Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  LÝ THUYẾT MŨ - LÔGARIT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Đặng Thị Lệ Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:38' 12-08-2009
  Dung lượng: 349.5 KB
  Số lượt tải: 930
  Số lượt thích: 0 người
  Chuyên đề 5:
  PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG CÓ CHỨA MŨ VÀ LOGARÍT
  TÓM TẮT GIÁO KHOA
  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÀM SỐ MŨ
  1. Các định nghĩa:

   
   
   
   
   ( )
  

  2. Các tính chất :

  
  
  
  
  

  3. Hàm số mũ: Dạng : ( a > 0 , a1 )
  Tập xác định : 
  Tập giá trị : ( )
  Tính đơn điệu:
  * a > 1 : đồng biến trên 
  * 0 < a < 1 : nghịch biến trên 
  Đồ thị hàm số mũ :


  Minh họa:


  I. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ HÀM SỐ LÔGARÍT
  1. Định nghĩa: Với a > 0 , a 1 và N > 0

  

  Điều kiện có nghĩa: có nghĩa khi
  2. Các tính chất :

  
  
  
  
  
  
   Đặc biệt : 

  3. Công thức đổi cơ số :

  
  
  * Hệ quả:
   và 

  * Công thức đặc biệt: 

  4. Hàm số logarít: Dạng ( a > 0 , a 1 )
  Tập xác định : 
  Tập giá trị 
  Tính đơn điệu:
  * a > 1 : đồng biến trên 
  * 0 < a < 1 : nghịch biến trên 
  Đồ thị của hàm số lôgarít:
  Minh họa:
  5. CÁC ĐỊNH LÝ CƠ BẢN:

  1. Định lý 1: Với 0 < a 1 thì : aM = aN M = N

  2. Định lý 2: Với 0 < a <1 thì : aM < aN M > N (nghịch biến)

  3. Định lý 3: Với a > 1 thì : aM < aN M < N (đồng biến )

  4. Định lý 4: Với 0 < a 1 và M > 0;N > 0 thì : loga M = loga N M = N

  5. Định lý 5: Với 0 < a <1 thì : loga M < loga N M >N (nghịch biến)

  6. Định lý 6: Với a > 1 thì : loga M < loga N M < N (đồng biến)

  III. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ THƯỜNG SỬ DỤNG:

  1. Phương pháp 1: Biến đổi phương trình về dạng cơ bản : aM = aN
  Ví dụ : Giải các phương trình sau :
  

  2. Phương pháp 2: Đặt ẩn phụ chuyển về phương trình đại số
  Ví dụ : Giải các phương trình sau :
  1) 
  2) 
  3) 
  4)
  5)
  6)

  3. Phương pháp 3: Biến đổi phương trình về dạng tích số A.B = 0 ...
  Ví dụ : Giải phương trình sau :
  1) 8.3x + 3.2x = 24 + 6x
  2)
  3) (

  4. Phương pháp 4: Nhẩm nghiệm và sử dụng tính đơn điệu để chứng
  minh nghiệm duy nhất (thường là sử dụng công cụ
  đạo hàm)
  * Ta thường sử dụng các tính chất sau:
  Tính chất 1: Nếu hàm số f tăng ( hoặc giảm ) trong khỏang (a;b) thì phương trình f(x) = C có không quá một nghiệm trong khỏang (a;b). ( do đó nếu tồn tại x0 (a;b) sao cho
  f(x0) = C thì đó là nghiệm duy nhất của phương trình f(x) = C)
  Tính chất 2 : Nếu hàm f tăng trong khỏang (a;b) và hàm g là hàm một hàm giảm trong khỏang (a;b) thì phương trình f(x) = g(x) có nhiều nhất một nghiệm trong khỏang (a;b) . ( do đó nếu tồn tại x0 (a;b) sao cho f(x0) = g(x0) thì đó là nghiệm duy nhất của phương trình f(x) = g(x))
  Ví dụ : Giải các phương trình sau :
  1) 3x + 4x = 5x 2) 2x = 1+ 3) 

  IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG
   
  Gửi ý kiến