Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Mẫu đánh giá viên chức năm học 2016 - 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Sỹ Minh
  Ngày gửi: 17h:07' 05-05-2017
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GD&ĐT CAO BẰNG
  TRƯỜNG (TRUNG TÂM)........
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
  NĂM HỌC 20... - 20 …

  Họ và tên: .......................................................................................................
  Chức danh: .....................................................................................................
  Đơn vị công tác:..............................................................................................
  Hạng chức danh nghề nghiệp: ..................; Bậc: .......; Hệ số lương: ............
  A. VIÊN CHỨC TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI
  I. Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện
  1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  II. Tự đánh giá, phân loại
  1. Đánh giá ưu, nhược điểm
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  2. Giải pháp khắc phục
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Tự phân loại (Theo 1 trong 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ).
  ...................................................................................................................................

  .............., ngày..... tháng ... năm 20....
  Người tự đánh giá
  (Ký, ghi rõ họ tên)


  B. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
  I. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác
  ...................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................
  II. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức
  ...................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................
  ............, ngày tháng năm......
  Thủ trưởng trực tiếp quản lý đánh giá
  (ký và ghi rõ họ tên)


  C. HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
  I. Nhận xét ưu, nhược điểm
  ...................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................
  ...................................................................................................................................
  II. Kết quả phân loại đánh giá viên chức
  (Theo 1 trong 4 mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ)
  ...................................................................................................................................
  ................., ngày tháng năm …
  Thủ trưởng đơn vị
  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


   
  Gửi ý kiến