Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Cac bieu mau 03 công khai theo TT09 NH 16-17

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn văn lực
  Ngày gửi: 21h:21' 28-06-2017
  Dung lượng: 223.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  PGD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNH
   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  
  

  
  Phương Thịnh, ngày tháng năm 2017
  
  
  
  
  THÔNG BáO
  Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông
  năm học 2016-2017

  STT
  Nội dung
  Chia theo khối lớp
  
  
  
  Lớp 6
  Lớp 7
  Lớp 8
  Lớp 9
  
  
  I
  
  Điều kiện tuyển sinh

  125
  Thuận lợi
  141
  Thuận lợi
  111
  Thuận lợi
  93 Thuận lợi
  
  
  II
  
  Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

  THCS
  Cơ bản
  Có môn nâng cao
  THCS
  Cơ bản
  Có môn nâng cao
  THCS
  Cơ bản
  Có môn nâng cao
  THCS
  Cơ bản
  Có môn nâng cao
  
  
  III
  Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
  Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
  Thường xuyên
  Tích cực
  Thường xuyên
  Tích cực
  Thường xuyên
  Tích cực
  Thường xuyên
  Tích cực
  
  

  IV
  
  Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

  
  Tốt
  
  Tốt
  
  Tốt
  
  Tốt
  
  

  V
  
  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

  
  Tốt
  
  Tốt
  
  Tốt
  
  Tốt
  
  

  VI
  
  Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

  
  Tốt
  
  Tốt
  
  Tốt
  
  Tốt
  
  

  VII
  
  Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

  
  Tốt
  
  Tốt
  
  Tốt
  
  Tốt
  
  
  VIII
  
  Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

  Tốt
  Tốt
  Tốt
  Tốt
  
   ....., ngày......tháng......năm......
  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký tên và đóng dấu)  PGD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNH
   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  
  

  
  Phương Thịnh, ngày tháng năm 2017
  
  
  
  
  
  THÔNG BÁO
  Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông
  năm học 2016-2017

  STT
  Nội dung
  Tổng số
  Chia ra theo khối lớp
  
  
  
  
  Lớp6
  Lớp7
  Lớp8
  Lớp9
  
  I
  Số học sinh chia theo hạnh kiểm
  470
  125
  141
  111
  93
  
  1
  Tốt
  (tỷ lệ so với tổng số)
  420
  115
  133
  92
  80
  
  2
  Khá
  (tỷ lệ so với tổng số)
  50
  10
  8
  19
  13
  
  3
  Trung bình
  (tỷ lệ so với tổng số)
  
  
  
  
  
  
  4
  Yếu
  (tỷ lệ so với tổng số)
  
  
  
  
  
  
  II
  Số học sinh chia theo học lực
  470
  125
  141
  111
  93
  
  1
  Giỏi
  (tỷ lệ so với tổng số)
  70
  22
  20
  14
  14
  
  2
  Khá
  (tỷ lệ so với tổng số)
  197
  58
  64
  46
  29
  
  3
  Trung bình
  (tỷ lệ so với tổng số)
  197
  44
  56
  47
  50
  
  4
  Yếu
  (tỷ lệ so với tổng số)
  5

  1
  4

  
  5
  Kém
  (tỷ lệ so với tổng số)
  1
  1
  
  
  
  
  III
  Tổng hợp kết quả cuối năm
  470
  125
  141
  111
  93
  
  1
  Lên lớp
  (tỷ lệ so với tổng số)
  464
  124
  140
  107
  93
  
  a
  Học sinh giỏi
  (tỷ lệ so với tổng số)
  70
  22
  20
  14
  14
  
  b
  Học sinh tiên tiến
  (tỷ lệ so với tổng số)
  197
  58
  64
  46
  29
  
  2
  Thi lại
  (tỷ lệ so với tổng số)
  5

  1
  4

  
  3
  Lưu ban
  (tỷ lệ so với tổng số)
  1
  1  
  4
  Chuyển trường đến/đi
  (tỷ lệ so với tổng số)
  28
  14
  4
  8
  2
  
  5
  Bị đuổi học
  (tỷ lệ so với
   
  Gửi ý kiến