Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Giáo án tổng hợp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Khắc Khuyên (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:36' 10-06-2017
  Dung lượng: 4.5 MB
  Số lượt tải: 138
  Số lượt thích: 0 người
  Ngày soạn: 10/8/2015
  Ngày dạy: 18/8/2015
  Tuần : 1 Tiết : 1 ÔN TẬP ĐẦU NĂM

  I/ Mục đích yêu cầu
  1.Kiến thức
  Giúp HS hệ thống lại các kiến thức cơ bản đã được học ở lớp 8.
  Rèn luyện cho HS kỹ năng lập CTHH, viết và cân bằng PTPƯ.
  Luyện tập cho HS cách tính theo CTHH và theo PTHH.
  Ôn lại các khái niệm về dd, độ tan, nồng độ dd và các kỹ năng làm các bài tập về nồng độ dd.
  Kỹ năng
  - Rèn luyện cho HS kỹ năng lập CTHH, viết và cân bằng PTPƯ.
  - Luyện tập cho HS cách tính theo CTHH và theo PTHH.
  Thái độ
  Giúp HS yêu thích môn Hóa học
  II/ Chuẩn bị
  GV: Soạn giáo án, hệ thống bài tập, câu hỏi.
  HS: Ôn tập lại các kiến thức ở lớp 8.
  III/ Phương pháp
  Đàm thoại tái hiện, làm việc cá nhân, làm việc theo nhóm.
  IV/ Tiến trình giảng dạy
  Ổn định.
  KTBC
  Bài mới.
  Hoạt động của GV và HS
   Nội dung bài học
  
   Hoạt động 1
  GV: Cho các hợp chất sau:CuO, Na2O, K2O,CO2, P2O5 …..
  ? Hãy cho biết thành phần của các hợp chất oxit?
  HS: Gồm 2 thành phần: Ntố và oxi
  ? Vậy oxit là gì?
  HS:Oxit là hợp chất gồm 2 Ntố, trong đó có 1 ntố là oxi.
  Hoạt động 2
  - Cho các axít sau: H2SO4, HCl, H2CO3, HBr……
  ? Hãy cho biết thành phần của các hợp chất axit?
  HS: Gồm 2 thành phần: Hyđrô và gốc axit.
  ? Vậy thế nào là hợp chất axit?
  HS: Axít là hợp chất gồm 1 hay nhiều ntử hyđrô liên
  Kết với gốc axit.
  Hoạt động 3
  -Cho các hợp chất sau: NaOH, KOH, Cu(OH)2, Al(OH)3….
  ? Hãy cho biết thành phần phân tử của hợp chất bazơ?
  HS: Gồm 2 thành phần: Kim loại và nhóm hyđrôxit.
  ? Vậy thế nào là hợp chất bazơ?
  HS:Bazơ là hợp chất gồm 1 hay nhiều ntử kim loại liên
  Kết với nhóm hyđrôxit( OH)
  Hoạt động 4
  -Cho các hợp chất: NaCl, CuCl2, Na2SO4, K2SO4…..
  ? Hãy cho biết thành phần phân tử của hợp chất muối
  HS: Gồm 2 thành phần: Kim loại và gốc axit.
  ? Thế nào là hợp chất muối?
  HS: Muối là hợp chất mà thành phần gồm ntử kim loại
  Liên kết với gốc axit

  Hoạt động 5
  ? Hãy nhắc lại qui tắc về hóa trị?
  HS: Trong hợp chất 2 nguyên tố, tích của chỉ số và hóa
  Trị của nguyên tố này sẽ bằng tích của chỉ số và hóa
  Trị của nguyên tố kia.
  a.x= b.y
  a,b: hóa trị của n tố
  x,y : Chỉ số n tử của n tố.
  Hoạt động 6
  GV: nhắc lại các bước lập PTHH ?
  HS: - Viết CTHH của các chất tham gia và tạo thành
  Chọn hệ số sao cho số n tử của mỗi n tố ở 2 vế
  Bằng nhau.
  
  I/ Oxít: Oxit là hợp chất gồm 2 Ntố,
  trong đó có 1 ntố là oxi.
  VD: CuO, Na2O, K2O,CO2….  II/Axit: làhợp chất gồm 1 hay nhiều
  ntử hyđrô liên Kết với gốc axit.
  VD: H2SO4, HCl, H2CO3, HBr……
  III/ Bazơ:Là hợp chất gồm 1 hay nhiều
  ntử kim loại liên Kết với nhóm hyđrôxit
  ( OH)
  VD: NaOH, KOH, Cu(OH)2, Al(OH)3….
  IV/ Muối: là hợp chất mà thành phần gồm ntử kim loại liên kết với gốc axit.
  VD: NaCl, CuCl2, Na2SO4, K2SO4…..

  V/ Lập công thức hợp chất 2 Ntố:
  -Áp dụng qui tắc về hóa trị 2 n tố
  a.x= b.y
  a,b: hóa trị của n tố
  x,y : Chỉ số n tử của n tố


  VI/ Lập PTHH:
  VD: Lập PTHH của phản ứng sau:
  Kẻm+axitclohyđrí(kẻmclorua+hyđrô
  Zn (r ) +2 HCl(dd) ( ZnCl2 (dd) + H2 (k)
  
  V. Củng cố:
  

  Cho các hợp chất sau: CuO, Na2SO4, HCl, CO2, H3PO4…..Hãy cho biết hợp
   
  Gửi ý kiến