Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  kế hoạch hóa 9

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quang Tạo (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:14' 12-04-2008
  Dung lượng: 167.5 KB
  Số lượt tải: 195
  Số lượt thích: 0 người
  kế hoạch giảng dạy môn hoá học lớp 9
  Năm học: 2006 – 2007
  Người lập kế hoạch: Nguyễn Quang Tạo – Trường THCS Quang Phục
  tháng
  tuần
  tiết
  tên bài dạy
  kế hoạch thực hiện
  ngày thực hiện
  
  
  
  
  
  chuẩn bị của gv
  chuẩn bị của hs
  9D3
  9D4
  9D5
  
  9
  1
  1
  ôn tập đầu năm
  Bảng phụ, hệ thống câu hỏi và bài tập
  ôn tập lại các kiến thức ở lớp 8
  
  
  
  
  
  
  2
  Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
  - Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, cốc thuỷ tinh, ống hút.
  - CuO, CaO, H2O, dd HCl, quì tím.
  
  
  
  
  
  
  2
  3
  Một số oxit quan trọng
  - CaO, dd HCl, dd H2SO4 loãng, CaCO3, dd Ca(OH)2.
  - ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh.
  Tranh ảnh lò nung vôi trong công nghiệp và thủ công.
  
  
  
  
  
  
  4
  Một số oxit quan trọng (tiếp)
  Bảng phụ, bút dạ.
  ôn tập về tính chất hoá học của oxit.
  
  
  
  
  
  3
  5
  Tính chất hoá học của axit
  - Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút.
  - dd HCl, H2SO4 loãng, CuSO4, NaOH; Zn, quì tím, Al, Fe2O3.
  ôn lại định nghĩa axit
  
  
  
  
  
  
  6
  Một số axit quan trọng
  - dd HCl, H2SO4, NaOH ; quì tím, Al, Fe, Zn, Cu, CuO, Fe2O3, Cu(OH)2.
  - Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ.
  Học thuộc các tính chất chung của axit.
  
  
  
  
  
  4
  7
  Một số axit quan trọng (tiếp)
  - Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, ống hút.
  - H2SO4 loãng, H2SO4 đặc, Cu; dd BaCl2, Na2SO4, HCl, NaCl, NaOH.
  
  
  
  
  
  
  
  8
  Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit
  - Bảng phụ, phiếu học tập, bút dạ.
  ôn tập lại các tính chất của oxit axit, oxit bazơ, axit.
  
  
  
  
  10
  5
  9
  Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit
  Dụng cụ và hoá chất
  
  
  
  
  
  
  
  10
  Kiểm tra viết
  Chuẩn bị cho mỗi HS một tờ đề Photo
  ôn tập kiến thức liên quan
  
  
  
  
  
  6
  11
  Tính chất hoá học của bazơ
  - dd Ca(OH)2, NaOH, HCl, H2SO4 loãng, CuSO4, Na2CO3; CaCO3, Phenolphtalein, quì tím.
  - giá ống nghiệm, đũa thuỷ tinh.
  
  
  
  
  
  
  
  12
  Một số bazơ quan trọng
  - giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, panh, đế sứ.
  - dd NaOH, HCl, phenolphtalein, H2SO4, quì tím.
  Tranh vẽ: Sơ đồ điện phân dd NaCl; các ứng dụng của NaOH.
  
  
  
  
  
  7
  13
  Một số bazơ quan trọng (tiếp)
  - Cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, phễu, giấy lọc, giá sắt, giá ống nghiệm, ống nghiệm, giấy pH.
  - CaO, nước chanh (không đường); dd HCl, NaCl, NH3.
  
  
  
  
  
  
  
  14
  Tính chất hoá học của muối
  - Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, bộ bìa màu có nam châm để gắn lên bảng.
  - dd AgNO3, H2SO4, BaCl2, NaCl, CuSO4, Na2CO3, Ba(OH)2, Ca(OH)2; Cu, Fe, Al.
  
  
  
  
  
  
  8
  15
  Một số muối quan trọng
  Tranh vẽ: ruộng muối, một số ứng dụng của NaCl ; phiếu học tập.
  
  
  
  
  
  
  
  16
  Phân bón hoá học
  Các mẫu phân bón hoá học, phiếu học tập.
  
  
  
  
  
  11
  9
  17
  Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
  Bảng phụ, bộ bìa màu (có ghi các loại hợp chất vô cơ), phiếu học tập.
  
  
  
  
  
  
  
  18
  Luyện tập chương I
  Bảng phụ, phiếu học tập.
  ôn lại các kiến thức có trong chương I.
  
  
  
  
  
  10
  19
  Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối
  Dụng cụ và hoá chất
  
  
  
  
  
  
  
  20
  Kiểm tra viết
  Chuẩn bị cho mỗi HS một tờ đề Photo
  ôn tập kiến thức liên quan
  
  
  
  
  
  11
  21
  Tính chất vật lí chung của kim loại
  Dây thép, đèn cồn, một số đồ dùng bằng kim loại, …
  
  
  
  
  
  
  
  22
  Tính chất hoá học chung của kim loại
  - Lọ thuỷ tinh miệng rộng, giá ống nghiệm, ống nghiệm, đèn cồn, muôi sắt.
  - O2, Cl2, Na, dây thép, H2SO4 loãng, CuSO4, AgNO3, Fe, Zn, Cu, AlCl3.
  
  
  
  
  
  
  12
  23
  Dãy hoạt động hoá học của kim loại
  - Giá ống nghiệm, ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, kẹp gỗ.
  - Na, đinh sắt, dây đồng, dây bạc, CuSO4, FeSO4, AgNO3, HCl, H2O, phenolphtalein.
  
  
  
  
  
  
  
  24
  Nhôm
  - Đèn cồn, lọ nhỏ, giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ.
  - AgNO3, HCl, CuCl2, NaOH, Al, Fe.
  Bảng nhóm, tranh vẽ H2.14
  
  
  
  
  12
  13
  25
  Sắt
  - Bình thuỷ tinh miệng rộng, đèn cồn, kẹp gỗ.
  - Dây sắt hình lò xo, bình clo.
  
  
  
  
  
  
  
  26
  Hợp kim sắt: Gang, thép
  Bảng phụ, bút dạ; một số mẫu vật gang thép.
  Tranh vẽ sơ đồ lò cao, sơ đồ luyện thép.
  
  
  
  
  
  14
  27
  ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
  Bảng phụ, bút dạ; một số đồ dùng đã bị gỉ.
  Chuẩn bị trước một tuần các TN ở SGK.
  
  
  
  
  
  
  28
  Luyện tập chương 2
  Bảng phụ, bút dạ; những tấm bìa về tính chất, thành phần, ứng dụng của gang thép.
  ôn tập lại các kiến thức có trong chương.
  
  
  
  
  
  15
  29
  Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt
  Dụng cụ và hoá chất
  
  
  
  
  
  
  
  30
  Tính chất chung của phi kim
  - ống nghiệm có nút nhám đựng khí clo,dụng cụ điều chế hiđro.
  - Hoá chất để điều chế H2, Cl2, quì tím
  
  
  
  
  
  
  16
  31
  Clo
  - Bình thuỷ tinh có nút, đèn cồn, đũa thuỷ tinh, giá sắt, hệ thống ống dẫn khí, cốc thuỷ tinh.
  - MnO2, HCl đặc, Cl2, NaOH, H2O.
  
  
  
  
  
  
  
  32
  Clo (tiếp)
  nt
  
  
  
  
  
  1
  17
  33
  Cacbon
  - Giá sắt, ống nghiệm, bộ ống dẫn khí, lọ thuỷ tinh có nút (có O2), đèn cồn, cốc thuỷ tinh, phễu thuỷ tinh, muôi sắt, giấy lọc, bông.
  - Than gỗ, bình O2, H2O, CuO, Ca(OH)2.
  Than chì, cacbon vô định hình.
  
  
  
  
  
  
  34
  Các oxit của cacbon
  - Bình kíp cải tiến, 1 bình đựng dd NaHCO3 để rửa khí, 1 lọ có nút để thu khí; ống nghiệm đựng nước và giấy quì.
  
  
  
  
  
  
  18
  35
  ôn tập học kì I
  Bảng phụ, bút dạ; hệ thống câu hỏi, bài tập.
  ôn tập các kiến thức đã học trong học kì I.
  
  
  
  
  
  
  36
  Kiểm tra học kì I
  Chuẩn bị cho mỗi HS một tờ đề Photo
  ôn tập kiến thức liên quan
  
  
  
  
  
  19
  37
  Axit cacbonic và muối cacbonat
  
  
  
  
  
  
  
  
  38
  Silic. Công nghiệp silicat
  
  
  
  
  
  
  
  20
  39
  Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  
  
  
  
  
  
  
  40
  Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp)
  Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học
  
  
  
  
  
  2
  21
  41
  Luyện tập chương 3
  Các sơ đồ trong SGK Trang 102 - 103
  
  
  
  
  
  
  
  42
  Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng
  Dụng cụ: Giá sắt, ống nghiệm, bộ ống dẫn khí, lọ thuỷ tinh có nút (có O2), đèn cồn, cốc thuỷ tinh, phễu thuỷ tinh, muôi sắt, giấy lọc, bông
  Hoá chất: C, CuO, Ca(OH)2, NaHCO3, NaCl,Na2CO3, CaCO3
  
  
  
  
  
  
  22
  43
  Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
  Tranh vẽ 4.1; 4.2; SGK -106
  
  
  
  
  
  
  
  44
  Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
  
  
  
  
  
  
  
