Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  TKB GIÁO VIÊN ÁP DỤNG 11-09-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Quang Đua
  Ngày gửi: 09h:29' 11-09-2017
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN - ÁP DỤNG 11/09/2017
  Phúc Bỉnh Cường Tâm Trinh Hiệp Chiến Sứ Đua Trực Sơn Ba Nho P.Dung Cẩn Lan H.Dung Sự Khánh Tuyết T.Dung Sương Phượng Thuỷ D.Nhân Ngọc Kiều Nga Nam Đông Nhân Hậu Thương
  THỨ 2 Tiết 1 9A 4 7A 3 --- 7A 4 6A 1 9A 3 7A 1 8A 2 --- --- 8A 1 --- 9A 5 --- --- 6A 4 9A 2 --- 9A 1 --- 8A 4 7A 5 --- --- --- 6A 3 8A 3 7A 2 --- --- --- --- 6A 2
  C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ C.Cờ

  Tiết 2 9A 2 --- --- --- 6A 1 9A 3 6A 2 --- --- -x- 8A 2 --- 9A 5 --- --- 8A 4 8A 3 7A 3 7A 1 --- --- --- 7A 4 --- 7A 2 6A 4 9A 1 --- 7A 5 9A 4 6A 3 8A 1 ---
  Toán Tin học Tin học Toán CN Văn GD Sử Sử T.Anh Sinh CN CN Địa Lí Nhạc MT TD TD
  Tiết 3 --- --- 7A 1 8A 2 9A 1 --- --- -x- --- --- --- --- 8A 1 8A 4 --- 7A 2 9A 4 6A 1 7A 4 8A 3 --- 7A 5 --- --- 6A 3 --- 7A 3 6A 4 9A 3 ---
  Tin học Tin học Tin học GD Sử T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh Hoá CN Địa Lí MT TD TD
  Tiết 4 9A 3 8A 3 --- -x- 8A 1 9A 4 7A 1 --- --- -x- 6A 2 --- --- 7A 2 6A 1 7A 5 8A 2 6A 3 --- --- --- 6A 4 8A 4 9A 2 7A 4 --- --- --- --- 9A 5 7A 3 9A 1 ---
  Toán Toán Tin học Tin học Toán Vật lí Văn Văn GD Sử GD T.Anh Hoá Sinh CN MT TD TD
  Tiết 5 --- -x- 8A 4 -x- --- -x- -x- 7A 3 --- --- 6A 3 9A 5 9A 1 --- 8A 1 -x- --- 7A 5 -x- 9A 4 8A 2 9A 2 -x- -x- -x- -x- -x- ---
  Tin học Vật lí Sử Sử GD T.Anh Sinh Sinh Sinh Địa Lí
  THỨ 3 Tiết 1 -x- --- 6A 4 -x- 8A 3 -x- -x- --- -x- 9A 5 -x- 9A 3 9A 2 8A 4 6A 3 -x- -x- 7A 2 9A 1 8A 2 6A 2 -x- 7A 5 -x- 9A 4 -x- -x- 7A 3 7A 4 6A 1 7A 1 8A 1 ---
  Toán Tin học Vật lí Văn Văn Văn Văn Sử T.Anh T.Anh T.Anh Sinh Sinh Địa Lí Nhạc MT TD TD
  Tiết 2 -x- 7A 3 -x- --- -x- -x- 8A 2 -x- --- -x- -x- -x- 6A 1 9A 5 8A 1 8A 3 -x- 9A 1 -x- 7A 4 -x- -x- 6A 2 7A 2 7A 1 --- 9A 4 7A 5
  Toán Toán GD T.Anh T.Anh T.Anh Hoá CN Địa Lí Nhạc MT TD Văn
  Tiết 3 -x- --- -x- 6A 4 -x- -x- -x- 9A 1 -x- 9A 4 9A 5 --- --- -x- -x- 7A 4 7A 2 8A 1 6A 1 -x- 9A 2 -x- 6A 3 -x- -x- 7A 1 8A 4 9A 3 6A 2 8A 3
  Tin học Vật lí Văn Văn Sử T.Anh T.Anh T.Anh Hoá Sinh Địa Lí Nhạc MT TD TD
  Tiết 4 -x- 8A 3 9A 5 -x- 8A 4 -x- -x- 6A 3 -x- 9A 2 -x- 9A 1 8A 2 6A 4 -x- -x- 7A 5 7A 1 --- --- -x- 7A 2 -x- 6A 2 -x- -x- 6A 1 8A 1 -x- 7A 3 9A 3 7A 4
  Toán Toán Tin học Toán Vật lí Văn Văn Văn Sử T.Anh Sinh Sinh Địa Lí Nhạc TD TD Văn
  Tiết 5 -x- -x- 8A 1 -x- -x- -x- 9A 4 -x- --- -x- -x- 6A 2 7A 3 9A 2 8A 4 -x- -x- -x- 7A 2 -x- -x- 7A 5 -x- -x- -x- -x-
  Tin học Vật lí GD T.Anh T.Anh T.Anh CN Địa Lí
  THỨ 4 Tiết 1 --- -x- 6A 4 7A 2 -x- 7A 5 --- -x- 8A 1 9A 5 7A 1 --- 9A 1 -x- 6A 3 6A 2 9A 2 -x- -x- 9A 3 -x- --- 7A 4 8A 2 -x- -x- 9A 4 -x- 7A 3 8A 3 6A 1 8A 4 ---
  Toán Tin học Toán Vật lí Vật lí Vật lí Văn Văn Sử Sử T.Anh Sinh Hoá Địa Lí Nhạc MT TD TD
  Tiết 2 9A 4 -x- 7A 4 -x- 7A 2 -x- --- --- 9A 2 --- -x- 6A 1 8A 3 -x- -x- --- -x- --- 7A 3 8A 1 -x- -x- 9A 3 -x- 8A 2 8A 4 7A 1 9A 5 6A 2
  Toán Tin học Toán CN Sử Sử Sinh Hoá Địa Lí Nhạc MT TD TD Văn
  Tiết 3 -x- --- 7A 3 -x- --- -x- --- 7A 4 9A 1 --- 9A 5 -x- --- 7A 1 8A 1 -x- -x- 8A 2 -x- 6A 3 8A 4 9A 3 -x- -x- 8A 3 -x- 6A 1 7A 5 6A 4 9A 2
  Tin học Vật lí CN Văn GD Sử T.Anh T.Anh Hoá Sinh Địa Lí Nhạc MT TD TD
  Tiết 4 9A 3 -x- 9A 1 7A 4 -x- 9A 2 7A 1 -x- --- 8A 3 9A 4 8A 1 -x- 6A 1 6A 4 -x- -x- -x- -x- -x- 6A 3 7A 2 -x- -x- -x- 8A 4 -x- 6A 2 -x- 7A 5 8A 2 7A 3
  Toán Toán Toán Tin học Toán CN CN Văn Văn Sử T.Anh Sinh Địa Lí Nhạc TD TD Văn
  Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- 8A 4 8A 2 9A 2 -x- 8A 3 -x- -x- -x- -x- -x- 7A 5 -x- -x- -x- -x- 9A 5 -x- -x- -x- -x- -x-
  CN CN Văn GD T.Anh Địa Lí
  THỨ 5 Tiết 1 -x- --- --- -x- 6A 3 -x- -x- 6A 1 -x- 9A 4 -x- --- -x- 8A 4 --- -x- 9A 1 --- 7A 2 9A 2 8A 3 6A 4 7A 3 9A 3 6A 2 8A 1 8A 2 7A 1 -x- 7A 4 7A 5 9A 5 ---
  Tin học Toán Vật lí Văn Sử T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh Sinh Sinh Sinh Sinh Địa Lí Địa Lí MT TD TD

