Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  GA phụ đạo Toán 8 (2009-2010)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quốc Huy (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:58' 05-10-2009
  Dung lượng: 388.5 KB
  Số lượt tải: 1472
  Số lượt thích: 0 người
  ChươngI: Nhân và chia đa thức
  I. Nhân đa thức
  - Nhân đơn thức với đa thức.
  A(B + C) = AB + AC
  - Nhân đa thức với đa thức.
  (A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD
  Ví dụ. Thực hiện phép tính:
  4x2 (5x3 + 3x ( 1)

  (3x + 4x2( 2)((x2 +1+ 2x)=3x((x2 +1+ 2x) + 4x2((x2 +1+ 2x) -2((x2 +1+ 2x)

  Bài tập: 1) Tìm x biết:
  3x(12x - 4) – 9x(4x - 3) = 30
  3x.12x - 3x.4 – 9x.4x – (- 9x).3 = 30
  36x2 - 12x – 36x2 + 27x = 30
  15x = 30
  x= 2.
  2)Thực hiện phép tính:
  a) (x2- 2x + 3)(x - 5)
  = x2. x + x2.(- 5)+ (- 2x). x + (- 2x).(- 5)+ 3. x + 3.(- 5)
  = x3 - 6x2 + x - 15.
  b) (x2y2 - xy + 2y)(x - 2y)
  = x2y2.x + x2y2(-2y) + (-xy).x + (-xy)(-2y) + 2y.x + 2y.(-2y)
  = x3y2 - 2x2y3 - x2y + xy2 + 2xy - 4y2
  II. Các hằng đẳng thức đáng nhớ
  - Bình phương của một tổng. Bình phương của một hiệu.
  (A ( B)2 = A2 ( 2AB + B2,
  - Hiệu hai bình phương.
  A2 ( B2 = (A + B) (A ( B),
  - Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu.
  (A ( B)3 = A3 ( 3A2B + 3AB2 ( B3,
  - Tổng hai lập phương. Hiệu hai lập phương.
  A3 + B3 = (A + B) (A2 ( AB + B2),
  A3 ( B3 = (A ( B) (A2 + AB + B2),
  (trong đó: A, B là các số hoặc các biểu thức đại số).
  Ví dụ: a) (a + 1 )2 = a2 + 2.a.1 + 12 = a2 + 2a + 1.
  b) 512 = (50 + 1)2 = 502 + 2.50.1+ 12 = 2500 + 100 + 1 = 2601.
  c) (2x - 3y)2 = (2x)2 - 2.2x.3y + (3y)2 = 4x2 - 12xy + 9y2.
  d) 992 = (100 - 1)2= 1002 - 2.100.1 + 12= 10000 - 200 + 1= 9801
  e) (x - 2y)(x + 2y) =x2 - (2y)2 = x2 - 4y2.
  f) 56.64 = (60 - 4)(60 + 4) = 602- 42 = 3600 - 16 = 3584.
  g) (x + 2y)3 = x3 + 3.x2.2y + 3.x.(2y)2 + (2y) = x3 + 6x2y + 12xy2 + 8y3.
  h) 8x3- y3 = (2x)3 -y3 = (2x -y)((2x)2 + 2x.y + y2)= (2x - y)(4x2 +2xy + y2)
  i) 342 + 662 + 68.66 = 342+ 2.34.66 + 662 = (34 + 66)2=1002= 10 000
  Bài tập:
  1) Thực hiện phép tính:
  (x2 ( 2xy + y2)(x ( y) = (x- y)2(x- y) = (x- y)3 = x3 - 3x2y + 3xy2 - y3.
  2) Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức
  (x2 ( xy + y2)(x + y) ( 2y3 tại x = và y =
  (x2 ( xy + y2)(x + y) ( y3 = x3 + y3 - y3 = x3 thay x = và y = ta có:
  x3=
  III. Phân tích đa thức thành nhân tử
  + Phương pháp đặt nhân tử chung.
  + Phương pháp dùng hằng đẳng
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng