Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Giao an let's go 2A - 2B

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thiên Tử
  Ngày gửi: 18h:09' 29-09-2009
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 1875
  Số lượt thích: 0 người
  LESSON PLAN
  Monday
  Unit 1: AT SCHOOL

  _ LET’S START _
  (Let’s Talk. & Let’s Sing.)
  Duration: 45 minutes
  ♣ Aim: Saying hello and good-bye.
  ♣ Vocabulary: alligator
  ♣ Sentence patterns: How about you?
  I’m OK.
  Pretty good!
  Good-bye!
  See you later!
  ♣ Materials: Puppets; CD1; some colors for reviewing the dialogue; some color cards.

  Steps
  Activities
  
  
  Teacher
  Students
  
  
  Step 1 Warming-up
  ( 2 minutes )
  * Greetings
  - Good evening class!
  - How are you today?
  - I’m fine, thanks.
  * Let’s sing the song “Hello Teacher”
  - Sit down, please!
  - How’s the weather today?
  - What’s the date today?
  * Write the date on the board.
  * Reply
  - Good evening teacher!
  - I’m fine. Thank you. And you?

  * Sing the song.
  - Thank you, teacher.
  * Answer the weather.
  * Answer the date.
  * Copy down.
  
  Step 2 Reviewing previous lesson
  ( 5 minutes )
  * Review the dialogue:
  What’s your favorite color?
  Red. What about you?
  I like blue.
  * Ask some groups of 2 to stand in front of the class and model the dialogue.
  * Talking: Sts walk around the class, ask and answer about their favorite colors.
  * Review the dialogue.  * Model the dialogue.

  * Free talking.
  
  Step 3 Presenting the new lesson (15 minutes)
  * Use puppets (P) and some volunteers to introduce the dialogue:
  PA: Hi, Scott. How are you?
  PB: I’m OK thanks. How about you?
  PA: Pretty good!
  PA & some volunteers: Good-bye, Scott!
  PB: See you later!
  * Do the same 3 times to help Sts understand well.

  * Have Sts repeat it several times (whole class, groups).
  * Have Sts open their books. Then have them look at page. 2 and describe what they see.
  * Write the dialogue on the board.


  * Play CD1 track 2, 3. Have Sts listen and repeat.
  * Write the explanation of the contraction:
  I am = I’m
  * Teacher (T) invites some volunteer groups to perform the dialogue in the front. If they perform right, encourage them. If they perform wrong, correct them.

  * Listen to the dialogue carefully.  * Repeat the dialogue.


  * Do as directed.

  * Listen and repeat.

  * Copy down.


  * Perform the dialogue.

  
  Step 4 Reinforcement
  (20 minutes)
  * Have Sts work in pairs by chaining drill: St 1 asks and St 2 answers. Then St 2 asks and St 3 answers… (Sts practice the conversation using their own names.
  * Have Sts work in groups by finding their group: T gives each St a color card and they have to find their group when they walk around, then practice the dialogue (Sts use their own names, too).
  * Let’s learn the song “The Hello and Good-bye Song”.
  - Introduce the word “alligator”. Have Sts repeat after the teacher several times.
  - Play CD1 track 4 and have Sts listen to the song twice.
  - Play CD1 track 4 again and have Sts clap to keep the beat and sing the song line by line then the whole song.
  - After that have half of the class sing the 1st part and the rest sing the 2nd part with gestures without music.
  - Have some volunteer groups sing the song then individual (Sts sit in groups and substitute the song with their different own names).

  * Work in pairs.  * Work in groups.
  * Learn the song.
  - Listen and repeat.

  - Listen to the song.
  - Sing the song.

  - Practice the song.
  
  Step 5 Homework (3 minutes)
  * Write homework on the board and explain each part to Sts and have them do exercises at home (page 2 part A & B).
  - Do you have any question?
  * Have Sts sing the song “Good-bye Teacher”
  * Good-bye children!
  * See you next time.

  * Copy down and listen carefully.


  * Sing the song.
  * Good-bye teacher!
  * See you next time.
  
  
  Pronunciation tip:
  /Thanks/ Sts have to bit their tongues lightly.
  How are you? (1st speaker) and How about you? / And you? (2nd speaker).
  No_avatar
  Giáo án của bạn rất hay,mình cũng đg cần tham khảo.Cám ơn bạn!
  Avatar

  MỜI THAM KHẢO GIÁO ÁN NGỮ VĂN THCS

  http://lebinh72qn.violet.vn/present/list/cat_id/1505723

   

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng