Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  ke gio the duc ngoai troi HK II 2016 - 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trương Thanh Phong
  Ngày gửi: 09h:53' 18-05-2017
  Dung lượng: 164.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  Trường: THCS Đôn Xuân BẢNG KÊ KHAI TIỀN PHỤ TRỘI Tháng: 1 năm 2017
  Huyện : Duyên Hải Của Giáo Viên : Trương Thanh Phong
  Tổ: Anh Văn - Thể dục – Mỹ thuật
  Tuần lễ từ
  Ngày 02/01/2017 đến
  Ngày 21/01/2017
  Số giờ thực dạy
  Số giờ kiêm nhiệm
  Tổng số giờ lao động trong tháng
  Số giờ tiêu chuẩn quy định trong tháng
  Số giờ phụ trội trong tháng
  Số tiền phụ trội trong tháng
  Ghi chú
  
  
  Dạy theo TKB
  
  Dạy thay
  Dạy thay ai? Ghi rõ họ tên
  Tiết thực hành ngòai trời
  
  
  
  
  
  
  Tuần 1: 02/01/2017- 07/01/2017
  
  
  
  
  Tiền ngòai trời 12.100 đ/tiết
  x 12.100đ = 508.200 ( đồng )
  Bằng chữ: Năm trăm lẽ tám ngàn hai trăm đồng.
  
  Tuần 2:09/01/2017- 14/01/2017
  
  
  
  
  
  
  Tuần 3:16/01/2017- 21/01/2017
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tổng cộng
  
  
  
  
  
  
   Duyệt của Hiệu Trưởng Xác nhận của Tổ Trưởng Người khai  Lê Thi Thanh Tuyền Trương Thanh Phong
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Trường: THCS Đôn Xuân BẢNG KÊ KHAI TIỀN PHỤ TRỘI Tháng: 1 năm 2017
  Huyện : Duyên Hải Của Giáo Viên : Trương Thanh Phong
  Tổ: Anh Văn - Thể dục – Mỹ thuật
  Tuần lễ từ
  Ngày 02/01/2017 đến
  Ngày 21/01/2017
  Số giờ thực dạy
  Số giờ kiêm nhiệm
  Tổng số giờ lao động trong tháng
  Số giờ tiêu chuẩn quy định trong tháng
  Số giờ phụ trội trong tháng
  Số tiền phụ trội trong tháng
  Ghi chú
  
  
  Dạy theo TKB
  
  Dạy thay
  Dạy thay ai? Ghi rõ họ tên
  Tiết thực hành ngòai trời
  
  
  
  
  
  
  Tuần 1: 02/01/2017- 07/01/2017
  
  
  
  
  Tiền ngòai trời 12.100 đ/tiết
  x 12.100đ = 508.200 ( đồng )
  Bằng chữ: Năm trăm lẽ tám ngàn hai trăm đồng.
  
  Tuần 2:09/01/2017- 14/01/2017
  
  
  
  
  
  
  Tuần 3:16/01/2017- 21/01/2017
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tổng cộng
  
  
  
  
  
  
   Duyệt của Hiệu Trưởng Xác nhận của Tổ Trưởng Người khai

  Lê Thi Thanh Tuyền Trương Thanh Phong

  Trường: THCS Đôn Xuân BẢNG KÊ KHAI TIỀN PHỤ TRỘI Tháng: năm 2017
  Huyện : Duyên Hải Của Giáo Viên : Trương Thanh Phong
  Tổ: Anh Văn - Thể dục – Mỹ thuật
  Tuần lễ từ
  Ngày 06/02/2017 đến
  Ngày 04/03/2017
  Số giờ thực dạy
  Số giờ kiêm nhiệm
  Tổng số giờ lao động trong tháng
  Số giờ tiêu chuẩn quy định trong tháng
  Số giờ phụ trội trong tháng
  Số tiền phụ trội trong tháng
  Ghi chú
  
  
  Dạy theo TKB
  Dạy thay
  Dạy thay ai? Ghi rõ họ tên
  Tiết thực hành ngòai trời
  
  
  
  
  
  
  Tuần 1: 06/02/2017- 11/02/2017
  
  
  
  
  Tiền ngòai trời 12.100 đ/tiết
  x 12.100đ = 677.600 ( đồng )
  Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bảy ngàn sáu trăm đồng.

  
  Tuần 2:13/02/2017- 18/02/2017
  
  
  
  
  
  
  Tuần 3: 20/02/2017- 25/02/2017
  
  
  
  
  
  
  Tuần 4: 27/02/2017- 04/03/2017
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Tổng cộng
  
  
  
  
  
  
   Duyệt của Hiệu Trưởng Xác nhận của Tổ Trưởng Người khai
  Lê Thi Thanh Tuyền Trương Thanh Phong

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Trường: THCS Đôn Xuân BẢNG KÊ KHAI TIỀN PHỤ TRỘI Tháng: năm 2017
  Huyện : Duyên Hải Của Giáo Viên : Trương Thanh Phong
  Tổ: Anh Văn - Thể dục – Mỹ thuật
  Tuần lễ từ
  Ngày 06/02/2017 đến
  Ngày 04/03/2017
  Số giờ thực dạy
  Số giờ kiêm nhiệm
  Tổng số giờ lao động trong tháng
  Số giờ tiêu chuẩn quy định trong tháng
  Số giờ phụ trội trong tháng
  Số tiền phụ trội trong
   
  Gửi ý kiến