Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Các bài toan nâng cao lớp 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Nghĩa Dũng
  Ngày gửi: 19h:01' 06-09-2009
  Dung lượng: 436.8 KB
  Số lượt tải: 11671
  Phiếu ôn tập toán
  Tuần 3 (tháng 7)

  Phần I: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
  1. Số lớn nhất có 2 chữ số là:
  A. 89 B. 98 C. 99
  2. Số nhỏ nhất có 3 chữ số là:
  A. 100 B. 999 C. 101
  3. Số lớn nhất có 3 chữ số là:
  A. 100 B. 999 C.1000
  4. Số bị trừ là 15, số trừ là 4. Vậy tổng của hiệu với số trừ là:
  A. 11 B. 15 C. 19
  5. Số hạng thứ nhất là 203, số hạng thứ hai là 145. Vậy hiệu của tổng và số hạng thứ 1 là:
  A. 203 B. 145 C. 348
  6. Số thích hợp để viết tiếp vào chỗ chấm là: 625, 630, 635………
  A. 620 B. 640 C. 645
  7. Số thích hợp để viết tiếp vào chỗ chấm là: 212,215,218 ………
  A. 220 B.221 C.223
  8. Viết các số theo thứ tự từ lớn đên bé: 490, 427, 415, 398
  A. 398, 409, 415, 427 B. 409, 427, 415, 398 C. 427, 415, 409, 398

  9. Dãy số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
  A. 457, 574, 475 B. 457, 475, 574 C. 574, 475, 457
  10. Tổng của một số với 35 thì lớn hơn 35 là 10 đơn vị. Số đó là:
  A. 45 B. 25 C. 10
  11. Số thứ 6 cả dãy số: 2, 3, 5, 8, 12, …, …, … là:
  A. 19 B. 17 C. 21


  Phần II: Viết kết quả của em vào chỗ trống

  1. Tổng của 245 và 234 là: ………..
  2. Hiệu cuả 673 và 316 là: ………..
  3. Tích của 5 và 0 là :………….
  4. Thương của 40 và 5 là: ………
  5. Một khúc gỗ dài 10dm được cắt thành các đoạn dài 2dm. Hỏi phải cắt mấy lần?
  Trả lời: Người ta phải cắt ……… lần.  Phiếu ôn tập toán
  Tuần 4 (tháng 7)

  Khanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
  1. Bao gạo nếp nặng 28kg, bao gạo tẻ nặng hơn bao gạo nếp 9kg. Hỏi bao gạo tẻ cân nặng bao nhiêu ki – lô- -gam?
  A. 36 kg B. 37 kg C. 27 kg
  2. Có 43 kg gạo tẻ và 16 kg gạo nếp. Hỏi số gạo tẻ nhiều hơn số gạo ếp bao nhiêu ki – lô- -gam ?
  A. 27 kg B. 59 kg C. 28 kg
  3. Xoài có 27 quả, cam có 28 quả. Hỏi cả cam và xoài có tất cả bao nhiêu quả?
  A. 55 quả B. 54 quả C. 44 quả
  4. Một trại nuôi 425 con trâu và 314 con bò. Hỏi số bò ít hơn số trâu là bao nhiêu con?
  A. 739 con B. 738 con C. 111 con D. 112 con
  5. Hùng nhiều hơn Dũng 6 cái nhãn vở. Hỏi Hùng phải cho Dũng bao nhiêu cái nhãn vở để số nhãn vở của hai bạn bằng nhau?
  A. 6 nhãn vở B. 2 nhãn vở C. 4 nhãn vở D. 3 nhãn vở
  6. Tóm tắt bài toán:
  3 bông hoa: 1 lọ
  18 bông hoa: ………lọ?
  Đáp số là:
  A. 6 bông hoa B. 6 C. 6 lọ D. 5 lọ
  7. Tóm tắt bài toán:
  4 cái bánh: 1 túi
  36 cái bánh: …….túi?
  Đáp số là:
  A. 40 túi B. 32 túi C. 9 túi D. 10 túi
  8. Tóm tắt bài toán: 10 viên bi
  Tuấn
  ? viên bi

  7 viên
  No_avatarf

   ĐÊ TOAN LOP 3.

  1. Viet tat ca cac sô co ba chu so tu cac sô sau:5,6,7.viet dc tat ca bao nhiue sô.

  2. Tim môt sô ,biet 95 tru di sô do thi bang 39 tru di 22.

  3. Hông co nhieu hon Ha 10 vien bi,nêu Hông cho Ha 4 viên bi thi Hong con nhieu hon Ha mây viên bi?

  4. Viêt cac tông sau thanh tich.

  a) 5+5+5+5+5+5=

  b) 4+4+8+12=

  c) 3+6+9+12=

  5. Mai hon Tung 3tuôi va kem Hai 2 tuôi.Đao nhieu hon Mai 4 tuôi. hoi ai nhiêu tuôi nhât? Ai it tuôi nhât?Nguoi nhiêu tuôi nhât hon nguoi it tuôi nhât la may tuôi?

