Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Giáo án tổng hợp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Dung
  Ngày gửi: 16h:23' 24-07-2017
  Dung lượng: 72.0 KB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  UBND huyện vĩnh bảo
  PGD & đT huyện vĩnh bảo
  Đề khảo sát học kì I
  năm học 2012-2013
  Môn : toán 6
  (Thời gian: 90’-Không kể thời gian giao đề)
  
  I. trắc nghiệm( 2điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
  1. Biểu thức (5 + 8).4 - 2 có giá trị là:
  A. 50
  B. 52
  C. 56
  D. 58
  
  2. Tập hợp các ước chung của 6 và 8 bằng:
  A. {1;2}
  B. {2;3}
  C. {2;4}
  D. {1;4}
  
  3. Cho A = {x Z/ -12 < x -7} thì tập hợp A có số phần tử là:
  A. 2
  B. 4
  C. 5
  D. 6
  
  4. Số tự nhiên chia hết cho cả 2, 3, 5 là:
  A. 20
  B. 30
  C. 45
  50
  
  5. M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:
  A. MA = MB
  B. MA + MB =AB
  C. AMAB
  D. AM=MBAB
  
  6. Biểu thức 23 .4 - 4 có giá trị là:
  A. 8
  B. 20
  C. 28
  D. 32
  
  7. Kết quả của phép tính 23.32 là:
  A. 30
  B. 36
  C. 54
  D. 72
  
  8. Cho M nằm giữa hai điểm A và B thì ta có hai tia đối nhau là
  A. Tia AM và tia AB B. Tia MA và tia MB
  C. Tia BA và tia BM D. Tia AM và tia BM
  II. Tự luận (8 điểm):
  Bài 1(1,5 điểm): Tính giá trị biểu thức:
  347 . {[(216 + 184) : 8] + 92}
  80 - ( 4. 52 - 3. 23)
  Bài 2(2 điểm):
  a) Phân tích số 75 và 45 ra thừa số nguyên tố rồi tìm các BCNN; ƯCLN của chúng
  b) Tìm x biết: 1/ 119 - (x - 6) = 102
  2/ |2x - 3| = 15
  Bài 3(1,5 điểm): Một đội thể dục của một trường có khoảng từ 50 đến 70 học sinh. Số học sinh đó nếu xếp thành 4 hàng, 5 hàng, 6 hàng thì vừa đủ. Tính số học sinh của đội thể dục đó.
  Bài 4(2 điểm): Trên tia Ox xác định hai điểm A và B sao cho OA = 4cm; OB = 10cm.
  a) Vẽ hình và tính AB
  b) Cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính OM
  Bài 5(1 điểm): Tìm x: (3x - 4)3 = 25.32 +224


  Đáp án- biểu điểm đề khảo sát cuối kì I năm học 2012-2013
  Môn : toán 6
  I. trắc nghiêm ( 2 điểm): Mỗi ý đúng cho 0,5 đ
  Câu
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  Đáp án
  A
  A
  C
  B
  D
  C
  D
  B
  
  II. Tự luận( 8 Điểm)
  Câu/ Phần
  Nội dung làm được của học sinh
  Điểm
  
  1/ a
  = 347.{[400:8] + 92} = 347.{50+92} = 347.142 = 49274
  0,75
  
   b
  = 80 - (4.25 - 3.8) = 80-76 = 4
  0,75
  
  2/a
  75 = 3.52 ; 45 = 32.5
  BCNN(75,45) = 32. 52 = 225
  ƯCLN(75,45) = 3.5 = 15
  0,5

  0,5
  
   b
  1/ x - 6 = 119 - 102x - 6 = 17x = 17
   
  Gửi ý kiến