Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 14. Định luật về công

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hữu Oanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:18' 20-03-2017
  Dung lượng: 43.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 20
  Tuần 21
  Ngày : / /
  ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG
  1. MỤC TIÊU
  1.1. Kiến thức
  HS biết: Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn giản.
  HS hiểu: Nêu được ví dụ minh họa.
  1.2. Kĩ năng
  - HS làm được thí nghiệm khảo sát công của máy cơ đơn giản.
  - HS làm thành thạo các bài tập vận dụng
  1.3. Thái độ
  Thói quen: Thảo luận nhóm
  2. NỘI DUNG HỌC TẬP
  - Thí nghiệm - Định luật về công
  3. CHUẨN BỊ
  3.1. GV: một lực kế loại 5N, một ròng rọc động, một quả nặng 200g, một giá có thể kẹp vào mép bàn, một thước đo thẳng đứng.
  3.2. HS: Bảng 14.1
  4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
  4.1. Ổn định và kiểm diện
  4.2. Kiểm tra miệng(5 phút)
  Câu 1(4đ). Trong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào ?
  TL : Thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.
  Câu 2(3đ). Viết công thức tính công cơ học. Giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công.:
  TL : Nếu vật chuyển dời theo phương trùng với phương của lực tác dụng thì:
  A = F.S Với A: Công của lực tác dụng; F: Lực tác dụng vào vật;
  S: Quảng đường vật dịch chuyển; Đơn vị: Jun (J)
  Câu 3:(3đ).
  Phát biểu nào dưới đây là đúng.
  Jun là công của một lực làm vật chuyển dịch 1m.
  Jun là công của lực làm dịch chuyển 1 vật có khối 1kg một đoạn đường 1m.
  Jun là công của lực 1N làm dịch chuyển 1 vật 1 đoạn 1 mét.
  Jun là công của 1N làm dịch chuyển vật 1 đoạn 1m theo phương của lực.
  TL : D
  4.3. Tiến trình bài học
  Hoạt động 1: Mở bài(2 phút)
  Mục tiêu
  Mục tiêu: Giới thiệu nội dung bài học mới.
  Phương pháp: thuyết trình
  Các bước hoạt động
  HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
  NỘI DUNG
  
  GV: Để đưa vật nặng lên cao thì người ta thường sử dụng các thiết bị nào ?
  HS: Các máy cơ đơn giản hoặc kéo trực tiếp
  GV: Sử dụng các máy cơ đơn giản có lợi gì ?
  HS: Lợi về lực
  GV: Về công thì có lợi hay không?→ Bài mới.
  ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG

  
  Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu để đi đến định luật về công(15 phút)
  - Mục tiêu:
  + Kiến thức: Phát biểu được định luật bảo toàn công cho các máy cơ đơn giản, Nêu ví dụ
  + Kĩ năng: HS làm được thí nghiệm khảo sát công của máy cơ đơn giản.
  - Phương pháp: thực nghiệm, hỏi – đáp
  - Các bước hoạt động
  HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
  NỘI DUNG
  
  GV: Làm TN cho học sinh xem theo H14.1a,b và điền vào bảng 14.1
  Lực F(N)
  F1= 0,5N
  F2=0,25N
  
  Q.đường s(m)
  S1=0,02m
  S2=0,04m
  
  Công A(J)
  A1=0,01J
  A2=0,01J
  
  HS: Thảo luận C1, C2, C3, C4.
  I. Thí nghiệm:
  C1: F2 = 1/2F1
  C2: S2 = 2S1
  C3: A1 = A2
  C4: (1) Lực, (2)Đường đi, (3) Công
  
  Hoạt động 3: Tìm hiểu Định luật về công(10 phút)
  -Mục tiêu:
  + Kiến thức: khái quát hóa một định luật
  + Kĩ năng : Vận dụng định luật để giải thích các hiện tượng
  - Phương pháp: Diễn giải
  - Các bước hoạt động:
  HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
  NỘI DUNG
  
  GV: Từ các thông tin đã thu thập và kết quả thí nghiệm, khái quát định luật về công.
  HS: Phát biểu định luật về công.
  II. Định luật về công
  Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thí sẽ thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại
  
  Hoạt động 3: vận dụng(10 phút)
  - Mục tiêu :
  + Kiến thức: Vận dụng công thức tính công
  + Kĩ năng: HS làm thành thạo các bài tập vận dụng
  Phương pháp
   
  Gửi ý kiến