Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Giáo án tổng hợp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đào Tấn Hoàng
  Ngày gửi: 09h:51' 11-06-2017
  Dung lượng: 87.0 KB
  Số lượt tải: 8
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT KIẾN TƯỜNG
  TỔ THỂ DỤC – GDQP&AN
   CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  

   Kiến Tường, ngày  tháng 8 năm 2017
  
  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHỐI 12
  MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG & AN NINH
  NĂM HỌC: 2017 - 2018

  HỌC KÌ I
  Tuần
  Tiết PPCT
  Bài dạy
  Kiến thức trọng tâm
  C.Bị
  ĐDDH
  Điều chỉnh
  
  1

  1
  Bài 1: Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
  Tư tưởng chỉ đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong thời kỳ mới.
  Giáo án, tài liệu

  
  
  2
  Bài 1: Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
  Nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD-ANND: Đặc điểm, mục đích, nhiệm vụ
  Giáo án, tài liệu
  
  
  2
  3
  Bài 1: Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
  Nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD-ANND: Xây dựng tiềm lực chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ.
  Giáo án, tài liệu
  
  
  
  4
  Bài 1: Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
  Nội dung, biện pháp xây dựng nền QPTD-ANND:
  Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh
  Xây dựng thế trận QPTD-ANND
  Giáo án, tài liệu
  
  
  3
  5
  Bài 1: Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
  Những biện pháp chủ yếu xây dựng nền QPTD, ANND.
  Trách nhiệm của học sinh trong xấy dựng nền QPTD-ANND.
  Giáo án, tài liệu
  
  
  
  6
  Bài 2: Tổ chức quân đội và Công an nhân dân
  Kiểm tra 15 phút Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
  Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 1, 2a, 2b, 2c, 2d SGK)
  Đề kiểm tra đã phê duyệt.
  Giáo án, tài liệu
  
  
  4
  7
  Bài 2: Tổ chức quân đội và Công an nhân dân
  Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 2e, 2g, 2h, 2i, mục 3 SGK)
  Giáo án, tài liệu
  
  
  
  8
  Bài 2: Tổ chức quân đội và Công an nhân dân
  Tổ chức Công an nhân dân Việt Nam
  Giáo án, tài liệu
  
  
  5
  9
  Bài 3: Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo
  Nhà trường Quân đội và tuyển sinh đào tạo
  Giáo án, tài liệu
  
  
  
  10
  Bài 3: Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo
  Nhà trường Công an và tuyển sinh đào tạo
  Giáo án, tài liệu
  
  
  6
  11
  Ôn tập
  Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
  Tổ chức quân đội và Công an nhân dân
  Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo
  Giáo án, tài liệu, đề cương
  
  
  
  12
  Bài 4: Giới thiệu Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
  Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 1, 2 SGK)
  Giáo án, tài liệu
  
  
  7
  13
  Kiểm tra 1 tiết
  Một số hiểu biết về nền QPTD-ANND
  Tổ chức quân đội và Công an nhân dân
  Nhà trường Quân đội, Công an và tuyển sinh đào tạo
  Đề kiểm tra đã phê duyệt
  
  
  
  14
  Bài 4: Giới thiệu Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
  Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (mục 3, 4 SGK)
  Giáo án, tài liệu
  
  
  8
  15
  Bài 4: Giới thiệu Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
  Luật Công an nhân dân Việt Nam
  Giáo án, tài liệu
  
  
  
  16
  Bài 4: Giới thiệu Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
  Trách nhiệm của HS tham gia xây dựng đội ngũ sĩ quan Quân đội, Công an.
  Giáo án, tài liệu
  
  
  9
  17
  Bài 5: Công tác phòng không nhân dân
  Kiểm tra 15 phút Luật sĩ quân Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân
  Sự hình thành và phát triển công tác phòng không nhân dân
  Giáo án, tài liệu, đề kiểm tra đã phê duyệt.
  
  
  
  18
  Bài 5: Công tác phòng không nhân dân
  Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới (mục 1, 2 SGK)
  Giáo án, tài liệu
  
  
  10
  19
  Bài 5: Công tác phòng không nhân dân
  Một số vấn đề cơ bản về công tác phòng không

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng