Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  de violympic VONG 15

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Quốc Nguyễn
  Ngày gửi: 19h:23' 19-06-2017
  Dung lượng: 37.5 KB
  Số lượt tải: 36
  Số lượt thích: 0 người
  Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017
  Bài 1: Đừng để điểm rơiCâu 1: Với a = -4; b = -5 thì tích a2b bằng... 
  Câu 2: Nếu x + 12 = 5 thì x = ... Câu 3: Cho số a ∈ N*, ta có kết quả phép tính 0: (2a) bằng...
  Câu 4: Tập hợp A = { x ∈ NI 2 < x < 15} có ... phần tử
  Câu 5: Khi viết đến 100 thì chữ số 2 được viết... lần
  Câu 6: Tập hợp các ước không nhỏ hơn 6 của 36 có số phần tử là:...
  Câu 7: Từ ba chữ số 0; 5; 9 ta có thể viết tất cả... số có ba chữ số, trong mỗi số các chữ số đều khác nhau
  Câu 8: Có tất cả... số có 4 chữ số
  Câu 9: Ba số lẻ liên tiếp có tích bằng 12075. Vậy tổng của ba số đó có giá trị là:...
  Câu 10: Cho x1 + x2 + x3 +...+ x49 + x50 + x51 =0 và x1 + x2 = x3 + x4 =...= x50 + x49 = 1. Khi đó x51 nhận giá trị là:...
  Bài 2: Đi tìm kho báu Câu 1: Một hình lập phương có cạnh là 7cm. Khi đó thể tích của hình lập phương đó là:... cm3 
  Câu 2: Giá trị lớn nhất của n thỏa mãn 10 < 3n < 91 là n =...
  Câu 3: Biết A = 5.415.99 - 4.320.89 và B = 5.29.619 - 7.229.276. Biết A : B có giá trị là:...
  Câu 4: Biết x ∈ B(8) và 8 < x ≤ 88. Số các giá trị của x thỏa mãn điều kiện trên là:...
  Câu 5: Tổng của 30 số tự nhiên liên tiếp là 2025. Giả sử d là ƯCLN của các số đó. Khi đó giá trị lớn nhất của d là:...
  Bài 3: Mười hai con giáp Câu 1: Cho một số có hai chữ số, biết rằng nếu viết chữ số 0 xen giữa hai chữ số của số đó thì được số có ba chữ số gấp 9 pần số có hai chữ số ban đầu. Số đó chính là... 
  Câu 2: Tính 1 + 7 + 8 + 15 + 23 +...+ 259 =...
  Câu 3: Biết số nguyên x thỏa mãn: 34 + (21 - x) = (3747 - 30) - 3746. Vậy giá trị của x là...
  Câu 4: Khí hiệu n! là tích của các số tự nhiên từ 1 đến n. n! = 1.2.3...n. Khi đó tích S = 1.1! + 2.2! + 3.3! + 4.4! + 5.5! + 6.6! có giá trị là...
  Câu 5: Biểu thức A = 1 + 4 + 5 + 9 + 14 +... + 157 có giá trị là...
  Câu 6: Số tự nhiên nhỏ nhất có 9 ước nguyên dương là số...
  Câu 7: Cho số tự nhiên B = axby, trong đó a, b là các số nguyên dương khác nhau, x, y là các số tự nhiên khác 0. Biết B2 có 15 ước. Vậy B3 có tất cả... ước.
  Câu 8: Số tự nhiên nhỏ nhất chia 8 dư 6, chia 12 dư 10, chia 15 dư 13 và chia hết cho 23 chỉ có thể là...
  Câu 9: Giá trị của biểu thức A = 4524 - (864 - 999) - (36 + 3999) + 264 bằng...
  Câu 10: Cho a là số tự nhiên, biết rằng 264 chia a dư 24 còn 363 chia a dư 43. Vậy giá trị của a là…

  Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 15 năm 2016 - 2017
  Bài 1: Đừng để điểm rơi
  Câu 1: - 80
  Câu 2: -7
  Câu 3: 0
  Câu 4: 12
  Câu 5: 20
  Câu 6: 5
  Câu 7: 4
  Câu 8: 9000
  Câu 9: 69
  Câu 10: - 25
  
  Bài 2: Đi tìm kho báu
  Câu 1: 343
  Câu 2: 4
  Câu 3: 2
  Câu 4: 10
  Câu 5: 1
  Bài 3: Mười hai con giáp
  Câu 1: 45
  Câu 2: 671
  Câu 3: 84
  Câu 4: 5039
  Câu 5: 407
  Câu 6: 36
  Câu 7: 28
  Câu 8: 598
  Câu 9: 888
  Câu 10: 80
  
  
   
  Gửi ý kiến