  Tiết 2 -x- --- --- -x- 6A 4 -x- -x- -x- 9A 1 -x- --- -x- 8A 3 -x- --- 9A 5 7A 1 --- --- 7A 4 9A 3 9A 4 7A 5 6A 3 8A 1 7A 2 -x- 9A 2 6A 2 8A 2 7A 3
  Tin học Vật lí Văn GD T.Anh T.Anh Hoá Hoá CN CN Địa Lí Địa Lí MT TD TD Văn
  Tiết 3 -x- --- --- -x- --- -x- -x- --- -x- --- -x- 9A 4 -x- --- -x- 8A 1 7A 1 9A 1 8A 2 6A 2 7A 4 9A 5 6A 1 6A 4 9A 2 7A 5 -x- 6A 3 7A 2 8A 4
  Văn Sử Sử T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh Hoá Sinh CN Địa Lí Địa Lí MT TD TD
  Tiết 4 -x- --- --- -x- 8A 3 -x- -x- 8A 2 -x- 9A 3 -x- 8A 1 -x- 7A 2 --- -x- 8A 4 7A 5 7A 3 9A 4 6A 1 6A 3 7A 1 9A 2 9A 5 6A 2 --- 6A 4 -x- -x- 7A 4 9A 1 ---
  Tin học Toán Vật lí Văn Văn Sử Sử T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh Sinh Sinh Sinh CN Địa Lí TD TD
  Tiết 5 -x- --- --- -x- 6A 2 -x- -x-
   
  Gửi ý kiến