Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Giáo án

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 14. The world cup

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: huỳnh trang
  Ngày gửi: 10h:41' 20-03-2017
  Dung lượng: 29.3 KB
  Số lượt tải: 46
  Số lượt thích: 0 người

  UNIT 14: THE WOLRD CUP
  LESSON A: READING
  Class: 10 No. of students:
  Period: Date of teaching:

  Objectives:
  By the end of the lesson, Students will be able to:
  - Gain more knowledge about the biggest football event on the world_the World Cup. - Know more about the history of the World Cup. - Learn more vocabulary, both meaning and pronunciation.  - Improve their reading skill.
  - Develop speaking skill.
  II. Teaching aids: textbook, projector, handout, laptop,…
  III. Procedure:
  Time
  Contents and Stages
  T’s activities
  Ss’ activities
  
  5’
  Warm-up: Luckey number
  To find the picture:  1. How many season are there?
  2. Which country`s team?
  3. Which is the country`s flag?
  4. Which country, Putin is the president of?
  Answer:
  1. 4
  2. Germany
  3. Brazil
  4. Russia
  
  - Ask Ss to play the game.
  - There are 4 numbers with 4 questions. You will choose the number and answer the question to find out the picture behind its.
  - Link these keys to introduce new lesson: unit 14_Reading.  
  - Play game  - Listen


  
  9’  Pre-reading
  * Pre-reading vocabulary:
  1. tournament [`tɔ:nəmənt] (n): vòng (giải) thi đấu
  2. the globe [gloub] (n) = the world : thế giới địa cầu
  3. organize [`ɔ:gənaiz] (v): tham gia
  4. host [houst] (n): nước chủ nhà
  5. trophy [`troufi] (n): cúp, chiến lợi phẩm
  6.compete [kəm`pi:t] (v): cạnh tranh, đua tài.
  7.elimination [i,limi`neiʃn ] (n): vòng đấu loại
  8. victory [`viktəri] (n): sự chiến thắng
  *Check vocabulary

  *Task 1: choose the best answer.
  1. Only …….. teams competed in
  the first World Cup.
  A.32
  B.13
  C.7
  D.2
  2. Today the final tournament of the
  World Cup has …… teams.
  A. 12
  B. 22
  C. 32
  D. 42
  3. The team which was defeated in
  the first World Cup final was….
  A. Uruguay
  B. Italy
  C. Argentina
  D. Brazil
  4. The final match of the 2002 World Cup attracted a television audience of over …… billion viewers.
  A. one
  B. two
  C. three
  D. four
  5.After FIFA’s first meeting, …. ..years
  had passed before the first World Cup
  was held in Uruguay.
  A. 6
  B. 16
  C. 18
  D. 26

    - Ask Ss to copy into notebook.


  - Run through these statements.
  - Ask Ss to guess the answer.
  - Write Ss’prediction on the board.
    - Copy into notebook


  - Listen

  - Guess
  
  20’  While-reading
  * Task 1: choose the best answer.
  Answer: 1B 2C 3C 4A 5D
  * Task 2: Decide wether these statements are true (T) or false (F).
  1. The first World Cup was held in Uruguay in 1904.
  2. The World Cup is held every two years.
  3. The World Cup is regarded as the world championship of the sport.
  4. Germany and Brazil played in the final match of the 2002 World Cup,
  5. Brazil is the country that has played five times in the World Cup.
  Answers:
  1. F (1904(1930)
  2. F (two (four)
  3. T
  4. T
  5. F (played(won)
  
  - Ask Ss: “read the passage in 5 minutes and do task 1.
  - “Share with your friend”.
  - Ask Ss: “give the correct answers”.

  - Check together.


  - Run through: “How many sentences are there?
  - “Read aloud and tell me what does it mean?”
  - “
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