  No_avatarf

   ĐÊ TOAN LOP 3.

  1. Viet tat ca cac sô co ba chu so tu cac sô sau:5,6,7.viet dc tat ca bao nhiue sô.

  2. Tim môt sô ,biet 95 tru di sô do thi bang 39 tru di 22.

  3. Hông co nhieu hon Ha 10 vien bi,nêu Hông cho Ha 4 viên bi thi Hong con nhieu hon Ha mây viên bi?

  4. Viêt cac tông sau thanh tich.

  a) 5+5+5+5+5+5=

  b) 4+4+8+12=

  c) 3+6+9+12=

  5. Mai hon Tung 3tuôi va kem Hai 2 tuôi.Đao nhieu hon Mai 4 tuôi. hoi ai nhiêu tuôi nhât? Ai it tuôi nhât?Nguoi nhiêu tuôi nhât hon nguoi it tuôi nhât la may tuôi?

  No_avatarf

  Con minh dang hoc he đê buoc vao lop 3 ma da hoc nhung bai kho nhu bai sô 5.Minh doc mai ma ko tim thay cach giai.ai doc xong co the giai giup cho minh voi .Xin cam on nhiểu nha.Mỉm cườiMỉm cườiMỉm cười

  No_avatarf

  goi tuoi mai la: X thi tuoi tung la X-3, Hai la X+2, dao la X+4 so sanh thay dao nhieu tuoi nhat, tung it tuoi nhat.dao hon tung 7 tuoi

  No_avatar

  Cười nhăn răng a ha

  No_avatar

  đề thi toán lớp 3

   1. Biểu thức nào sau đây có giá trị lớn nhất

  A. 252 - 87          B. 117 + 42         C. 500: 4                D. 56 x 3

   2.  giờ = …...phút

          A. 10                B. 15                   C. 20                          D. 30

  3. Trong phép chia sau đây, phép chia nào có thương lớn nhất ?

  A. a : 15                  B. a : 19                      C. a : 16                     D. a : 11

  5. Hoa có 3 chồng vở. Mỗi chồng có 20 quyển vở. Hoa đã dùng hết 18 quyển vở. Hỏi Hoa còn bao nhiêu quyển vở?

  A. 42 quyển            B. 60 quyển             C. 78 quyển             D. 38 quyển

  STT

                 Bài toán

  Đáp số

  1

  Có 32 bông hoa cắm đều vào 6 lọ. Hỏi:

  a.     Mỗi lọ có bao nhiêu bông hoa?

  b.     Còn thừa ? bông hoa.

   

  2

  Số lớn là 72, số bé là 9.Vậy số bé bằng một phần mấy số lớn

   

  3

  Tìm 1 số biết rằng nếu gấp số đó lên 7 lần thì được 182

   

  4

   x+ 43 = 51

  y – 43 = 949         Tính y : x = ?

   

  5

  Tính nhanh 20 – 18 + 18 – 16 + 16 – 14 + 194 = ?

   

  6

  Phép chia cho 9 có số dư lớn nhất là ?

   

          Bài 2.Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

                       25g   4 … 100g                       giờ   …..10 phút

                        16g  6…..125g                         m …..40cm

  Bài 3: Một đoàn khách du lịch có 25 người đi taxi, mỗi xe taxi chỉ chở được 4 người. Hỏi đoàn khách đó phải thuê bao nhiêu chiếc taxi để chở hết số người đó?

                                                                   Bài giải

  …………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………..

  Bài 4: Năm nay mẹ 35 tuổi. Tuổi bà gấp 2 lần tuổi mẹ. Tuổi cháu bằng    tuổi bà. Tính tổng số tuổi của 3 người?

  Bài giải

  ………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………….

         ……………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………….

        ……………………………………………………………………………

  Bài 5: Một phép chia có số chia là 7 và số dư là 5. Muốn thương của phép chia giảm 2 đơn vị thì phải bớt số bị chia nhiều nhất là bao nhiêu đơn vị? Ít nhất bao nhiêu đơn vị?

  Bài giải

  ……………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………..

   

   

   

   

   

  No_avatar

  Em muốn hỏi bài toán lớp 3 như sau: 

  Cho biết tổng của ABC và mnp là 256. Vậy kết quả của tổng ANP và MBC là bao nhiêu?

  No_avatarf

  tong ABC nhu de bai cho hay sao y =))

   

  No_avatar

  Đáp án bài 5 phần 2:4 lần

  No_avatarf

  Em muốn hỏi bài toán nâng cao lớp 3 như sau:

  Tìm ba số biết số thứ nhất cộng số thứ hai bằng 13575,số thứ hai cộng số thứ ba bằng 16544,số thứ ba cộng số thứ nhất bằng 15683.

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