Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violympic vong 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lam Van Long
Ngày gửi: 16h:43' 18-10-2009
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích: 0 người
Trong một tam giác vuông, đường cao ứng với cạnh huyền chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng và . Độ dài cạnh huyền là cm.

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = cm; BH = 6cm. Khi đó diện tích tam giác AHC bằng

Cho một hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên. Biết đáy nhỏ dài 14cm; đáy lớn dài 50cm. Diện tích của hình thang đó bằng

Nếu , với , thì

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB : AC = 5 : 4 và BC = 82cm. Khi đó BH = cm.

Tập nghiệm của phương trình là S = (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)

Tập nghiệm của phương trình là S = (Viết các phần tử dưới dạng số thập phân, theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)

Trong một tam giác vuông, đường phân giác của góc vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với 1 : 3. Đường cao ứng với cạnh huyền chia cạnh đó theo tỉ số nào ? Đáp số: Viết kết quả dưới dạng a : b)

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH = 9cm; CH = 16cm. Khi đó AH = cm.

Giá trị rút gọn của là

Cho một hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên. Biết đáy nhỏ dài 14cm; đáy lớn dài 50cm. Diện tích của hình thang đó bằng

Cho biểu thức P = . Tập các giá trị nguyên của x để biểu thức P có giá trị nguyên là S = (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)

Cho tam giác DEF vuông tại D, hai trung tuyến DM, EN. Biết DM = 2,5cm; EN = 4cm. Khi đó DF cm. (Nhập kết quả đã làm tròn đến số thập phân thứ hai)

 
Gửi ý kiến