Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  DE THI KỲ 1 LOP 6 CÓ DAP AN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Quốc Nguyễn
  Ngày gửi: 19h:24' 19-06-2017
  Dung lượng: 121.0 KB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Ngô Quyền
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 6
  NĂM HỌC : 2016 – 2017 . Thời gian : 90 phút .

  Câu I.( 2 điểm ) Cho tập hợp A gồm các số nguyên lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 4.
  Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử của tập hợp.
  Tập A có bao nhiêu phần tử.
  Tính tổng các phần tử của tập hợp A.
  Viết tập B gồm các số tự nhiên mà B A.
  Câu II. ( 1,5 điểm ) Tìm x biết:
  .
  (23x – 7).710 = 712 .
  Câu III.( 2,5 điểm )
  Phân tích các số 72 , 96, 120 ra thừa số nguyên tố.
  Tìm ƯCLN( 72 , 96, 120).Từ đó tìm ƯC( 72 , 96, 120).
  Học sinh khối 6 khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều thừa 1 bạn . Hỏi số học sinh đó bằng bao nhiêu, biết rằng số học sinh trong khoảng 180 đến 200 bạn.
  Câu IV . ( 3 điểm ) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.
  Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?.
  Tính độ dài đoạn thẳng AB.
  Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?.
  Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
  Câu V . ( 1 điểm )Tổng 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ … + 32012 có chia hết cho 120 không?. Vì sao?.
  ----- HẾT -----
  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 6
  NĂM HỌC : 2016 – 2017 .
  CHỦ ĐỀ
  NHẬN BIẾT
  THÔNG HIỂU
  VẬN DỤNG
  TỔNG
  
  
  
  
  VẬN DỤNG THẤP
  VẬN DỤNG CAO
  
  
  Tạp hợp. Số phần tử của tập hợp. Tập hợp con.
  Biết viết một tập hợp. Đếm số phần tử của tập hợp.
  Tính tổng các phần tử của tập hợp.
  Viết được tập hợp con của một tập hợp .
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ 20 %
  2
  1
  10%
  2
  1
  10%
  
  
  4
  2
  20%
  
  Lũy thừa. Nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số.
  
  
  Vận dụng nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số để giải bài toán tìm x.
  Vận dụng nhân , chia hai lũy thừa cùng cơ số để giải chứng minh sự chia hết.
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  1
  1
  10%
  1
  1
  10%
  2
  2 điểm
  20%
  
  Phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Ước chung , bội chung, ƯCLN , BCNN
  Phân tích các số ra thừa số nguyên tố.
  Tìm ƯC; ƯCLN ; BC ; BCNN.
  Vận dụng và bài toán thực tế.
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1
  0,5
  5%
  1
  1
  10%
  1
  1
  10%
  
  3
  2,5 điểm
  25%
  
  Giá trị tuyệt đối của số nguyên
  
  Vận dụng định nghĩa GTTĐ để giải bài toán tìm x.
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ10 %
  
  1
  0,5
  5%
  
  
  1
  0,5
  5%
  
  Điểm. Đường thẳng. Tia. Đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng.
  Vẽ được hình .Thực hiện một số tính toán đơn giản về hình học.
  Tính độ dài đoạn thẳng.
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  2
  2
  20%
  2
  1
  10%
  
  
  4
  3
  30%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ
  5
  3,5
  35%
  6
  3,5
  35%
  2
  2
  20%
  1
  1
  10%
  14
  10
  100%
  
  
  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN 6
  NĂM HỌC 2016 - 2017 . Thời gian 90’
  CÂU
  ĐÁP ÁN
  THANG ĐIỂM
  
  Câu I
  
  2
  
  
  cách 1 : A = { 
  cách 2 : 
  tập A có 6 phần tử.
  Tổng các phần tử của A : ( - 2) + ( -1 ) + 0 + 1 + 2 + 3 = [( - 2) + 2] + [( -1 ) + 1 ] + 0 + 3 = 3
  B = { 0 ; 1; 2 ; 3}
  0,25
  0
   
  Gửi ý kiến