Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Phân phối chương trình Anh 10 CTC và tự chọn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thanh Hương
  Ngày gửi: 15h:12' 16-08-2009
  Dung lượng: 196.0 KB
  Số lượt tải: 41
  Số lượt thích: 0 người

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  THPT

  ( ( (


  Năm học 2008- 2009


  Trường THPT
  kế hoạch giảng dạy
  Môn: Tiếng Anh- Lớp 10
  Chương trình chuẩn:
  Tổng số tiết: 111( 37 tuần x 3tiết/ tuần= 111 tiết)
  Học kỳ I: 19 tuần x 3 tiết/ tuần = 57 tiết
  Học kỳ II: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết

  Chương trình tự chọn:
  1 tiết/ tuần x 37 tuần = 37 tiết
  Học kỳ I: 19 tiết
  Học kỳ II: 18 tiết


  
  Học kỳ I:
  Tuần
  Tiết PPCT
  Nội dung bài
  Phần tự chọn
  Ghi chú
  
  
  1
  
  Rewiew
  
  Reading : Daily routines.
  
  Dạy sau tiết 2
  
  
  
  Unit 1: Reading
  
  
  
  
  
  Unit 1: Speaking
  
  
  
  
  2
  
  Unit 1: Listening
  Language focus: Tenses: The present & the past simple
  
  Dạy sau tiết 6
  
  
  
  Unit 1: Writing
  
  
  
  
  
  Unit 1: Language focus
  
  
  
  
  3
  
  Unit 2: Reading
  
  Reading : School talks
  
  Dạy sau tiết 7
  
  
  
  Unit 2: Speaking
  
  
  
  
  
  Unit 2: Listening
  
  
  
  
  4
  
  Unit 2: Writing
  
  Language focus: Tenses: Wh- questions in different tenses
  
  Dạy sau tiết 11
  
  
  
  Unit 2: Language focus
  
  
  
  
  
  Unit 3: Reading
  
  
  
  
  5
  
  Unit 3: Speaking
  
  Writing: People’s background
  
  Dạy sau tiết 15
  
  
  
  Unit 3: Listening
  
  
  
  
  
  Unit 3: Writing
  
  
  
  
  6
  
  Unit 3: Language focus
  Language focus: Tenses: The past perfect & the past simple.
  
  Dạy sau tiết 16
  
  
  
  Test yourself A
  
  
  
  
  
  Test 45’
  
  
  
  
  7
  
  Correct the paper
  
  Reading: Special education.
  
  Dạy sau tiết 20
  
  
  
  Unit 4: Reading
  
  
  
  
  
  Unit 4: Speaking
  
  
  
  
  8
  
  Unit 4: Listening
  
  Writing: Write a letter of complaint.
  
  Dạy sau tiết 23
  
  
  
  Unit 4: Writing
  
  
  
  
  
  Unit 4: Language focus
  
  
  
  
  9
  
  Unit 5: Reading
  
  Reading: Technology
  and you.
  
  Dạy sau tiết 25
  
  
  
  Unit 5: Speaking
  
  
  
  
  
  Unit 5: Listening
  
  
  
  
  10
  
  Unit 5: Writing
  Writing: Writing a set of instructions

  
  Dạy sau tiết 28
  
  
  
  Unit 5: Language focus
  
  
  
  
  
  Unit 6: Reading
  
  
  
  
  11
  
  Unit 6: Speaking
  
  Reading: An excursion

  
  Dạy sau tiết 30
  
  
  
  Unit 6: Listening
  
  
  
  
  
  Unit 6: Writing
  
  
  
  
  12
  
  Unit 6: Language focus
  
  Writing: write a confirmation letter.
  
  Dạy sau tiết 33
  
  
  
  Test yourself B
  
  
  
  
  
  Test 45’
  
  
  
  
  13
  
  Correct the paper
  
  Reading: The mass media
  
  Dạy sau tiết 38
  
  
  
  Unit 7: Reading
  
  
  
  
  
  Unit 7: Speaking
  
  
  
  
  14
  
  Unit 7: Listening
  Writing: Write an exposition about the mass media
  
  Dạy sau tiết 41
  
  
  
  Unit 7: Writing
  
  
  
  
  
  Unit 7: Language focus
  
  
  
  
  15
  
  Unit 8: Reading
  
  Reading: The story of my village
  
  Dạy sau tiết 43
  
  
  
  Unit 8: Speaking
  
  
  
  
  
  Unit 8: Listening
  
  
  
  
  16
  
  Unit 8: Writing
  
  Writing: Giving direction
  
  Dạy sau tiết 46
  
  
  
  Unit 8: Language focus
  
  
  
  
  
  Test yourself C
  
  
  
  
  17
  
  Review 1
  
  Language focus: Reported speech
  
  Dạy sau tiết 47
  
  
  
  Review 2
  
  
  
  
  
  Review 3
  
  
  
  
  18
  
  Review 4
  
  Practice: Exercises
  
  Dạy sau
   
  Gửi ý kiến