Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Dung
Ngày gửi: 09h:58' 24-08-2017
Dung lượng: 16.1 KB
Số lượt tải: 60
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn hiếu)
Ngày soạn:
Ngày dạy:

Lớp dạy: 12A4, 12A5, 12A7.


CHƯƠNG III: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH (1945-2000)
TIẾT 4-BÀI 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Sau khi học xong bài học này người học có khả năng:
1. Kiến thức:
- Nét chung về khu vực Đông Bắc Á và những biến đổi to lớn của khu vực này sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- Những vấn đề cơ bản về Trung Quốc sau CTTG thứ hai, bao gồm:
+ Sự thành lập nước CHDCND Trung Hoa và ý nghĩa của sự kiện này. Thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới.
+ Tình hình TQ trong 20 không ổn định ( 1959 – 1978).
+ Đường lối cải cách, mở cửa và những thành tựu chính mà TQ đạt được từ 1978 -2000.
2. Kĩ năng:
- Quan sát, phân tích lược đồ, tranh ảnh và rút ra những nhận định khái quát..
- Các kĩ năng tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện.
3. Thái độ:
- Mở rộng hiểu biết về các nước trong khu vực.
- Nhận thức khách quan, đúng đắn về công cuộc xây dựng CHXH ở TQ.
- Trân trọng những thành tựu cải cách, mở cửa của TQ và biết rút ra những bài học cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.
II. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Bản đồ thế giới hoặc bản đồ châu Á.
- Máy tính kết nối máy chiếu.
- SGK, giáo án, bài tập trắc nghiệm cho HS.
III. ỔN ĐỊNH LỚP:
1. Ổn định lớp:
Lớp
Ngày dạy
Sĩ số
Tên hs vắng

12A4
12A5
12A7
2. Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi: Trình bày nguyên nhân tan dã của chế độ XHCN?
- Đáp án:
- Đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí.
- Không bắt kịp bước phát triển của KHKT.
- Chậm cải tổ.
- Sự chống phá của các thế lực thù địch.
IV. THỰC HIỆN BÀI HỌC MỚI:
1. Vào bài mới:
Sau CTTG thứ hai, cùng với sự biến đổi chung của tình hình thế giới, khu vực Đông Bắc Á có nhiêù biến đổi lớn với sự ra đời của hai nhà nước trên bản đảo riều Tiên và nước CHDCND Trung Hoa. Các quốc gia này đã đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước….
2. Nội dung bài mới:
Hoạt động của GV - HS
Kiến thức cơ bản cần nắm

Hoạt động 1: Tìm hiểu những nét chung về khu vực ĐBA.
- GV Đặt câu hỏi:
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, tình hình Đông Bắc Á có gì nổi bật?
- HS nghiên cứu SGK trả lời.
- GV HD HS quan sát hình 7 SGK và đặt vấn đề:
+ Tại sao lại có Hội nghị Bàn Môn Điếm?
+ Tại sao bán đảo Triều Tiên lại bị chia cắt?
+ Sự chia cắt đó có ảnh hưởng gì?
- HS nghiên cứu SGK trả lời.

I-NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á
- Chuyển biến về chính trị:
+ Sự ra đời của nước CHDCND T.Hoa (10/1949).
+ Bán đảo T.Tiên hình thành 2 nhà nước: Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) ở phía Nam (8/1948) và CHDCN D T.Tiên ở phía bắc (9/1948).
- Chuyển biến về kinh tế: Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan “hoá rồng”, Nhật bản đứng thứ hai thế giới, Trung Quốc đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới (từ cuối TK XX).

Hoạt động 2: Tìm hiểu sự ra đời nước CHND Trung Hoa.
- GV nêu tóm tắt cuộc nội chiến giữa Quốc Dân Đảng với Đảng cộng sản.


- GV HD HS quan sát hình 8 SGK và đặt câu hỏi: SK trên có ý nghĩa gì đối với Trung Quốc và thế giới?
- HS nghiên cứu SGK trả lời.

- GV yêu cầu HS về nhà đọc thêm nội dung thành tựu trong 10 năm đầu xây dựng chế độ mới.
II-TRUNG QUỐC.
1-Sự thành lập nước CHND Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959).
a. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa:
- Sau chiến tranh TG2, ở Trung Quốc diễn ra nội chiến giữa Quốc Dân Đảng với Đảng cộng sản (1946-1949).
- Cuối 1949 nội chiến kết thúc, nước CHND Trung Hoa ra đời
 
Gửi ý kiến