Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Giáo án tổng hợp

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Kiều Đức Tuyển
  Ngày gửi: 15h:42' 15-05-2017
  Dung lượng: 124.5 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT BA VÌ
  TRƯỜNG THCS: THỤY AN
  -----------------
  Số: 32/ THCS

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  --------------------------
  Thụy An, ngày 14 tháng 05 năm 2017
  
  
  BÁO CÁO TỔNG KẾT
  NĂM HỌC 2016- 2017 CẤP THCS
  ----------------------
  (Nộp báo cáo về Tổ THCS phòng GD& ĐT (đ/c Cường nhận) trước ngày 20/05/2017)

  A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016- 2017:
  I/ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN:
  1/ Biểu thống kê:

  TT
  Chức danh
  T.số
  Nữ
  Biên chế
  Hợp đồng
  Đảng viên
  Dân tộc
  
  
  
  
  
  TS
  Nữ
  ĐH
  CĐ
  TS
  Nữ
  ĐH
  CĐ
  TS
  Nữ
  TS
  Nữ
  
  1
  - Lãnh đạo
  2
  1
  2
  1
  2
  
  
  
  
  
  2
  1
  
  
  
  
  + Hiệu trưởng
  1
  
  1
  
  1
  
  
  
  
  
  1
  
  
  
  
  
  + P.Hiệu trưởng
  1
  1
  1
  1
  1
  
  
  
  
  
  1
  1
  
  
  
  
  +LĐ nghỉ chờ hưu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2
  Giáo viên
  31
  25
  28
  23
  18
  10
  3
  2
  1
  2
  22
  18
  
  
  
  
  GV nghỉ chờ hưu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3
  Nhân viên
  8
  5
  5
  4
  2
  3
  3
  1
  
  1
  4
  3
  
  
  
  
  NV nghỉ chờ hưu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  Cộng (1+2+3)
  41
  31
  35
  28
  22
  13
  6
  3
  1
  3
  27
  23
  
  
  
  
  * Ghi chú: LĐ, giáo viên và nhân viên nghỉ chờ hưu năm trong tổng số: Lãnh đạo, giáo viên, nhân viên.
  Tỷ lệ giáo viên (không tính lãnh đạo) trên lớp: 2,1
  Tỷ lệ Đảng viên trên tổng số CB, GV, NV: 27/41 = 65.8%
  Tỷ lệ giáo viên đạt và vượt chuẩn/tổng số GV (kể cả lãnh đạo): 100%
  Tỷ lệ GV có trình độ đại học/tổng số GV (kể cả lãnh đạo): 21/33 = 63.6%
  Giáo viên bộ môn trường đang thừa: Thể dục
  Giáo viên bộ môn trường đang thiếu:Địa , Tin
  2/ Đánh giá về đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên: (về ý thức kỷ luật, về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm ….)
  Cán bộ GV, CNV luôn có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, năng lực chuyên môn vững cụ thể: Tốt: 34/41=( 80%), Khá 7/41= (20%)
  II/ QUY MÔ PHÁT TRIỂN:
  1/ Số lớp, số học sinh:
  TT
  Khối lớp
  Đầu năm
  Cuối năm
  Số giảm
  
  
  
  TSố lớp
  TS HS
  Nữ
  Dân tộc
  TS lớp
  TSố HS
  Nữ
  Dân tộc
  T.S
  Chuyển
  Bỏ
  
  1
  6
  4
  147
  70
  5
  4
  148
  70
  5
  
  Đến :1
  
  
  2
  7
  4
  144
  63
  1
  4
  143
  63
  1
  
  Hòa nhập :1
  
  
  3
  8
  3
  121
  67
  1
  3
  121
  67
  1
  
  
  
  
  4
  9
  3
  92
  47
  3
  3
  90
  47
  3
  
  Đi:2
  
  
  Cộng
  14
  504
  247
  10
  14
  502
  247
  10
  
  
  
  
  - Số học sinh bỏ học trong năm học: 0 ; Tỷ lệ: 100%
  - Số học sinh bỏ học tính cả hè: 0: lý do :……………
  - So với năm học trước tăng :4.7% Lý do : Tăng tự nhiên
  2/ Tuyển sinh vào lớp 6:
  Tổng số HS TN tiểu học của địa phương: 146 ; Tuyển vào lớp 6: 146 ;
  Tỷ lệ 100 %:
  3. Đánh giá chung:
  - Tốt

  III/ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DẠY HỌC:
  1/ Thực hiện CT- SGK THCS:
  a/ Thực hiện CT- SGK:
  - Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình SGK của Bộ
  b/ Tổ chức dạy học tự chọn (Thuận lợi, khó khăn, biện pháp
   
  Gửi ý kiến