Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Kế hoạch giảng dạy Tiếng anh 6 thí điểm 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Diệu Hiền Anh
  Ngày gửi: 16h:05' 13-07-2017
  Dung lượng: 29.1 KB
  Số lượt tải: 354
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD-ĐT AN THI
  TRƯỜNG THCS PHU UNG  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ
  Môn: Tiếng anh - Lớp: 6  Giáo viên:
  Tổ: KHXH
  Năm học: 2016-2017
  
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ - Tiếng anh 6
  Tên chuyên đề
  Yêu cầu về kiến thức cơ bản
  Yêu cầu về rèn luyện kỹ năng
  Kiến thức nâng cao
  Ghi chú
  
  Unit 1-
  My new school

  *Pronunciation : /∂( / and / (/
  *Present simple and continuous
  *Vocabulary :Words to describe school activities
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  
  Present simple and continuous ( Special cases )
  
  
  Unit 2
  My home

  *Pronunciation : Sounds: z / s / iz
  * There is/are/ . Prepositions
  *Words to talk about family members
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  
  Prepositions apart from book’s
  
  
  Unit 3
  My friends

  *Pronunciation : Sounds: b and p
  *Present continuous for future
  *Words to describe personal appearance and characteristics
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  
  How to ask for personal appearance and characteristics
  
  
  Revision + Test

  
  Knowledge of previous lessons
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  
  
  
  Unit 4
  My neighbor-hood

  *Pronunciation :
  Sounds:/I:/ and/ I/
  * Comparative adjectives: smaller and more expensive
  *Words to describe your neighborhood
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  

  Comparative
  
  
  Unit 5
  Natural wonders of the world

  *Pronunciation : Sounds:/t/ and /st/
  *Superlative adjectives
  *Words to describe natural wonders in the country /world
  and famous people.
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  

  Superlative comparision
  
  
  Revision + Test

  

  Knowledge of previous lessons
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  
  
  
  Unit 6
  Our tet holiday

  *Pronunciation :
  Sounds: /s/ and /∫/
  *should/shouldn’t for advice, will and won’t
  *Words to describe activities people do at traditional Tet Holiday
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  - Other ways for giving advice.
  - Will for other situations.
  
  
  Unit 7
  Television

  *Pronunciation : Sounds: / θ / and / ð /.
  *wh-questions (what, where…) and conjunctions (and, but…)
  * Words to talk about types of TV programmes
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  

  . Wh-questions .
  . Conjunctions
  
  
  Revision + Test

  
  Knowledge of previous lessons
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing

  
  
  
  Unit 8
  Sports and games

  *Pronunciation: Sounds: // and //
  * Past simple, imperatives and adverbs of frequency
  *Words to talk about popular sports , games and world famous sports stars
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  

  Past simple
  
  
  Unit 9
  Cities of the world

  *Pronunciation : Sounds: / /, / ai / .
  * Present perfect, superlative adjectives.
  *Words to describe landmarks and features of cities around the world
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  

  Present perfect
  
  
  Revision + Test

  
  Knowledge of previous lessons
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  
  
  
  Unit 10
  our houses
  in the future

  *Pronunciation : Sounds:/dr/ and /tr/
  * Modals : will and might
  *Words about types of houses & appliances.
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  
  Some Modal verbs
  
  
  Unit 11
  Our
  greener world

  *Pronunciation : Sounds: /ɑ: / and /æ /.
  * Conditional sentences type 1
  *Words such as reduce, reuse, recycle and environment…
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  Conditional sentences type 1 ( Special cases in the main clause )

  
  
  Revision + Test

  
  Knowledge of previous lessons
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  
  
  
  Unit 12
  Robots

  *Pronunciation :
  Sounds: /ɔi/ and /au /.
  * could and will be able to for future ability
  * Words to talk about the kinds of work robots can do.
  -Speaking
  - Listening
  - Reading
  - Writing
  
  Structures to express ability
  
  
  Revision

  Knowledge of previous lessons
  - Reading
  -
   
  Gửi ý kiến