, (x – 3) . (x2 + 3x + 9) = vc
  c, (x + 2) = x2 – x – 6
  d, : (- 4x2) = - 3x3y – x2 + 2y2
  Bài 2: (1 điểm)
  Hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) thích hợp vào ô trống trong các phát biểu sau:
  a, Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
  b, Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.
  c, Tứ giác có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi.
  d, Hình thoi nhận giao điểm 2 đường chéo là tâm đối xứng.
  II/ Phần tự luận: (7 điểm)
  Bài 3: (1 điểm)
  Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
  a, 2x – 3y + 2ax – 3ay
  b, x2 – 4x + 4 – y2
  Bài 4: ( 1 điểm)
  Tìm giá trị của a để đa thức
  f(x) = 2x2 – 6x + a chia hết cho đa thức g(x) = (x – 3)
  Bài 5 : ( 2 điểm)
  Cho biểu thức
  A = ( với x ( 0; x ( – 3)
  a, Rút gọn biểu thức A
  b, Tìm giá trị của x để A = 1
  c, Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên
  Bài 6 : ( 3 điểm)
  Cho hình thang MNPQ(MN//PQ); MN< PQ). Gọi A, B, C, D lần lượt là trung điểm của MN, NQ, QP, PM
  a, Tứ giác ABCD là hình gì? Tại sao?
  b, CMR : BD = 
  c, Hình thang MNPQ cần thoả mãn điều kiện gì để BD là phân giác của góc ABC ?

  ...................................................................
  Phần lời giải các bài tự luận

  sở giáo dục và đào tạo cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
  Thanh hoá Độc lập - Tự do - hạnh phúc
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng