Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Giáo án tổng hợp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trieu Thuan
  Ngày gửi: 08h:33' 13-08-2017
  Dung lượng: 3.9 MB
  Số lượt tải: 24
  Số lượt thích: 0 người
  Tuần: 01
  Ngày soạn : 20/08/2017
  Ngày dạy : 21/08/2017
  Tiết 1: TẬP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

  I. MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ. bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q.
  2. Kĩ năng: Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh số hữu tỉ.
  3. Thái độ: Nghiêm túc say mê học tập
  II. CHUẨN BỊ:
  1. Giáo viên : bảng phụ, thước chia khoảng.
  2. Học sinh : thước chi khoảng.
  III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
  1. Ổn định lớp (2ph) :2. Kiểm tra bài cũ:(4ph)
  Tìm các tử mẫu của các phân số còn thiếu:(4học sinh )
  a) c) 
  b) d) 
  3. Bài mới: (30 ph)
  HĐ CỦA GV VÀ HS
  Nội dung
  
  *HĐ 1: Tìm hiểu về số hữu tủ
  GV: Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó là số hữu tỉ
  ? Các số 3; -0,5; 0; 2 có là hữu tỉ không.
  ? số hữu tỉ viết dạng TQ như thế nào .
  - Cho học sinh làm ?1;
  ? 2.
  ? Quan hệ N, Z, Q như thế nào .
  - Cho học sinh làm BT1(7)
  *HĐ 2: Biểu diễn số hữu tỉ
  - y/c làm ?3
  GV: Tương tự số nguyên ta cũng biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số
  (GV nêu các bước)
  -các bước trên bảng phụ
  *Nhấn mạnh phải đưa phân số về mẫu số dương.
  - y/c HS biểu diễn trên trục số.
  - GV treo bảng phụ nd:BT2(SBT-3)


  *HĐ 3: So sánh phân số
  -Y/c làm ?4
  ? Cách so sánh 2 số hữu tỉ.
  -VD cho học sinh đọc SGK
  ? Thế nào là số hữu tỉ âm, dương.
  - Y/c học sinh làm ?5
  1. Số hữu tỉ :
  VD:
  a) Các số 3; -0,5; 0; 2 là các số hữu tỉ .
  b) Số hữu tỉ được viết dưới dạng (a, b)
  c) Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ là Q.

  2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số:
  * VD: Biểu diễn trên trục số
  
  B1: Chia đoạn thẳng đv ra 4, lấy 1 đoạn làm đv mới, nó bằng đv cũ
  B2: Số nằm ở bên phải 0, cách 0 là 5 đv mới.
  VD2:Biểu diễn trên trục số.
  Ta có: 
  


  3. So sánh hai số hữu tỉ:

  a) VD: S2 -0,6 và
  giải (SGK)
  b) Cách so sánh:
  Viết các số hữu tỉ về cùng mẫu dương

  
  4. Củng cố: ( 6 ph)
  - Dạng phân số
  - Cách biểu diễn
  - Cách so sánh
  - Y/c học sinh làm BT2(7), HS tự làm, a) hướng dẫn rút gọn phân số .
  - Y/c học sinh làm BT3(7): + Đưa về mẫu dương
  + Quy đồng
  5. Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà:(3 ph)
  - Làm BT; 1; 2; 3; 4; 8 (tr8-SBT)
  - HD : BT8: a) và 
  d) 


  Tuần: 01
  Ngày soạn : 20/08/2017
  Ngày dạy : 21/08/2017
  Tiết 2: CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ

  I. MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức: Học sinh nẵm vững quy tắc cộng trừ số hữu tỉ , hiểu quy tắc chuyển vế trong tập số hữu tỉ .
  2. Kĩ năng: Có kỹ năng làm phép tính cộng trừ số hữu tỉ nhanh và đúng, kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế.
  3. Thái độ: Nghiêm túc học bài.
  II. CHUẨN BỊ :
  1. Giáo viên : bảng phụ.
  2. Học sinh : Các dụng cụ học tập
  III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
  1. Ổn định lớp (2ph) :
  2. Kiểm tra bài cũ:(5ph)
  Học sinh 1: Nêu quy tắc cộng trừ phân
   
  Gửi ý kiến