  23
  45
  Metan
  - Tranh vẽ 4.4 SGK -113
  - Mô hình phân tử Metan
  - Dụng cụ: Giá sắt, ống nghiệm, bộ ống dẫn khí, lọ thuỷ tinh có nút, đèn cồn, cốc thuỷ tinh, phễu thuỷ tinh, muôi sắt, giấy lọc, bông, quỳ tím.
  - Hoá chất: Metan, Ca(OH)2, Cl2
  
  
  
  
  
  
  
  46
  Etilen
  - Tranh vẽ 4.8; Sơ đồ SGK -118 Hình 4.12 (122)
  - Mô hình phân tử Etilen
  - Bảng phụ: Bài tập 2 (119)
  
  
  
  
  
  
  24
  47
  Axetilen
  - Tranh vẽ 4.9 SGK -120
  - Mô hình phân tử Axetilen,
  - Dụng cụ: Giá sắt, ống nghiệm, bộ ống dẫn khí, lọ thuỷ tinh có nút, đèn cồn
  - Hoá chất: Axetilen, dd Brôm
  
  
  
  
  
  
  
  48
  Kiểm tra viết
  Chuẩn bị cho mỗi HS một tờ đề Photo
  ôn tập kiến thức liên quan
  
  
  
  
  3
  25
  49
  Benzen
  - Tranh vẽ 4.14 SGK -123, Hình vẽ 4.15 (124)
  - Mô hình phân tử Benzen
  Ben zen, dầu ăn, dd brom, nước, ống nghiệm.
  Tranh vẽ mô tả thí nghiệm phản ứng của benzen với brom.
  
  
  
  
  
  
  50
  Dầu mỏ và khí thiên nhiên
  Hình vẽ: 4.16, 4.17, 4.19 (126-127-128)
  Mẫu dầu mỏ.
  Tranh vẽ sơ đồ chưng cất dầu mỏ và ứng dụng của các sản phẩm thu được từ chế biến dầu mỏ.
  
  
  
  
  
  26
  51
  Nhiên liệu
  Biểu đồ hàm lượng cacbon trong than.
  ảnh hoặc tranh vẽ về các loại nhiên liệu rắn, lỏng, khí
  
  
  
  
  
  
  52
  Luyện tập chương 4
  Bảng phụ, bảng nhóm, bút dạ.
  ôn tập lại các kiến thức có trong chương.
  
  
  
  
  
  27
  53
  Thực hành: Tính chất hoá học của hiđrocacbon
  - Dụng cụ: Giá sắt, ống nghiệm, bộ ống dẫn khí, lọ thuỷ tinh có nút, đèn cồn, cốc thuỷ tinh, phễu thuỷ tinh, muôi sắt, giấy lọc, bông, quỳ tím.
  - Hoá chất: CaC2, Br2, C2H2
  
  
  
  
  
  
  
  54
  Rượu etylic
  - Mô hình phân tử rượu etylic, ống nghiệm, chén sứ loại nhỏ, diêm.
  - Rượu etylic, Na, nước, iot.
  
  
  
  
  
  
  28
  55
  Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
  - Mô hình phân tử axit axetic.
  - Phenolphtalein, NaOH, H2SO4 đặc, Zn, CuO, Na2CO3, rượu etylic, CH3COOH.
  
  
  
  
  
  
  
  56
  Axit axetic. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (tiếp)
  nt
  
  
  
  
  
  4
  29
  57
  Kiểm tra viết
  Chuẩn bị cho mỗi HS một tờ đề Photo
  ôn tập kiến thức liên quan
  
  
  
  
  
  
  58
  Chất béo
  Dầu ăn, benzen, nước, ống nghiệm.
  Tranh vẽ một số loại thức ăn, trong đó có chứa nhiều chất béo.
  
  
  
  
  
  30
  59
  Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
  Bảng phụ, phiếu học tập.
  
  
  
  
  
  
  
  60
  Thực hành: Tính chất của rượu và axit
  Dụng cụ và hoá chất
  
  
  
  
  
  
  31
  61
  Glucozơ
  Glucozơ, dd AgNO3, dd NH3, ống nghiệm, đèn cồn.
  ảnh một số loại trái cây có chứa Glucozơ.
  
  
  
  
  
  
  62
  Saccarozơ
  - Đường saccarozơ, dd AgNO3, dd NH3, dd H2SO4.
  - ống nghiệm, nước, đèn cồn.
  
  
  
  
  
  
  32
  63
  Tinh bột và xenlulozơ
  Tinh bột, bông nõn, dd iot; ống nghiệm, ống nhỏ giọt.
  ảnh hoặc một số mẫu vật có trong thiên nhiên chứa tinh bột và xenlulozơ.
  
  
  
  
  
  
  64
  Protein
  Lòng trắng trứng, cồn 960, nước, tóc hoặc lông gà, lông vịt; cốc,
   
  Gửi ý kiến