Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Giáo án điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 13. Festivals

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Ngân
  Ngày gửi: 08h:49' 18-03-2017
  Dung lượng: 42.5 KB
  Số lượt tải: 22
  Số lượt thích: 0 người
  Date of preparing: 17/3/2017
  Date of teaching:
  8A1:
  8A2:
  8A3:
  UNIT 13: FESTIVALS
  Period :Lesson 2: Speak
  I. Objectives:
  By the end of the lesson, Ss will be able to speak fluently about festivals
  Language focus
  + Vocabulary: items related to the topic “Festivals”
  + Grammar:
  Anticipated problem: Ss may not know preparations for festivals
  Living skills: Ss
  II. Teaching aids:
  Student book, board, chalk
  III. Procedures:
  Stage/Time
  Interaction
  Procedures
  
  Warm-up
  5’
  T – the monitor


  T
  T-SS  T


  Who is absent today?
  8A............................
  What’s the date today?
  Network
  -put “names of festivals” in a round
  -ask ss to list names of festival they know
  -ask ss to work in pairs
  -call ss to go to the board and give their answers
  -check together
  -lead in the new lesson “ to understand more about these festival, we are going to practice speaking about them. Now, we will study unit 13, Festivals, speak.
  
  Presentation
  13’
  T

  SS
  T-SS
  T
  -explain some new words by picture and translation
  New words:
  1. Pomegranate ( n): picture
  2. Sweetie ( n ): translation
  3. tailor(n): picture
  Exercise 1:
  -explain the requirement
  -ask ss to put sentences in the correct order
  -get ss to work in pairs in 2 minutes
  -call 2ss to give their answers
  -check together with the class
  -give correct answers
  Correct answers:

  -call some pairs to practice with a partner in front of the class
  -correct their pronunciation
  
  Practice
  15’
  
  T


  T-C


  Exercise 2:
  -divide the class into 3 groups.
  -give ss some suggestions
  decorate, clean, paint the house/ the room / the yard….
  buy candies/ drinks / flowers (marigolds, peach blossoms, violets….)/ fruit (bananas, grapefruits, oranges...) /
  make cakes (Chung cakes…..) / special food (jam{mứt}, …), traditional dress (the ao dai, women’s four piece robe {áo tứ thân}….)
  -help ss to underline the replaced words in dialogue in Ex 1
  -ask each group to practice one festival using the given suggestions and information in Ex 1 to talk about preparations for festivals
  -call some pairs in each group to speak in front of the class.
  -check together with the class
  
  Production
  10’
  T-SS
  -ask ss to talk preparations another festival
  -call pairs to practice
  -give feedback
  
  Homework
  2’
  T-C
  -practice again festivals
  -prepare the new lesson
  
  
  IV. Evaluation:

   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng