Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phân phối chương trình Anh 10 CTC và tự chọn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thanh Hương
Ngày gửi: 15h:12' 16-08-2009
Dung lượng: 196.0 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THPT

( ( (


























Năm học 2008- 2009


Trường THPT
kế hoạch giảng dạy
Môn: Tiếng Anh- Lớp 10
Chương trình chuẩn:
Tổng số tiết: 111( 37 tuần x 3tiết/ tuần= 111 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần x 3 tiết/ tuần = 57 tiết
Học kỳ II: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết

Chương trình tự chọn:
1 tiết/ tuần x 37 tuần = 37 tiết
Học kỳ I: 19 tiết
Học kỳ II: 18 tiết



Học kỳ I:
Tuần
Tiết PPCT
Nội dung bài
Phần tự chọn
Ghi chú


1

Rewiew

Reading : Daily routines.

Dạy sau tiết 2



Unit 1: Reading





Unit 1: Speaking




2

Unit 1: Listening
Language focus: Tenses: The present & the past simple

Dạy sau tiết 6



Unit 1: Writing





Unit 1: Language focus




3

Unit 2: Reading

Reading : School talks

Dạy sau tiết 7



Unit 2: Speaking





Unit 2: Listening




4

Unit 2: Writing

Language focus: Tenses: Wh- questions in different tenses

Dạy sau tiết 11



Unit 2: Language focus





Unit 3: Reading




5

Unit 3: Speaking

Writing: People’s background

Dạy sau tiết 15



Unit 3: Listening





Unit 3: Writing




6

Unit 3: Language focus
Language focus: Tenses: The past perfect & the past simple.

Dạy sau tiết 16



Test yourself A





Test 45’




7

Correct the paper

Reading: Special education.

Dạy sau tiết 20



Unit 4: Reading





Unit 4: Speaking




8

Unit 4: Listening

Writing: Write a letter of complaint.

Dạy sau tiết 23



Unit 4: Writing





Unit 4: Language focus




9

Unit 5: Reading

Reading: Technology
and you.

Dạy sau tiết 25



Unit 5: Speaking





Unit 5: Listening




10

Unit 5: Writing
Writing: Writing a set of instructions


Dạy sau tiết 28



Unit 5: Language focus





Unit 6: Reading




11

Unit 6: Speaking

Reading: An excursion


Dạy sau tiết 30



Unit 6: Listening





Unit 6: Writing




12

Unit 6: Language focus

Writing: write a confirmation letter.

Dạy sau tiết 33



Test yourself B





Test 45’




13

Correct the paper

Reading: The mass media

Dạy sau tiết 38



Unit 7: Reading





Unit 7: Speaking




14

Unit 7: Listening
Writing: Write an exposition about the mass media

Dạy sau tiết 41



Unit 7: Writing





Unit 7: Language focus




15

Unit 8: Reading

Reading: The story of my village

Dạy sau tiết 43



Unit 8: Speaking





Unit 8: Listening




16

Unit 8: Writing

Writing: Giving direction

Dạy sau tiết 46



Unit 8: Language focus





Test yourself C




17

Review 1

Language focus: Reported speech

Dạy sau tiết 47



Review 2





Review 3




18

Review 4

Practice: Exercises

Dạy sau
 
Gửi ý kiến