Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  TKB học ôn đầu năm 2017-2018

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Uong Minh Thanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 00h:38' 12-08-2017
  Dung lượng: 44.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người

  THứ
  TIếT
  6A
  6B
  6C
  7A
  7B
  7C
  8A
  8B
  8C
  9A
  9B
  
  2
  1
  Văn - Hường
  Văn - Hồng
  Văn - Hườngb
  Toán - Hiên
  Anh - Bich
  Toán - Hằng
  Văn - Thảo
  Anh - Thu
  Toán - Doanh
  Anh - V.Anh
  Toán - Luân
  
  
  2
  Văn - Hường
  Toán - Hiên
  Văn - Hườngb
  Văn - Hồng
  Toán - Hằng
  Anh - Bich
  Toán - Doanh
  Anh - Thu
  Văn - Thanh
  Anh - V.Anh
  Toán - Luân
  
  3
  1
  Văn - Hường
  Toán - Hiên
  Anh - V.Anh
  Văn - Hồng
  Toán - Hằng
  Anh - Bich
  Văn - Thảo
  Toán - Thành
  Toán - Doanh
  Văn - Thanh
  Anh - Thu
  
  
  2
  Văn - Hường
  Toán - Hiên
  Anh - V.Anh
  Văn - Hồng
  Toán - Hằng
  Anh - Bich
  Văn - Thảo
  Toán - Thành
  Toán - Doanh
  Văn - Thanh
  Anh - Thu
  
  4
  1
  Toán - Luân
  Anh - V.Anh
  Toán - Hiên
  Anh - Bich
  Văn - Thiệt
  Toán - Hằng
  Toán - Doanh
  Toán - Thành
  Anh - Thu
  Văn - Thanh
  Văn - Hườngb
  
  
  2
  Toán - Luân
  Anh - V.Anh
  Toán - Hiên
  Anh - Bich
  Văn - Thiệt
  Toán - Hằng
  Toán - Doanh
  Toán - Thành
  Anh - Thu
  Văn - Thanh
  Văn - Hườngb
  
  5
  1
  Anh - Bich
  Toán - Hiên
  Anh - V.Anh
  Văn - Hồng
  Văn - Thiệt
  Toán - Hằng
  Văn - Thảo
  Toán - Thành
  Anh - Thu
  Toán - Doanh
  Văn - Hườngb
  
  
  2
  Anh - Bich
  Văn - Hồng
  Anh - V.Anh
  Toán - Hiên
  Văn - Thiệt
  Toán - Hằng
  Văn - Thảo
  Anh - Thu
  Văn - Thanh
  Toán - Doanh
  Văn - Hườngb
  
  6
  1
  Anh - Bich
  Anh - V.Anh
  Toán - Hiên
  Văn - Hồng
  Toán - Hằng
  Văn - Thiệt
  Anh - Thu
  Văn - Thảo
  Văn - Thanh
  Toán - Doanh
  Toán - Luân
  
  
  2
  Toán - Luân
  Anh - V.Anh
  Toán - Hiên
  Anh - Bich
  Toán - Hằng
  Văn - Thiệt
  Anh - Thu
  Văn - Thảo
  Văn - Thanh
  Toán - Doanh
  Văn - Hườngb
  
  7
  1
  Toán - Luân
  Văn - Hồng
  Văn - Hườngb
  Toán - Hiên
  Anh - Bich
  Văn - Thiệt
  Toán - Doanh
  Văn - Thảo
  Văn - Thanh
  Anh - V.Anh
  Anh - Thu
  
  
  2
  Văn - Hường
  Văn - Hồng
  Văn - Hườngb
  Toán - Hiên
  Anh - Bich
  Văn - Thiệt
  Anh - Thu
  Văn - Thảo
  Toán - Doanh
  Anh - V.Anh
  Toán - Luân
  
  
  HIỆU TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Thu Trung
   
  Gửi ý kiến