Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  QĐ THÀNH LẬP TỔ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: nguyễn văn lực
  Ngày gửi: 21h:31' 28-06-2017
  Dung lượng: 38.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GDĐT HUYỆN CAO LÃNH
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNH
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  Số: 67/QĐ-THCS PTH
  
  Phương Thịnh, ngày 19 tháng 5 năm 2017
  
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Về việc thành lập Tổ chấm điểm thi đua trường năm học 2016 - 2017

  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHƯƠNG THỊNH
  Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
  Căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị;
  Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ Văn phòng trường THCS Phương Thịnh,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Nay thành lập Tổ chấm điểm thi đua trường năm học 2016 – 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:
  1. Ông Trần Ngọc Trung - Hiệu Trưởng - Tổ trưởng;
  2. Ông Nguyễn Hữu Đức - P CTCĐ - Tổ phó;
  3. Bà Nguyễn Thị Thơm - TT - Thành viên;
  4. Bà Thái Cẩm Hằng - VT - Thư kí.
  Điều 2. Tổ chấm điểm trường có nhiệm vụ sau:
  - Tự chấm điểm thi đua năm học 2016-2017 theo bảng điểm Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định.
  - Chuẩn bị hồ sơ, minh chứng tương ứng theo từng nội dung, tiêu chí của bảng điểm.
  - Thời gian tự chấm điểm thi đua trường tại đơn vị 8h ngày 29/5/2017.
  - Thời gian nộp báo cáo về Phòng Giáo dục và đào tạo 7h30 ngày 01/6/2017.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Tổ văn phòng, chuyên môn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
  Nơi nhận:
  HIỆU TRƯỞNG
  
  - Như điều 3;
  
  
  - Lưu: VT.
  
  
  

   
  Gửi ý kiến