Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Mẫu trực ban

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Minh Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:21' 21-10-2009
  Dung lượng: 48.0 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  Buổi sáng, ngày..............tháng.............năm 200........ - Năm học: 2007 - 2008
  - Người trực:...............................................................................................................................................
  - Thời gian trực: .....................................................................................................................................
  - Diễn biến trong buổi học:
  1. Tình hình học sinh: ..................................................................................................................................... ......................................................
  . ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................
  Sĩ số:
  5A: ............................................................
  5B: ............................................................
  4A: ..................................................
  4B: ..................................................
  
  
  2. Cơ sở vật chất - Vệ sinh trường lớp:
  - Cơ sở vật chất: ............................................................................................................................................................................................................
  - Vệ sinh cá nhân, trường lớp: ......................................................................................................................................................................
  . ........................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Tình hình CB - GV: Số có mặt:...................Số vắng mặt.......................................Lý do vắng...............................
  . .............................................................................................................Người dạy thay:..............................................................................................
  - Thực hiện: ......................................................................................................................... ..............................................................................................
  Những vấn đề sảy ra: ......................................................................................................................... ....................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................
  Hướng giải quyết..........................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  Người trực

  
  Buổi chiều, ngày............tháng.............năm 200........ - Năm học: 2007 - 2008
  - Người trực:...............................................................................................................................................
  - Thời gian trực: .....................................................................................................................................
  - Diễn biến trong buổi học:
  1. Tình hình học sinh: ..................................................................................................................................... ......................................................
  . ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................
  Sĩ số:
  3A: ............................................................
  2A: ............................................................
  2B: ..................................................
  1A: ..................................................
  
  
  2. Cơ sở vật chất - Vệ sinh trường lớp:
  - Cơ sở vật chất: ............................................................................................................................................................................................................
  - Vệ sinh cá nhân, trường lớp: ......................................................................................................................................................................
  . ........................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Tình hình CB - GV: Số có mặt:...................Số vắng mặt.......................................Lý do vắng...............................
  . .............................................................................................................Người dạy thay:..............................................................................................
  - Thực hiện: ......................................................................................................................... ..............................................................................................
  Những vấn đề sảy ra:......................................................................................................................... ......................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................
  Hướng giải quyết..........................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................
  Người trực
  
  
  Buổi sáng, ngày..............tháng.............năm 200......... - Năm học: 2007 - 2008
  - Người trực:...............................................................................................................................................
  - Thời gian trực: .....................................................................................................................................
  - Diễn biến trong buổi học:
  1. Tình hình học sinh: ..................................................................................................................................... ......................................................
  . ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................
  Sĩ số:
  5A: ............................................................
  5B: ............................................................
  4A: ..................................................
  4B: ..................................................
  
  
  2. Cơ sở vật chất - Vệ sinh trường lớp:
  - Cơ sở vật chất: ............................................................................................................................................................................................................
  - Vệ sinh cá nhân, trường lớp: ......................................................................................................................................................................
  . ........................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Tình hình CB - GV: Số có mặt:...................Số vắng mặt.......................................Lý do vắng...............................
  . .............................................................................................................Người dạy thay:..............................................................................................
  - Thực hiện: ......................................................................................................................... ..............................................................................................
  Những vấn đề sảy ra: ......................................................................................................................... ....................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................
  Hướng giải quyết..........................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................

  Người trực

  
  Buổi chiều, ngày............tháng.............năm 200........- Năm học: 2007 - 2008
  - Người trực:...............................................................................................................................................
  - Thời gian trực: .....................................................................................................................................
  - Diễn biến trong buổi học:
  1. Tình hình học sinh: ..................................................................................................................................... ......................................................
  . ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................
  Sĩ số:
  3A: ............................................................
  2A: ............................................................
  2B: ..................................................
  1A: ..................................................
  
  
  2. Cơ sở vật chất - Vệ sinh trường lớp:
  - Cơ sở vật chất: ............................................................................................................................................................................................................
  - Vệ sinh cá nhân, trường lớp: ......................................................................................................................................................................
  . ........................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Tình hình CB - GV: Số có mặt:...................Số vắng mặt.......................................Lý do vắng...............................
  . .............................................................................................................Người dạy thay:..............................................................................................
  - Thực hiện: ......................................................................................................................... ..............................................................................................
  Những vấn đề sảy ra:......................................................................................................................... ......................................................................
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................
  Hướng giải quyết..........................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................
  Người trực
  
  
   
  Gửi ý kiến