Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 12. Music

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Spanish Eyes
  Ngày gửi: 22h:27' 17-04-2008
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 720
  Số lượt thích: 0 người

  LESSON PLAN
  Textbook: “Tiếng Anh 10”
  Unit 12: Music - Speaking
  1. Class description: - Level: 10th grade students
  - Class size: 47 4 boys 43 girls
  2. Time: 45 minutes
  3. Objectives: After the lesson, Ss will be able to:
  -Skill: ask and answer questions about music
  -Language ask information questions
  4. Assumed knowledge: Ss have already known some expressions about music in reading lesson.
  5. Anticipated problem(s) Ss may make noise during the lesson so T should calm them down
  6. Teaching aids: - Textbook, chalk, duster
  - Visual aids: cards
  7. Procedure
  Part
  Activities
  Timing
  
  
  Teacher (T)
  Students (Ss)
  
  
  Pre-speaking
  Task 1
  - Ask Ss if they like music and instruct them to play a small game. Stick some cards which have names of kinds of music on the board. Ask Ss to listen to some pieces of music and guess the kind of music and arrange the cards in order they listen to.
  - Call 1 student to stand up and read the paragraph in textbook page 126. Ask all the class to listen to her/him and follow the reading.
  - help Ss to understand some words and structures in the reading ( cheer somebody up, keep somebody happy, have the radio on, easy to listen to)
  - Ask Ss to work in pairs, asking and answering questions in task 1.
  - Call 4 pairs to stand up and make conversations.
  Answers =
  1. She likes pop music
  2. Because it keeps her happy
  3. The Backstreet Boys
  4. All the time
  - listen to T

  - listen to music and play the game  - read the passage  - listen to T’s explanation


  - ask and answer questions
  - make conversations in front of the class
  10 m
  
  While – speaking
  Task 2
  - Ask Ss to look at the table in the textbook and assign them the task: Work in a group of 3, ask and answer to get information to fill in the table.
  - Help Ss to know the question forms and suggested words:
  + What kind of music do you like? (folk music, pop music, R&B music, country music …)
  + Why do you like it? (relaxing, lyrical, helps me forget troubles, exciting, pleasant, peaceful…)
  + Which singer/ music band/ musician do you like best?
  + Which song do you like best?
  + When do you often listen to music?
  - Make the sample for Ss: Draw the table on the board and call 2 Ss to ask them. Fill in the table with information.
  - Ask Ss to work in their group.
  - Go around to help Ss if necessary
  - Look at the book and listen to T


  - Work with T  - Work with T


  - Work in group
  18 m
  
  Post – speaking
  Task 3
  - Assign the task: Some Ss will stand up and report what they have found about their partners.
  - T does the sample by looking at the table on the board and make some sentences so that Ss can know how to report. Focus on using “both…and ; ….but…”
  - Call 3 students to stand up to report
  - Ask other Ss if there is any mistake and help them to correct.
  - listen to T


  - listen carefully  - stand up and report
  - contribute
  12 m
  
  Homework
  (5 m)
  Ask Ss if they have any questions
  Ask them to write down a paragraph answering these questions “Which kind of music do you like best? Why?”
  
  
  8. Evaluation: T comments on the lesson and on the Ss’ attitude. If possible, give mark to some students who contributed well during the lesson.
  9. Blackboard writing:
  Tuesday, February 26th , 2008
  Unit 12: Music
  Speaking
  Before you speak
  1. Music game
  Rap music
  Pop music
  Country music
  Rock music
  Dance music
  Folk music
  Jazz music
  Classical music
  2. Task 1: Read the passage and
  answer the questions
  While you speak
  Task 2:
  + What kind of music do you like?
  (folk music, pop music, R&B music, country music …)
  + Why do you like it?
  (relaxing, lyrical, helps me forget troubles, exciting, pleasant, peaceful…)
  + Which singer/ music band/ musician do you like best?
  + Which song do you like best?
  + When do you often listen to music?
  Task 3
  III. Homework: Which kind of music do you like best? Why?

  
  
  No_avatarf

  cám ơn rất nhiều nhé, thực sự giáo án rất hay.............

   

   

  chung cư quận hà đông

  chung cư dương nội

  chung cư goldmark city

  chung cư goldsilk vạn phúc

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng