Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  NỘI DUNG, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường THCS Hòa Chung
  Ngày gửi: 10h:19' 09-05-2017
  Dung lượng: 130.5 KB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TP CAO BẰNG
  TRƯỜNG THCS HÒA CHUNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
   (Mẫu 2)

  NỘI DUNG, TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ
  VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
  NĂM HỌC 2016 - 2017
  Họ và tên: .......................................................................................................
  Chức vụ, chức danh: ......................................................................................
  Đơn vị công tác:..............................................................................................
  Hạng chức danh nghề nghiệp: ……….…...; Bậc: ......; Hệ số lương: ...........

  STT
  Nội dung tiêu chí
  Điểm tối đa
  Điểm tự chấm
  Điểm do tập thể đơn vị chấm
  Ghi chú
  
  1
  Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết
  65
  
  
  
  
  1.1
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên
  50
  
  
  
  
  
  Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao
  50
  
  
  
  
  
  Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao
  45
  
  
  
  
  
  Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 90% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao
  25
  
  
  
  
  
  Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu; Thiếu tinh thần trách nhiệm, hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết
  10
  
  
  
  
  
  Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ
  0
  
  
  
  
  1.2
  Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất
  10
  
  
  
  
  
  Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất
  10
  
  
  
  
  
  Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất với chất lượng khá
  8
  
  
  
  
  
  Hoàn thành nhiệm vụ đột xuất với chất lượng trung bình
  5
  
  
  
  
  
  Không hoàn thành nhiệm vụ đột xuất
  0
  
  
  
  
  1.3
  Giải pháp công tác được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn được cấp Hội đồng khoa học sáng kiến cơ sở công nhận
  5
  
  
  
  
  
  Tốt
  5
  
  
  
  
  
  Khá
  4
  
  
  
  
  
  Đạt
  3
  
  
  
  
  
  Không đạt
  0
  
  
  
  
  2
  Viêc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp
  10
  
  
  
  
  2.1
  Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị
  5
  
  
  
  
  
  Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; thực hiện nghiêm chỉnh Nội quy, Quy chế cơ quan, ý kiến chỉ đạo của cấp trên; giữ gìn và bảo vệ tài sản Nhà nước, đảm bảo thời gian làm việc
  5
  
  
  
  
  
  Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong công tác; bị nhắc nhở về thực hiện Nội quy, Quy chế cơ quan)
  4
  
  
  
  
  
   Ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác chưa cao; thực hiện tốt Nội quy, Quy chế cơ quan
  3
  
  
  
  
  
  Vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị
  0
  
  
  
  
  2.2
  Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc
  5
  
  
  
  
  
  Thực hiện tốt công tác phòng, chống lãng phí, tham nhũng, thực hành tiết kiệm có hiệu quả; tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc
  5
  
  
  
  
  
  Thực hiện tốt công tác phòng, chống lãng phí, tham nhũng, thực hành tiết kiệm có hiệu quả nhưng chưa tâm huyết với nghề,
   
  Gửi ý kiến