Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 1. Dao động điều hoà

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: BÙI THỊ KIỀU NHI
Ngày gửi: 23h:27' 19-06-2017
Dung lượng: 652.5 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người

Tần số và pha ban đầu của DĐĐH là
A. Hz ; B. 2,5Hz ; 
C. 2,5Hz ; D. 10Hz; 
Chu kỳ, pha ban đầu của DĐĐH là
A. 0,4s; B. 1/15s; 
C. 1/6s; D.6s ; 
Pha ban đầu của hai DĐĐH ; lần lượt là
A. B. C. D. 
Pha ban đầu và chiều dài quỹ đạo của 
A. B. C. D. 
Biên độ và pha ban đầu của (cm)
A. 2cm ; B. 2cm ; 0
C. 20 ; 0 D. cm; 
Chiều dài quỹ đạo và pha ban đầu của (cm/s)
A. 10cm ; B. 10cm ; 
C. 5cm ; 0 D. 10 cm; 0
Quãng đường vật đi được trong một chu kỳ của vật DĐĐH có
phương trình (cm/s2)
A. 4cm B. 400cm C. 4m D. 10 cm
Biên độ của dao động là 10cm, vật DĐĐH có phương trình lực
tác dụng (N), khối lượng của vật
A. 1kg B. 0,1kg C. 0,01kg D. 10 kg
Chọn câu SAI. Một chất điểm DĐĐH có phương trình (tính bằng cm, t tính bằng giây). Dao động
này có
A. tại thời điểm t = 0 pha dao động bằng /4
B. vật đi quãng đường 20cm mất 0,4s
C. vật đi từ biên này sang biên kia mất 0,2s
D. chiều dài quỹ đạo là 0,05 m
Một chất điểm DĐĐH có phương trình (cm). Trong ¼ chu kỳ đầu tiên đi được quãng đường
A. 1cm B. 2cm C. 3cm D. 4cm
Một chất điểm DĐĐH có phương trình (cm). Trong nửa chu kỳ đi được quãng đường
A. 5cm B. 10cm C. 15cm D. 20cm
Một chất điểm DĐĐH có phương trình (cm). Trong ¾ chu kỳ đi được quãng đường
A. 10cm B. 20cm C.30cm D. 40cm
Một chất điểm DĐĐH có phương trình(cm). Thời gian đi được quãng đường 20cm là
A. 4s B. 2s C. 1s D. 0,5s
Một chất điểm DĐĐH có phương trình (cm). Thời gian đi được quãng đường 20cm là
A. 4s B. 2s C. 1s D. 0,5s
Một chất điểm DĐĐH có phương trình (cm). Thời gian đi được quãng đường 10cm là
A. 1,5s B. 1s C. 0,5s D. 0,25s
Một chất điểm DĐĐH có phương trình (cm). Thời gian đi được quãng đường 20cm là
A. 1,5s B. 1,25s C. 1s D. 0,5s
Một chất điểm DĐĐH có phương trình (cm). Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ là
A. 5cm/s B.10cm/s C. 20cm/s D.30cm/s
Một chất điểm DĐĐH có phương trình (cm). Tốc độ trung bình của vật trong hai chu kỳ là
A. 5cm/s B.10cm/s C. 12cm/s D.15cm/s
Một chất điểm DĐĐH có phương trình (cm). Tốc độ trung bình của vật trong 2,5s
A. 5cm/s B.10cm/s C. 20cm/s D.30cm/s
Một vật khối lượng 100g DĐĐH có phương trình (cm;s). Lực tác dụng vào vật tại vị trí biên có độ lớn
A. 3,2N B. 200N C.0,032N D. 0,02N
Một vật DĐĐH có hệ thức độc lập là: (cm;s). Biên độ và tần số góc là (Lấy )
A. B. C. D. 
Một chất điểm DĐDH có phương trình (cm).
Gốc thời gian được chọn lúc vật
A. ở biên âm B. ở biên dương
C. ở VTCB
 
Gửi ý kiến