Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BT CHI BỘ

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thị Vân Anh
  Ngày gửi: 08h:11' 18-06-2017
  Dung lượng: 60.5 KB
  Số lượt tải: 19
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG UỶ XÃ EATAR
  CHI BỘ TH TRẦN CAO VÂN

  Số: …. / TT - CBTCV
   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  
  
  Eatar, ngày 26 tháng 5 năm 2017
  
  
  TỜ TRÌNH
  V/v đề nghị chuẩn y Bí thư và Phó bí thư Chi bộ
  Nhiệm kỳ: 2017-2020

  Kính gửi: Đảng uỷ xã Eatar

  Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ xã Eatar, Chi bộ trường tiểu học Trần Cao Vân đã tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 vào ngày 25/05/2017 để tổng kết nhiệm kỳ 2015-2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020, đồng thời tổ chức bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, kết quả như sau:
  Kết quả đã bầu Bí thư Chi bộ:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ chính quyền, đoàn thể
  
  
  Đỗ Khánh Hoàn
  Hiệu trưởng
  
  Kết quả bầu cử Phó Bí thư Chi bộ
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ chính quyền, đoàn thể
  
  
  Hoàng Thị Hương
  Phó Hiệu Trưởng
  
   (Trích biên bản của đại hội được gửi kèm theo)
  Chi uỷ chi bộ Trường tiểu học Trần Cao Vân kính đề nghị Đảng uỷ xã Eatar công nhận các chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.
  Trân trọng !
  T/M CHI UỶ CHI BỘ
  BÍ THƯ  ĐỖ KHÁNH HUẤN
  
  


  ĐẢNG UỶ XÃ EATAR
  CHI BỘ TH TRẦN CAO VÂN
   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  
  
  Eatar, ngày 25 tháng 5 năm 2017

  
  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
  Bầu: Chức danh Bí thư Chi bộ trường TH Trần Cao Vân
  Nhiệm kỳ 2017 - 2020.

  Đại hội Chi bộ trường TH Trần Cao Vân, ngày 25 tháng 05 năm 2017 đã bầu cử Chức danh Bí thư Chi bộ TH Trần Cao Vân nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.
  Đại hội thông qua danh sách bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ gồm:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ đương nhiệm
  
  1
  Đỗ Khánh Hoàn
  Bí Thư
  
  2
  Hoàng Thị Hương
  Đảng viên
  
  Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm 03 đ/c có tên sau đây:
  1. Đ/c Vũ Văn Cường
  2. Đ/c H Wân Căm
  Tổ trưởng
  Thư ký
  
   Tổ kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và lập biên bản như sau:
  - Tổng số Đảng viên được triệu tập về dự Đại hội 10 đại biểu.
  - Tổng số Đảng viên có mặt dự Đại hội 09 đại biểu.
  - Tổng số Đảng viên chính thức tham gia bỏ phiếu: 07 đại biểu.
  Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu.
  Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu.
  - Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
  - Số phiếu bầu không chính kiến: 07 phiếu.
  Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:
  TT
  Họ và tên
  Số phiếu đồng ý
  Số phiếu không đồng ý
  
  1
  Đỗ Khánh Hoàn
  7
  0
  
  2
  Hoàng Thị Hương
  0
  7
  
  Danh sách đồng chí trúng cử vào chức danh Bí thư Chi bộ trường TH Trần Cao Vân, nhiệm kỳ 2017-2020 là:
  TT
  Họ và tên
  Số phiếu đạt được
  Tỷ lệ %
  
  1
  Đỗ Khánh Hoàn
  7
  100
  
   Biên bản kiểm phiếu lập thành 02 bản, thông qua tại Đại hội Chi bộ vào lúc:
  16 giờ 00 phút ngày 25 tháng 05 năm 2017.
  T/M TỔ KIỂM PHIẾU T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
  TỔ TRƯỞNG


  Vũ Văn Cường Đỗ Khánh Hoàn

  ĐẢNG UỶ XÃ EATAR
  CHI BỘ TH TRẦN CAO VÂN
   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  
  
  Eatar, ngày 25 tháng 5 năm 2017

  
  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
  Bầu: Chức danh Phó Bí thư Chi bộ trường TH Trần Cao Vân
  Nhiệm kỳ 2017 - 2020.

  Đại hội Chi bộ trường TH Trần Cao Vân, ngày 25 tháng 05 năm 2017 đã bầu cử Chức danh Phó Bí thư Chi bộ TH Trần Cao Vân nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng của Bộ Chính trị.
  Đại hội thông qua danh sách bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ gồm:
  TT
  Họ và tên
  Chức vụ đương nhiệm
  
  2
  Hoàng Thị Hương
  Đảng viên
  
  Đại hội đã bầu
   
  Gửi ý kiến