Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  BẢNG NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Trần Hưng Đạo
  Người gửi: Nguyễn Văn Hưởng (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:07' 26-04-2017
  Dung lượng: 74.5 KB
  Số lượt tải: 26
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP TÂY NINH
  TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  BẢNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC
  NĂM HỌC 2016-2017

  STT
  Họ và tên
  Năm sinh
  Chức vụ
  Tự phân loại
  Kết quả phân loại đảng viên
  Tóm tắt ưu, khuyết điểm
  Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan
  Kết quả biểu quyết của tập thể
  
  
  
  
  
  ĐV
  CBCC
  
  
  
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  * Ưu điểm:

  1.Hội giảng:
  + Trường :

  + TP :

  + Tỉnh :


  2. GPKH:
  + Trường

  + TP

  + Tỉnh


  3.HSG :
  + TP

  + Tỉnh


  4. Bồi dưỡng HSG:
  + TP

  +Tỉnh

  5. Tham gia các cuộc thi:( E-learning, Kiến thức liên môn, BTNB, KHKT….)
  6. Chất lượng bộ môn so với đăng kí:  7. Kiêm nhiệm- chủ nhiệm:  * Khuyết điểm:  
  
  
  
  Họ và tên giáo viên

  UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
  BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015-2016

  STT
  Họ và tên
  Năm sinh
  Chức vụ
  Tự phân loại
  Kết quả phân loại đảng viên
  Tóm tắt ưu, khuyết điểm
  Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan
  Kết quả biểu quyết của tập thể
  
  
  
  
  
  ĐV
  CBCC
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

  NỘP VÀO ĐỊA CHỈ: coua999999@gmail.com
   
  Gửi ý kiến