Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương III. Phương trình. Hệ phương trình

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Khương (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:40' 07-12-2017
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Sở GD&ĐT Bắc Giang
THPT Tân Yên số 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN KIỂM TRA HỌC KỲ 1
Môn Toán – Lớp 10
Năm học 2017-2018

I. BÀI TẬP ÔN TẬP PHẦN ĐẠI SỐ
Tìm tập xác định của hàm số:
a) . e) .
b) . f) .
c) . g) .
d) . h) .
Lời giải
a) Hàm số xác định khi .
TXĐ: .
b) Hàm số xác định khi .
TXĐ: .
c) Hàm số xác định khi .
TXĐ: .
d) Hàm số xác định khi .
TXĐ: .
e) Hàm số xác định khi .
TXĐ: .
f) Hàm số xác định khi .
TXĐ: .
g) Hàm số xác định khi .
TXĐ: .
h) Hàm số xác định khi .
TXĐ: .
Xét tính chẵn lẻ của hàm số:
a) b) c) 
d) e) f)
g) h) i)
j) k) l)
Lời giải
a) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số không chẵn không lẻ.
b) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.
c) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.
d) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.
e) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.
f) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số không chẵn không lẻ.
g) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.
h) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.
i) 
+ TXĐ: .
+ Với .
Vậy hàm số đã cho là hàm số không chẵn không lẻ.
j) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.
k) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.
l) 
+ TXĐ: .
+ .
+ .
Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.
Viết phương trình đường thẳng biết:
a) Đi qua hai điểm . Tính diện tích tam giác tạo bởi đường thẳng và hai trục tọa độ.
b) Đi qua và song song với đường thẳng .
Lời giải
a) Đường thẳng đi qua hai điểm 
Nên ta có: 
Vậy đường thẳng có dạng .
Ta có: cắt tại . Nên 
 cắt tại . Nên 
(đvdt)
b) Đường thẳng song song với đường thẳng .
Nên có dạng 
 qua 
Vậy đường thẳng có dạng .
Xác định hàm số bậc hai biết
a) Đồ thị có trục đối xứng là đường thẳng và cắt trục tung tại điểm 
b) Đồ thị có đỉnh là 
c) Đồ thị đi qua hai điểm , 
Lời giải
a) Trục đối xứng của hàm số bậc hai là đường thẳng 
Theo đề bài; 
Vậy 
Đồ thị cắt trục tung tại nên 
Do đó 
b) Đỉnh đồ thị có toạ độ với .
Do đó Vậy 
Khi đó 
Vậy 
c) Đồ thị đi qua và nên:
 Vậy 
Tìm biết rằng parabol: cắt trục hoành tại hai điểm và có tung độ đỉnh là . Lập bảng biến thiên và vẽ parabol vừa tìm được. Tìm giao điểm của parabol với đường thẳng .
Lời giải
* Xác định hệ số :
+ Điều kiện: 
+ Vì tung độ đỉnh là nên ta có (1).
+ Vì parabol cắt trục hoành tại hai điểm nên . Khi đó ta có hệ phương trình: (2).
+ Thế (2) vào (1), ta có: .
Vậy parabol cần tìm là: .
* Bảng biến thiên và đồ thị hàm số:
1. Bảng biến thiên:
Ta có: và tọa độ đỉnh nên ta có bảng biến thiên:

2. Đồ thị hàm số:
+
 
Gửi ý kiến