Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Tìm kiếm Giáo án

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • kê hoạch thực hiện chiến dịch phổ cập giáo dục hề năm 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Nhơn
  Ngày gửi: 23h:24' 19-06-2017
  Dung lượng: 97.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người

  UBND XÃ BÌNH LÃNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  BCĐ PCGD-XMC
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: 19 /KH-BCĐ
  
  Bình Lãng, ngày 05 tháng 6 năm 2017
  
  

  KẾ HOẠCH
  Thực hiện “Chiến dịch phổ cập giáo dục hè năm 2017”


  Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
  Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GD&ĐT Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
  Căn cứ kế hoạch số 1537/KH-SGDĐT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc thực hiện “Chiến dịch phổ cập giáo dục hề năm 2017”, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ (BCĐ.PCGD-XMC) xã Bình Lãng xây dựng kế hoạch thực hiện.“ Chiến dịch Phổ cập giáo dục hè năm học 2016-2017” Cụ thể như sau:
  I. Mục tiêu
  - Đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo PCGD-XMC của xã; nâng cao phổ cập giáo dục THCS giữ vững PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi và PCGD tiểu học, duy trì và nâng cao số lượng thanh niên trong độ tuổi 18-21 có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
  - Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập để nâng cao trình độ văn hóa, “Học để có kiến thức, có điều kiện tìm việc làm cho tương lai và cải thiện cuộc sống”.
  - Huy động đối tượng học sinh THCS, THPT ra các lớp phổ cập, học trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề nhằm đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn và nâng tỷ lệ đạt chuẩn PCGD THCS và nâng tỷ lệ 18 -21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương năm 2017.
  - Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã kiểm tra lại việc tổ chức thực hiện ở xã; quyết tâm giữ vững kết quả, nâng tỷ lệ đạt chuẩn PCGD THCS, tỷ lệ 18 đến 21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT và tương đương và đạt chỉ tiêu đơn vị xã đạt chuẩn theo quy định.
  II. Chỉ tiêu
  - Huy động hết đối tượng trong độ tuổi từ 6-14 đã bỏ học ở tiểu học ra các lớp học phổ cập.
  - Huy động hết đối tượng trong độ tuổi từ 11-18 đã bỏ học ở THCS, THPT ra các lớp học phổ cập, đi học trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
  III. Nhiệm vụ, giải pháp
  - Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chì đạo PCGD-XMC đối với công tác PCGD, XMC ở địa phương.
  - Tăng cường công tác vận động, tuyên truyền và huy động mọi tầng lớp xã hội tham gia công tác phổ cập, huy động học sinh ra các lớp học phổ cập.
  - Tổ chức vận động tối đa học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 các loại hình như: công lập, tư thục, giáo dục thường xuyên,… hoặc vào học các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
  - Tổ chức rà soát đối tượng trong diện, có giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao số lượng thanh niên trong độ tuổi 18-21 có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
  - Tổ chức điều tra bổ sung đối tượng PCGD-XMC trên địa bàn, thống kê chính xác, củng cố các loại hồ sơ PCGD theo quy định. Trên cơ sở điều tra, các đơn vị dự báo tỷ lệ đạt chuẩn PCGDTH, PCGD THCS, nhất là tỷ lệ thanh niên 18-21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
  IV. Kế hoạch thời gian
  - Giai đoạn 1: BCĐ xây dựng kế hoạch, tổ chức điều tra, cập nhật số liệu, chuẩn bị các yêu cầu cần thiết để phát động chiến dịch. Từ tháng 6 đến hết tháng 8/2017, địa phương tổ chức lễ phát động chiến dịch ra quân, tuyên truyền, huy động đối tượng ra lớp phổ cập giáo dục, củng cố hồ sơ, …
  - Giai đoạn 2: Tháng 9/2017, BCĐ tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch báo cáo gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
  IV. Tổ chức thực hiện
  Ban chỉ đạo phổ cập PCGD-XMC trực tiếp theo dõi kiểm tra trong suốt thời gian thực hiện .
  Ban chỉ đạo tổ chức tuyên truyền kế hoạch của chiến dịch bằng nhiều hình thức thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu ….
  Các ban ngành, đoàn thể tùy theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp cho chiến dịch PCGD-XMC ở xã.
  Ban chỉ
   
  Gửi ý kiến

  Hỗ trợ kĩ thuật: (04) 62 930 536 | 0982 1248 99 | hotro@violet.vn | Hỗ trợ từ xa qua TeamViewer

  Liên hệ quảng cáo: (04) 66 745 632 | 0166 286 0000 | contact@bachkim.vn


  Nhấn ESC để đóng